Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Neděle  5. dubna 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
MHD Oslo
24h cestovný lístok v MHD Oslo, neplatí na nočných linkách
zobrazení: 1324
známka: 1.94


Poslední komentáře

 • Hey This is ankita, I love people and Travelling tours, with my love for travelling I can accompany . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Great Post and Great site for finding great information. Now I want out my post too and give some va . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Great Post and Great site for finding great informations. Now Chcek out my post too and give some va . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Webroot Antivirus is a cutting edge cybersecurity arrangement that impeccably incorporates persisten . . . (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • <p><a href="http://www.webrootcomsafee.us/antivirus /how-to-activate-webroot-antivirus . . . (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • Pada saat anda paham bagaimana cara bermain di game tersebut, sudah pasti anda tentu bisa menghasilk . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Lot of useful information here! I am so happy to discover something like this. I was wandering if yo . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Nikmati permainan judi slot online di Indonesia, hanya di agen slot online galaxy138. Nikmati akses . . . (Rajnochovická lesní železnice)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Městská doprava >> Články >> Informatívna správa o výbere dopravcov na prevádzkovanie MHD v Banskej Bystrici
  Články

  Informatívna správa o výbere dopravcov na prevádzkovanie MHD v Banskej Bystrici

  Vydáno dne 21. 12. 2005 (6313 přečtení)

  Ing. Miroslav Muroň - ospravedlnil sa za postupné dodávanie podkladov k tomuto bodu. Bolo to z viacerých dôvodov. V prvom rade po rozhodnutí výberovej komisie bola súťaž ukončená s tým,že bolo odporučené rokovať s jednotlivými záujemcami osobitne. Na týchto rokovaniach boli uchádzačmi poskytnuté ďalšie návrhy na riešenie dopravy s tým, že sme ich požiadali, aby tieto návrhy dali písomne. Písomne sme obdržali do času rozdávania materiálov ponuku od BBDS. SAD Zvolen dodali ponuku v priebehu tohto týždňa. To porovnanie taríf bolo spracované len vtedy, keď už materiály boli expedované. Tiež vyjadrenia odborníkov boli dané po termíne. Preto ste materiál dostali dnes. Jednotliví prepravcovia požiadali o vystúpenie na MsZ, preto Vás žiadam, aby ste hlasovali o umožnení vystúpiť zástupcom SAD a.s., BBDS B.Bystrica a SAD a. s. Zvolen.
  Hlasovanie číslo 18: vystúpenie zástupcov SAD v rozsahu 15 minút: 22-20,0,1 – 1 nehlasoval.


  Ing. Žambor , SAD a.s., BBDS – B. Bystrica: v ponuke sme vychádzali z podmienok, ktoré boli dané na výberovom konaní. Akceptujeme podmienky, ktoré boli dané Mestom Banská Bystrica. Prevádzkujeme dva dopravné systémy. Dopravný systém trolejbusovej trakcie a dopravný systém autobusovej trakcie. Akceptujeme, aby kilometrické výkony MHD zodpovedali výkonom v roku 2004, tiež akceptujeme príspevok mesta vo výške 40 mil. Sk. Tiež akceptujeme podmienku mesta o prenájme vozidiel vo vlastníctve MHD a.s. B.Bystrica minimálne vo výške ročných odpisov. Z hľadiska environmentálnych dopadov prevádzka trolejbusovej dopravy je nevyhnutná súčasť systému MHD v B.Bystrici. Do budúcnosti sa budú rozdiely medzi autobusovou a trolejbusovou dopravou stierať. V ponuke sme definovali viac možností, ako by sa mala MHD odvíjať. Budeme sa finančné podieľať na optimalizačnej štúdii. Čo sa týka návrhu cestovného poriadku, kilometrické výkony budú na úrovni roku 2004. Ďalej sa Ing. Žambor vyjadril k vozidlovej štruktúre, je potrebné vykonať modernizáciu vozového parku. Vyjadril sa k možnosti zmeny tarifného systému, zvýhodnenie niektorých cestujúcich tak, ako bolo požadované. Je potrebné zachovať výšku základného cestovného v roku 2006 v rozsahu roka 2005. V kategórii sprievodca zaviesť cenové zvýhodnenie z 15, - Sk na 1,- Sk, v kat. nad 60 rokov navrhujú zaviesť cenové zvýhodnenie z 10,- na 9,- Sk, kat. študent 9,- Sk. V čase od 13.00 do 23.00 a počas celého dňa v dňoch pracovného voľna a prázdnin jednotné cestovné pre kat. študent, žiak a vysokoškolák 5,- Sk. Na záver navrhol možnosť, aby MHD a.s. vstúpilo do spoločnej spoločnosti s Mestom, kde mesto bude mať väčšiu možnosť kontrolovať finančné prostriedky vynaložené na MHD.

  Mgr. Adrián Polóny- SAD Zvolen: situáciu v MHD treba riešiť minimálne z jedného aspektu, od roku 1996 sa počet prepravených obyvateľov mesta znížil o dve tretiny. Naša spoločnosť dala jasne najavo priority. Pôjde o zníženie cestovného na 14,- Sk. V ponuke navrhujeme zrušiť tarifné pásmo dva so zachovaním všetkých liniek, ktorých sa to týka. To preradenie by znamenalo zníženie cestovného z 18,- na 15,- Sk so všetkými dôsledkami, ktoré pre mesto z tohto plynú, to znamená nižšia dotácia. Naša ponuka obsahuje presnú sumu, ktorú by sme od mesta požadovali, a je to 31 mil. Sk. Dopravca musí počúvať potreby mesta a na toto budeme klásť dôraz. Čo sa týka prevádzkovania trolejbusov, mesto nemá vo vlastníctve trolejbusy. Bolo vypísané výberové konanie na prevádzkovateľa dopravy a nie prevádzkovateľa dopravy trolejbusov. Čo sa týka ekologického hľadiska, naša spoločnosť ponúka motory EURO 3 a následne EURO 4. Pri predchodcovi mi absentoval jeden moment, a to je obnova vozidlového parku. Pri súčasnom trende, ktorý je v meste B.Bystrica by došlo v technologickému krachu. Ďalej sa vyjadril k možnosti odkúpenia vozidiel vo výške odpisov. Tiež uviedol, že poskytnú pomoc pri dostavbe AS, finančne prispejú na túto dostavbu. Ak bude ich spoločnosť víťazom uvedomujú si dosah na zamestnanosť Zaručia mestu B.Bystrica úplnú kontrolu hospodárenia v rámci MHD B.Bystrica až po primárne zdroje. Ďalší dôležitý aspekt je taký, že bude umožnené nastupovanie všetkými dvermi do MHD. Jednoznačný príjem pre mesto B.Bystrica, ktorý vyplýva z našej ponuky je okamžitý a prejaví sa do 3- 4 mesiacov.

  Ing. Miroslav Toman – uviedol, že doteraz mesto nemalo veľký dopad na cestovné. V prebehu roka bolo vyhlásené výberové konanie, zasadla výberová komisia, ktorá posúdila dve ponuky. Poviem svoj názor. Je dobré, že funguje konkurencia. Niektorí členovia komisie sa zľakli toho, že by mali zrazu povedať stanovisko, kto je lepší, a kto bude prevádzkovať MHD. Preto uznesenie komisie znelo tak, že primátor bude ďalej rokovať so záujemcami v poradí tak, ako navrhla komisia, a to najskôr so SAD Zvolen a potom SAD B.Bystrica. Hlasovaním sa vyjadrím, kto by mal prevádzkovať MHD. Celý problém stojí na tom, že prichádza partner, ktorý nemá trolejbusy, a preto je otázne, či si to vieme predstaviť, že povieme ľuďom, že v meste nebudú premávať trolejbusy. Toto bola jedna z výhrad . Ale mali by sme sa na toto opýtať občanov, čo na toto hovoria. Vývoj ide dopredu aj v tejto oblasti. Ešte poviem jeden argument, ktorý som zachytával aj v komisii. Tu sú Zvolenčania, a bolo mi vytknuté, že ja presadzujem vždy najmä bystrické firmy, a zrazu by som mal hlasovať za Zvolenčanov. Ale treba povedať, že majoritným vlastníkom SAD Zvolen sú Banskobystričania. Treba ale hľadieť na to, že ponuka, ktorú dáva Zvolen akceptuje už aj návrh rozpočtu mesta na rok 2006, aby primátor mohol uzavrieť takú zmluvu, len do takej výšky, ako schválime v rozpočte. Čiže ponuka Zvolena je lepšia.

  prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc. FP – počuli sme prezentácie, vieme exaktne posúdiť a prijať to, čo je výhodné pre občanov. Treba hrať na súmestie B.Bystrica- Zvolen.

  Ing. Tomáš Novanský - požiadal, aby pred hlasovaním bol nechaný priestor pre poslanecké kluby. Ďalej by som sa dotkol konkrétnych vecí. Venovali sme sa rozpočtu mesta a nenašli sme 40 mil. Sk na prevádzkovanie a krytie strát z MHD. Máme len 31,8 mil. Sk. Čiže, ak sa obmedzia kilometrické výkony a zľavy, tak utrpí jednoznačne občan. Z toho titulu sa chcem spýtať k čl. IV. v ponuke, kde je napísané, že pre prípad, že dopravca preukáže objednávateľovi v rámci preukazovanej straty, že strata za dva po sebe idúce mesiace presiahla alikvotnu časť predpokladanej straty o viac ako 5 %, objednávateľ súhlasí, že do 21 dní od doručenia písomnej výzvy dopravca bude rokovať o možnosti nahradenia zvýšenej straty. Prakticky by to znamenalo, že už dnes nemáme 40 mil. Sk na krytie všetkých km. výkonom a zliav.Strata by bola vyššia z tohto titulu, čiže by okamžite došlo buď k zrušeniu kilometrických výkonov, alebo by došlo k zrušeniu požadovaných zliav. Tiež prepravca MHD B.Bystrica vo svojej ponuke navrhuje vynechať kontrolné opatrenia. Čiže ak dnes odsúhlasíme MHD B.Bystrica, tak ja budem navrhovať, aby sa minimálne tieto dva body vypustili z tejto zmluvy. Ďalšia vec, ktorá tu je, je tu garancia výšky cestovného len pre rok 2006. Pokiaľ by sme chceli podpísať zmluvu s prepravcom, musíme občanom povedať výšku cestovného nie len pre rok 2006, ale aj ďalej čo bude nasledovať. Dnes nevieme zagarantovať 40 mil. Sk a budeme sa musieť s týmto na budúci týždeň vysporiadať.

  JUDr. Ľubica Blažejová FP - nesmieme zabudnúť, že v podmienkach verejnej súťaže mesto zadefinovalo podmienku hranice krytia straty 40 mil. Je neseriózne, že po prebehnutí verejnej súťaže sa odrazu dozvieme, že sa nám odrazu 8 mil. stratí. Takto sa nepostupuje voči nijakým partnerom.

  Milan Randa - budem hovoriť konštruktívne. Tender sa ukončil a vychádza mi, že najlepší je Zvolen. Chcem ale povedať to, že tender sa ukončil 20.11. a 24.11. dodatočné rozšírenie ponuky dala SAD B.Bystrica a 28.11. mesto požiadalo SAD Zvolen , aby predložila dodatočne tiež ďalšie podklady. Súťaž už mala byť vyhodnotená. Jednoznačne sa prikláňam ku Zvolenčanom.

  Ing. Miroslav Toman FP- predrečníka chcem upozorniť na to, že súťaž bola ukončená.

  Ing. Martin Baník – dal som návrh, aby sme o tomto rozhodli na budúcom MsZ, lebo problematika je zložitá. Mám pocit, že už je rozhodnuté. Ja som sa od začiatku pýtal, aká je to vlastne súťaž. Ide o financie vo verejnom záujme, ide o verejné zdroje a myslím si, že v zmysle zákona malo byť uskutočnené verejné obstarávanie. Nestalo sa tak. Pýtam sa, aký je výstup z tejto komisie ? Poslednú poznámku, dnes zástupca SAD Zvolen povedal, že trolejbus zrušíme a hotovo, ja sa pod toto nepodpíšem. Necítim sa na to odborník, aby som dnes vedel povedať, že trolejbusy zrušíme. Tiež sa nemali meniť podmienky počas súťaže. O výške prenájmu trolejbusov sa nehovorilo, ak bude SAD Zvolen prevádzkovať trolejbusy. Čo sa týka garancie vzťahu na 8 rokov, toto si neviem predstaviť bez toho, aby sme vedeli ako sa budú vyvíjať ceny vstupov. MHD je najvážnejší problém, ktorý musíme riešiť.

  prof. MUDr. Svetozár Dluholucký - nepochopil som vystúpenie Ing. Baníka, to vznesenie hory pochybností odborníka. Ja nemusím byť odborník na to, aby som vedel posúdiť kvalitu. Nechcem hovoriť do ekonomických záležitostí. Nevieme vyriešiť dodnes napr. takú vec, aby sa nastupovalo do MHD všetkými dverami. Treba vidieť v prvom rade spokojnosť občana.

  Ing. arch. Ľudmila Priehodová - chcem reagovať na p. Baníka. Ja som bola tak isto menovaná do výberovej komisie. Už pri otváraní obálok som sa pýtala, prečo tam nesedia aj odborníci na dopravu. Bolo mi vysvetlené, že to má byť politické rozhodnutie poslancov, lebo že v podstate ide o to, že či chceme aby fungovali trolejbusy alebo nie. Aj na MsR som p. primátora požiadala, aby zabezpečil nejaké odborné posudky, minimálne z vysokej školy dopravy, vtedy mi povedal, že VŠD chce za odborný expertízny posudok 1,5 mil. Sk, a že na to nemáme peniaze v rozpočte, a že by muselo byť výberové konanie na vypracovanie posudku, a že ostatní odborníci, ktorých on pozná v B.Bystrici, všetci sú prepojení buď s jednou alebo s druhou spoločnosťou, a že tie posudky by aj tak neboli objektívne. Teraz nám pri vstupe rozdávali posudky a myslím si, že by sme mali mať na to časový priestor, aby sme sa týmito posudkami mohli zaoberať. Ide o dosť vážnu problematiku. Navrhujem, aby sme sa rozhodovali až 20. decembra.

  Ing. Miroslav Muroň - prvý krát počujem, že by niekto povedal na komisii, že toto má byť politické rozhodnutie. To, že neboli odborníci na komisii je z dôvodu dovoleniek, alebo sa v tom čase nemohli zúčastniť. Ďalší nie vhodný výraz, že je treba zaplatiť 1,5 mil. Sk za odborný posudok. Tých 1,5 mil. pýtali za vypracovanie optimalizácie dopravy. K Ing. Baníkovi, keď sa hovorilo o tom, že sa má robiť výberové konanie, zisťovalo sa , akou formou sa má robiť výberové konanie, mám pocit, že toto sme aj čítali na MsZ, je to list riaditeľa odboru zahranično-právneho min. fin. SR, ktorý nám píše, budem citovať ..“ v tejto súvislosti Vám oznamujeme, že na základe čl. 88 zmluvy o založení ES a nariadenia rady ES č...., ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie zmluvy o založení ES od vstupu, atď. podľa čl. 17, ods. 2 , nariadenia rady o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy, kompenzácia poskytnutá podľa tohto nariadenia nepodlieha povinnosti notifikácie. To znamená, že dotáciu na vykrytie straty dopravcovi MHD na základe uzavretej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme MHD môžete poskytnúť bez toho, ak jej poskytnutie vopred schválila EK. Čiže výberové konanie podľa zákona o verejnom obstarávaní nebolo potrebné. Nové nariadenie, ktoré bude platné, hovorí o tom, že všetky výbery dopravcov budú musieť byť robené podľa zákona o verejnom obstarávaní. Toto nariadenie nebolo ešte schválené vládou SR. K poslancovi Randovi. Výberové konanie bolo ukončené. Odporúčanie bolo rokovať osobitne s prepravcami. Začali sme nanovo s nimi rokovať. Oni svoje ponuky následne vylepšovali a potom následne písomne potvrdili to, čo ústne povedali.

  MUDr. Michal Bucek FP – opýtal sa, či bolo výberové konanie zrušené, a z akého dôvodu. Či niektorý z kandidátov nesplnil podmienky ? Prečo majú o tomto teraz rozhodovať poslanci ?

