Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Pondělí  23. září 2019
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
Stavební vlak v Libočanech
Údržba tratě v Libočanech u Žatce
zobrazení: 2985
známka: 2.15


Poslední komentáře

 • APP Betting Ball: APP may be acquired to serve <a href="https://www.hayaletboard.net/ufabet- . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • APP strives to generate anything that satisfies the gambler with the ability to provide a variety of . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Great blog. This was really helpful stuff. I wish you luck as you continue to follow that passion. . . . (Konec autobusů 21 Ab v Plzni)
 • This is an awesome driving article. I am fundamentally content with your amazing work. You put a tru . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Pengeluaran hk Data Hongkong < b>Data Sgp Keluaran Sidney DewaTogel HOYAJACKPOT LIBURPOKER P . . . (MHD v České Lípě hrozí kolaps)
 • Excellent and decent post. I found this much informative, as to what I was exactly searching for. Th . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • The success of their own to get the chance to win a lot of bets from playing and betting UFABET, whi . . . (MHD v České Lípě hrozí kolaps)
 • All these exact things could make every gambler have the courage to come and play online gambling UF . . . (MHD v České Lípě hrozí kolaps)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Doprava obecně >> Vídeňská Úmluva o silničním provozu - v ČR jen cár papíru?
  Doprava obecně

  Vídeňská Úmluva o silničním provozu - v ČR jen cár papíru?

  Vydáno dne 22. 01. 2008 (7878 přečtení)
  PK 007 Vídeňská Úmluva o silničním provozu ve vztahu k tramvajové dopravě není v České republice správně aplikována.

  Česká republika ratifikovala Úmluvu o silničním provozu po Československé federativní republice v nástupnictví 2. června 1993 s platností od 1. 1. 1993.

  Podle Článku 18 Úmluvy o silničním provozu, který řeší dávání předností a jízdu křižovatkami, odst. 7 platí: „Řidiči nekolejových vozidel musí dát přednost kolejovým vozidlům.“ Tato povinnost není v české legislativě zakotvena. Tramvaj jako kolejové vozidlo, nepočítáme-li dávání přednosti při souběžné jízdě, má speciální přednost pouze podle § 21, odst. (7) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.“ V ostatních případech se v ČR na tramvaj pohlíží stejně jako na každé jiné nekolejové vozidlo.

  PK 009

  Podle Článku 29 odst. 1 Úmluvy o silničním provozu platí: „Pokud se koleje nacházejí v jízdním pásu, musí každý účastník silničního provozu při přiblížení tramvaje nebo jiného kolejového vozidla koleje co možná nejdříve opustit, aby umožnil průjezd kolejového vozidla.“ Odst. 2 dále upřesňuje: „Smluvní strany nebo části jejich území mohou přijmout pro jízdu kolejových vozidel na silnici a pro vyhýbání nebo předjíždění těchto vozidel zvláštní pravidla odlišná od ustanovení stanovených v této kapitole. Smluvní strany nebo části jejich území však nesmí přijmout ustanovení odporující ustanovení článku 18, odstavec 7 této Úmluvy.“ Z výše uvedeného vyplývá, že jednotlivé státy mohou přijmout odlišná ustanovení pro provoz kolejových vozidel, nicméně přednost kolejových vozidel před vozidly nekolejovými musí zůstat zachována.

  PK 012

  Podle Článku 1 písm. (i) Úmluvy o silničním provozu platí: „«Železniční přejezd» je každé úrovňové křížení mezi silnicí a železničními nebo tramvajovými kolejemi na vlastním kolejovém tělese.“ Naše legislativa neoprávněně podmiňuje platnost tohoto ustanovení v § 2 písm. bb) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přítomností příslušné dopravní značky: „Železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.“ V případech, kdy na místě křížení pozemní komunikace s tramvajovými kolejemi vedenými po samostatném drážním tělese značka A 32a nebo A 32b (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný nebo vícekolejný) není, nemůže být toto místo považováno za železniční přejezd.

  V důsledku nesprávné aplikace jsou železniční přejezdy značeny jako křižovatky (viz tramvajová trať na Barrandov nebo kolem Pražského hradu) a na křižovatkách tramvaj jako kolejové vozidlo dává v rozporu s Úmluvou o silničním provozu přednost vozidlům nekolejovým.
  Vydáno se souhlasem autora textu Ing. Antonína Duba.

  [Akt. známka: 1,80 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
  | Autor: Miloslav Zítka |
  | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt