Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Úterý  7. července 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
vozidlo údržby TV
zaujímavosťou je, že chlapíci stoja na plošine v blízkosti TV pod napätím, za údržbárskym vozidlom totiž išla v závese električka
zobrazení: 936
známka: 0


Vyhledávání


Motto:
Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
kdy díky našemu nezájmu zanikne.

Železnice >> Tratě >> Jízdní řády >> Změny na železnici v podhůří Rýchor a Vraních hor
Jízdní řády

Změny na železnici v podhůří Rýchor a Vraních hor

Vydáno dne 22. 07. 2008 (6205 přečtení)
Polská jednotka SA 134 v TrutnověZa překvapivého nezájmu železničních „hobbystů“ a jen minimálního zájmu místní veřejnosti došlo na přelomu června a července roku 2008 na Trutnovsku ke dvojici vzájemně souvisejících dosti zásadních změn v osobní železniční dopravě: k zastavení železniční osobní dopravy ČD do Žacléře a naopak k obnovení mezistátní železniční osobní dopravy přes hraniční přechod Královec – Lubawka. Rušení osobní železniční dopravy na lokálkách ve prospěch „zefektivnění“ dopravy autobusové není v Královéhradeckém kraji aktem nijak mimořádným, a proto je skutečnost, že OREDO byl v případě mezistátní dopravy nakonec ochoten akceptovat železnici a neprosazoval dopravu autobusovou docela překvapivá.

Už podle 2. změny jízdního řádu ČD pro období platnosti 2007/2008, kterou byl text pod traťovou tabulkou s údaji jízdního řádu pro trať č. 043, vysvětlující symbol „negativní číslice 25“, změněn na „jede v (6) a + do odvolání, ode dne vyhlášení nejede“, bylo možno tušit, že se něco bude dít. Ve skutečnosti však asi opravdu jen málokdo tušil, že k zastavení osobní dopravy ČD do Žacléře dojde tak brzy a vlastně i nenápadně: vývěsky o ukončení osobní dopravy ČD dnem 29.06.2008 ve „standardní“ úpravě byly sice většinou na zastávkách vyvěšeny v mírném předstihu, ale přesto v poslední červnovou neděli v podvečer do Žacléře vlak Os 25405 přijel a ze Žacléře vlak Os 25425 odjel, aniž by si mnoho lidí povšimlo, že jde o možná navždy poslední „veřejný“ vlak do a ze Žacléře - a to asi nejen pokud jde o vlaky českého „národního“ dopravce. Nepočetnou skupinu cestujících, kteří se této poslední jízdy zúčastnili - ať už cíleně, nebo jen náhodně - odvezl motorový vůz řady 810 a inventárního čísla 515, a jedinou „smuteční výzdobou“, která měla dodat tomuto „závěrečnému aktu“ dodat trochu nostalgické důstojnosti, byla nálepka s textem „29.06.2008 POSLEDNÍ“ na nástupištní směrovce pro vlak do Žacléře na hlavním nádraží v Trutnově před jeho odjezdem: ani žádné „smuteční oznámení“ tentokrát nikdo nevyvěsil, a tak jedinými památkami na tuto poslední jízdu jsou obrázky několika málo přítomných fotografujících osob a jízdenky orazítkované „vedoucím vlakového doprovodu“ posledního vlaku. A protože po uzavření Dolu Jan Šverma v Lamperticích počátkem 90. let 20. století se i nákladní doprava postupně stala jevem čím dál řidším a v poslední době už jen výjimečným, nelze vyloučit, že SŽDC brzy požádá o zrušení nevyužívané trati nejméně v úseku Lampertice – Žacléř, a že se tedy na trati do Žacléře objeví už nanejvýš vlaky „neveřejné“ = pracovní vlaky při likvidaci svršku ...

Poslední vlak do Žacléře
Poslední vlak přijel do Žacléře

O necelý týden později, v sobotu dne 05.07.2008, se ovšem v úseku Trutnov – Královec osobní vlaky objevily znovu, ale už „v režii“ společnosti VIAMONT a v docela jiné relaci: šlo totiž o nové vlaky mezistátní. Snahy o obnovení mezistátní železniční osobní dopravy přes hraniční přechod Královec – Lubawka se ostatně objevovaly už delší dobu, místo toho byla ale v roce 2001 naopak zastavena i mezistátní doprava nákladní, která tam už ovšem stejně pomalu „zacházela na úbytě“, a v roce 2004 zastavily PKP také vnitrostátní osobní dopravu do Lubawky (a následně dokonce snesly jedno kolejové pole v hlavní koleji v žst. Lubawka na královeckém „záhlaví“). Na 1. máje v roce 2005 se sice podařilo uskutečnit jízdu parního vlaku z ČR do Polska a zpět na podporu snah o obnovení mezistátní osobní dopravy, ale to samozřejmě stále nestačilo: oba „národní železniční dopravci“ (ČD a PKP) o provozování mezistátní osobní dopravy zájem rozhodně nejevili (spíše naopak). Od zmíněné jízdy uplynuly nakonec ještě další více než 3 roky, než se díky komplikovaným jednáním představitelů mnoha obcí (především polských), kompetentních „krajských“ institucí obou států a českého dopravce VIAMONT (respektive jeho střediska ve Svobodě nad Úpou, patřícího k Divizi regionální dráhy) podařilo zahájit znovu (po více než 63 rocích jejího přerušení) pravidelnou železniční osobní dopravu přes česko-polskou státní hranici, byť pouze o víkendech a zatím předběžně jen do 31.08.2008. Zkušební jízda se sice uskutečnila už v podvečer posledního dne měsíce května 2008, a to údajně dokonce do Žacléře (dokument o ní její náhodní pozorovatelé zveřejnili na Internetu), ale první „veřejné“ osobní vlaky vyjely až teprve za dalších 5 týdnů - a jak je v Česku zvykem, o tom, že se tak stane, bylo nakonec definitivně rozhodnuto až v předvečer zahájení provozu, totiž v pátek dne 04.07.2008. Zatímco v Polsku se zprávy o připravovaném zahájení provozu objevovaly na Internetu už před jeho skutečným zahájením - viz například informace dostupné na adresách:

byl v ČR vlastně jediným veřejně dostupným zdrojem internetový „Celostátní informační systém o jízdních řádech“, kde se v závěru měsíce června 2008 objevila traťová tabulky jízdního řádu pro trať č. 043 - obsahovala však stejně časové údaje, jež se v následujících dnech ještě znovu změnily.Vlak Wałbrzych - Lubawka ve stanici Boguszów v roce 2002
Parní vlak na 1. máje 2005
Zkušební jízda v květnu 2008

První „pravidelný veřejný“ osobní vlak z Polska (= Zvl Os 39403) přijel v sobotu dne 05.07.2008 dopoledne do Trutnova hlavního nádraží s více než 20 minutami zpoždění - až za vlakem R 651 (který jej předjel v Trutnově-Poříčí). Kdo očekával honosné „oficiální uvítání“, byl asi trochu překvapen: nic mimořádného se totiž nekonalo (a dokonce ani vlak do Vrchlabí, který by při včasné jízdě měl být přípojným, na zpožděný vlak z Polska nepočkal ...). Vlak byl veden vozidlem řady SA 134 (= „dvojče“ a la „Desiro“ od výrobce PESA Bydgoszcz) inventárního čísla 005 a vystoupilo z něj odhadem cca 50 osob, mezi nimi i nějaké „oficiální osobnosti“, které se prvním vlakem do Polska nevrátily (měly zřejmě ještě nějaký další program v Trutnově). Část z cestujících, kteří přijeli z Polska, se vrátila hned vlakem Zvl Os 39402 zpět do Polska: s nimi tímto prvním vlakem nové relace odjela z trutnovského hlavního nádraží odhadem také necelá dvacítka Čechů, z nichž ale někteří vystoupili ještě v Královci a většina pak v Lubawce - jen několik Čechů pokračovalo až do Jelení Hory s tím, že se zpět do ČR vrátí odpoledním vlakem. Fotografů bylo stejně jako v případě posledního vlaku do Žacléře opět jen několik, ale náhodní diváci tentokrát sledovali jízdu vlaku se zaujetím všude, kde se naskytli (například při přejezdu přes viadukt v Bernarticích), protože polské vozidlo budilo zaslouženou pozornost i svým vzhledem. Díky polskému videoamatérovi si však lze prohlédnout záznam příjezdu a odjezdu prvního veřejného osobního vlaku jedoucího přes Lubawku z Polska do ČR, který byl na Internetu na adrese: http://tvkg.pl/ruszylo-polaczenie.html dostupný dokonce už hned v den obnovení provozu. Česká „media“ přitom o obnovení osobní dopravy informovala až se značným zpožděním: na programu ČT1 se zpráva o něm objevila až v „Událostech“ v neděli dne 13.07.2008, a to ještě poněkud nepřesně - záznam je dostupný na Internetu (je to poslední zpráva začínající ve 29:22 minutě pořadu).

Vlak Viamontu v Královci
Vlak Viamontu dorazil do vybydleného a zarostlého nádraží v Lubawce

Po území ČR a až z a do Lubawky doprovázel první vlaky kromě jejich „kmenového“ personálu z PKP PR také personál VIAMONTu - strojvedoucí jako „pilot“ a průvodčí pro plnění úkonů potřebných z pohledu českých železničních předpisů a komerčního odbavení cestujících. O prvním víkendu se přes státní hranici mezi Královcem a Lubawkou jezdilo de facto zdarma, protože platila dohoda, že jízdenky VIAMONTu vydané do cílové stanice Královec (za „vnitrostátní“ jízdné podle ceníku VIAMONTu pro Královéhradecký kraj) platí až do Lubawky a jízdenky PKP PR vydané do cílové stanice Lubawka (za vnitrostátní jízdné PKP PR) platí až do Královce: z Trutnova hlavního nádraží tak bylo možno do Lubawky dojet za 18 Kč. Během následných pracovních dnů byla zařízení pro výdej jízdenek VIAMONTu upravena tak, aby mohla vydávat jízdenky do a z nově doplněného tarifního bodu „Královec (Gr)“, tedy na a ze státní hranice, s tím, že takové jízdenky budou platit až do a ze stanice Lubawka (PKP): cena jízdenky platné pro cesty mezi tarifními body v ČR a Lubawkou se tak proti stavu platnému při zahájení provozu zvyšuje o částku odpovídající projetí úseku mezi Královcem a státní hranicí, jehož „tarifní“ délka činí 2 km - jízdenka do Lubawky proto nově stojí z Trutnova hlavního nádraží 21 Kč a z Královce 8 Kč: i po tomto „zdražení“ jde o ceny nesmírně lukrativní.

Jízdenky platné pro „český“ úsek cesty a až do / z Lubawky vystavuje průvodčí VIAMONTu ve vlaku bez přirážky za Kč, a to i v případě, že si někdo v Trutnově hlavním nádraží neopatří předem jízdenku z prodejního automatu VIAMONTu, který je tam k dispozici v „odjezdové“ hale. Jízdenky pro „polský“ úsek cesty z Lubawky do polského vnitrozemí nebo opačně, projetý v mezistátním osobním vlaku, vystavuje vlakvedoucí PKP PR za PLN podle platného vnitrostátního ceníku PKP PR (kompletní ceník je k dispozici na Internetu na adrese: http://www.pr.pkp.pl/img_in//GALERIA/prawo/cennikoplat20080714.pdf ). V této souvislosti je žádoucí připomenout, že vyžaduje, aby cestující v případě, že si z důvodů vzniklých na straně PKP nemohl opatřit příslušnou jízdenku před nástupem do vlaku (výdejna jízdenek v jeho nástupním tarifním bodu buď není zřízena vůbec, nebo není u příslušného vlaku otevřena), sám aktivně vyhledal vlakvedoucího (který má své „pravidelné“ stanoviště ve voze 2. třídy s místy k sezení, řazeném nejblíže k čelu vlaku) a požádal o vydání jízdenky - jinak bude považován za „černého pasažéra“ se všemi z toho plynoucími důsledky.

V nyní aktuálně platném jízdním řádu jsou zapracovány tři dvojice pravidelných přeshraničních vlaků: dopolední a odpolední vlaky jsou vedeny polskými „dvojčaty“ řady SA 134, prostřední „zájezd do Lubawky“, vedený motorovým vozem řady 810 dopravce VIAMONT zjevně vychází z původní představy, že před 13. hodinou by se v Lubawce sjely a zase rozjely vlaky z Trutnova a z Jelení Hory (ať už křižující „průběžné“ vlaky, nebo setkavší se vlaky „úvratné“) - to ovšem zatím není možné, protože ve zcela neobsazené bývalé žst. Lubawka, kde se pochopitelně nekoná žádná dopravní služba (stejně jako v sousední Kamienné Góře), je momentálně sjízdná pouze jediná dopravní kolej, fungující prakticky jen jako kolej traťová (veškerá návěstidla v Lubawce byla snesena). Ze dvou možných řešení vycházejících ze zmíněné koncepce bylo nakonec bylo zvoleno to zřejmě méně špatné, totiž že jezdit budou přeshraniční vlaky z a do ČR: po polském území se totiž lze i o sobotách dost přijatelně pohybovat veřejnou autobusovou dopravou (o nedělích je to ale už problematičtější), a vlaky Zvl Os 39404 a Zvl Os 39405 mají v Lubawce v podstatě docela přijatelné přípoje autobusem za cenu jízdného srovnatelnou s cenou jízdným železničním aspoň do a z Kamienné Góry (jízdní doba činí cca 20 minut, jízdné asi 3,50 PLN), což pro půldenní či jednodenní výlet do lokalit nepříliš vzdálených od státní hranice stačí. Pro orientaci uveďme hned zde časy odjezdů použitelných autobusových spojů PKS, které lze (poněkud pracně, protože je nutno název zastávky zadat přesně podle toho, jak je uveden v databázi, což bohužel není provedeno podle jednotných pravidel) získat z Internetu prostřednictvím www stránky s adresou http://www.rozklady.com.pl/main.php?page=start&:

z Lubawky (zastávka „dworzec kolejowy“ = před naprosto „vybydlenou“ nádražní budovou PKP):

  • v sobotu: 12:00, 13:10, 13:28, 14:00, případně ještě 14:50 (k tomu viz text o možných výletech)
  • v neděli: 13:28

z Kamienné Góry (zastávka na autobusovém nádraží vedle nádraží PKP, stanoviště č. 5):

  • v sobotu: 11:30, 12:00, 12:25, 13:30, 14:20, (15:30), (17:30), (20:10)
  • v neděli: 12:00, (15:35), (20:10)
  • (v závorkách jsou uvedeny spoje, od nichž už nelze dojet z Lubawky do ČR vlakem)

Pro vyhledání přehledů odjezdů autobusů z jednotlivých zastávek lze použít také internetových stránek s adresou: http://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcher.do

  • Výsledné tabulky v tomto případě nabízejí pouze odjezdy do koncových zastávek jednotlivých spojů a nezahrnují spoje dalších linek, které přes vybranou koncovou zastávku tranzitují do dalších zastávek.

Polská strana zatím deklaruje, že provoz jejích vlaků opět skončí dnem 31.08.2008, neboť údajně nemá dostatek finančních prostředků a vlastně ani vozidel (???) na původně uvažované provozování mezistátní osobní dopravy až do konce roku 2008. VIAMONT „mezi řádky“ naznačuje, že pokud PKP provoz v současném rozsahu po prázdninách nezajistí, chtěl by udržet aspoň provoz z ČR do Lubawky a zpět sám: jak se to projeví na jízdním řádu, to zatím není jasné, ale nelze vyloučit, že by pak dopolední vlak do Polska zřejmě jezdil v jiné (dřívější) časové poloze a nebyl by již dosažitelný z vnitrozemí ČR tak snadno, jako nyní - zatím jej totiž lze relativně „v pohodě“ stíhat třeba i z Liberce, Prahy, Havlíčkova Brodu či Olomouce a v sobotu například i z Ústí nad Labem či Brna. Další zachování osobní dopravy ovšem jednoznačně závisí na tom, jak budou současné osobní vlaky skutečně využívány: pokud by jimi nikdo nejezdil, ani VIAMONT by si jejich další provozování nemohl dovolit. Záleží tedy především na tom, zda obnovená osobní doprava v letní sezóně získá tolik cestujících, aby bylo zřejmé, že o ni má veřejnost opravdový zájem. Několik „tipů na výlet“, při nichž lze obnovené železniční osobní dopravy využít, proto Dopravní web nabídne v samostatné informaci.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: Honza |
| Počet komentářů: 41 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

RSS feed Bezptičnyj produkt