  Ing. Miroslav Muroň - súťaž bola ukončená pre neporovnateľnosť podmienok. Týka sa to trolejbusov, kilometrických výkonov. Ešte raz opakujem, nešlo o verejné obstarávanie. Súťaž môže byť kedykoľvek zrušená, alebo ukončená. To, že sa to prenieslo na poslancov ? Pýtam sa, a vtedy to bolo na koho prenesené. Veď z 11 členov komisie bolo 9 poslancov. Ukončenie činnosti komisie v tomto prípade je začatie rokovaní odznovu.

  Ing. Milan Lichý - myslím si, že nejde o to, čo kto povedal, ale aby sme našli služné riešenie. Výberovú komisiu zostavil primátor podľa politického zloženia MsZ. Komisii predsedal prednosta MsÚ a boli tam okrem vedúceho ref. dopravy len poslanci MsZ. Súťažné podmienky vypracoval MsÚ a poslanci sa nemali možnosť vyjadriť k podmienkam a ku kritériám hodnotenia. MsZ sa má koncepčne zaoberať MHD a má rozhodnúť o jej osude. Musí mať dostatok informácií a odborných stanovísk, toto by mali odborné útvary mesta pripraviť spolu s návrhmi na riešenie. Mali sa zohľadniť požiadavky občanov a možnosti mesta spolu s nadväznosťou na rozpočet mesta. V meste sú veľké problémy s dopravou, s preťažením kritických miest komunikácií v dopravnej špičke. Je podceňovaný vo všeobecnosti význam MHD a význam budovania cyklotrás. Niekto tu povedal, že už je rozhodnuté, že sa v rozpočte nepočíta so stratou za výkon vo verejnom záujme. Budeme sa snažiť nájsť riešenie na porade poslaneckých klubov.

  JUDr. Ľubica Blažejová – opýtala sa, ako si po 1.1. predstavujú chod dopravy v meste SAD Zvolen. Či majú dosť autobusov, dosť vybavovacích miest, dosť pracovných miest ?

  Ing. Pavol Katreniak - ja som rozumel otázke Ing. Baníka, že ako tu dnes chceme rozhodnúť. Dostali sme sa do úžasného tlaku. Neviem si to predstaviť. Ing. Lichý otvorene položil otázky, prečo je takýto stav. Pamätám si na diskusie, kde bolo povedané, že mesto by malo zvážiť vytvorenie vlastnej MHD. Dať sa do tohto procesu, aby mali sme jasné podmienky, lebo toto je vážna vec. Z tohto máme totálny chaos. Takýto tlak som si nepredstavoval, ak máme rozhodovať o takejto dôležitej veci.

  JUDr. Ľubica Blažejová FP – skutočne sme pod tlakom. My sme odporúčací orgán. Musí sa o tomto rozhodnúť na meste. Ak by uznesenie bolo v rozpore so zákonmi, tak by ho primátor nepodpísal. Ak nie sme si istí, tak nehlasujme. Ja som si nie v tomto istá.

  Milan Randa - ja som podnikateľ, pracujem pod väčším tlakom. My tu musíme pracovať a nie si vymýšľať niečo. Máme tu seriózne podmienky, vyhodnotenie, k tomu sa opýtajte, máme tu dvoch partnerov, ktorí nám to môžu vysvetliť. Bystrickú SAD sme nevedeli prinútiť k nejakým ústupkom, napr. pri nastupovaní do MHD a zrazu, keď máme druhú ponuku, nevieme sa k tomu vyjadriť.

  Ing.arch. Ľudmila Priehodová – k MUDr. Bucekovi. Keby sme sa rozhodovali v MsZ o súťažných podmienkach a o kritériách vyhodnocovania, tak beriem aj to, že sa tu budeme rozhodovať o MHD. Je ťažko zvaľovať vinu na komisiu, ktorá sa nevedela rozhodnúť. Ja tvrdím to, že súťažné podmienky mesto neurobilo dobre. Bola to zbabraná verejná súťaž. Mám pocit, že tie súťažné podmienky boli naschvál zle urobené, aby nakoniec rozhodoval primátor. Toto, že teraz sa tu my trápime, podľa môjho názoru zbytočne. Dávam návrh, aby sme sa venovali odborným stanoviskám. O tomto by sme sa mali rozhodnúť na budúcom MsZ.

  Ing. Tomáš Novanský FP – komisia si tieto ponuky prečítala, mala sa rozhodnúť. Nemali sme toto ťahať na verejnosť a týmto zaťažovať uchádzačov. Cieľ máme jasný, od 1.1. zabezpečiť MHD v B.Bystrici. Máme na to pár dní. Prosím Vás, aby sme o tomto rozhodli a pristúpili k tomuto zodpovedne.

  Pavol Bielik – 1,5 roka sa zaoberáme problémom MHD. Bol som členom výberovej komisie, ale bol som rozhodnutý vzdať sa členstva, lebo za 1,5 roka poslanci dostávali len minimum informácií.
  Dovolím si pripomenúť také etapy, čo sa dialo v minulosti okolo MHD. 15. februára 2005 – mimoriadne MsZ, záverečný účet apríl 2005, máj 2005, vystáva otázka, prečo až v septembri bolo výberové konanie ? Otázka znie, či pán primátor nestratil záujem o dvoch uchádzačov? Neprikláňa sa k inému, potencionálnemu uchádzačovi? Moje stanovisko, ako člena výberovej komisie, bolo nasledovné. Súťaž mesto vypísalo neskoro, súťažné podmienky boli neúplné. Na základe predložených ponúk nie je možné, v tak krátkom období rozhodnúť o výsledku. Na základe takto predložených podmienok konštatujem, že ani jeden uchádzač nesplnil zadané podmienky mesta B.Bystrica.

  Ing. Miroslav Toman FP - k p. Bielikovi. MsZ sa skladá z 31 poslancov, ktorí sú oprávnení rozhodnúť sa dnes. Dnes máme odporučiť primátorovi mesta, s ktorou firmou od 1.1. uzavrie zmluvu.

  Milan Smädo – sedím tu 7 rokov, ale pred takým strachom z rozhodnutia som ešte poslancov nevidel. Musíme sa rozhodnúť. Mám otázku na pánov zo Zvolena, čo s trolejmi. Či sú dohodnutý so SAD B.Bystrica. Troleje nás trápia. Ako mienime riešiť troleje? Vyzval poslancov na stretnutie po ukončení rozpravy.

  Mgr. Adrián Polóny - odpovedal JUDr. Blažejovej – do MHD sme schopní investovať 250-300 mil. Sk. Počet autobusov je zadeklarovaný u výrobcov. Od 1.1. nie sme schopný spraviť kvalitnú dopravu. Súťaž znela na prevádzkovateľa dopravy a nie na prevádzkovateľa dopravy trolejbusovej. Lebo troleje patria súkromnej firme. Vieme porovnať náklady na troleje a na autobusy. Dohoda so súčasným prevádzkovateľom trolejbusov je možná, ak to bude podmienka mesta, ale za podmienok, ktoré budú relevantné. My sme schopní dohodnúť sa s BB MHD, ak to bude v podmienkach. Ale toto musí byť stanovené, že požadujete trolejovú dopravu, ale náklady na ňu sú vyššie.

  MUDr. Michal Bucek FP- predkladám návrh ma ukončenie rozpravy.

  Hlasovanie číslo 19: 26-16,5,5.

  Hlasovanie číslo 20: I. a) 25-23,0,2.
  Hlasovanie číslo 21: I. b) 21,0,3 – 1 nehlasoval.
  Hlasovanie číslo 22: II. 25-18,3,3 – 1 nehlasoval.

  U z n e s e n i e:

  Mestské zastupiteľstvo I. b e r i e n a v e d o m i e
  1. Informatívnu správu o výbere dopravcov na prevádzkovanie MHD v Banskej Bystrici
  2. Rozhodnutie komisie o ukončení obchodnej verejnej súťaže
  II. o d p o r ú č a
  Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta,
  uzavrieť zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme so SAD, a.s. Zvolen

  Bolo prijaté uznesenie číslo 457/2005


  [Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  | Autor: Tomáš Mykl |
  | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  | Zdroj: Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva |
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt