Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Čtvrtek  9. července 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
Volvo
Město Kroměříž
zobrazení: 1919
známka: 1.90


Vyhledávání


Motto:
Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
kdy díky našemu nezájmu zanikne.

Železnice >> Články >> Dráhy Orlických hor na zkušené u Bayerische Oberlandbahn
Články

Dráhy Orlických hor na zkušené u Bayerische Oberlandbahn

(Ing. Petr Tejkl)

Vydáno dne 06. 06. 2008 (3496 přečtení)
jednotky IntegrálDíky dlouhodobým vztahům společnosti Dopravní projektování Ostrava s.r.o. s Bayerische Oberlandbahn (BOB) a Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) jsem měl možnost navštívit tento dopravní systém v blízkosti Mnichova a s vedením BEG pohovořit o celkové železniční dopravní strategii státu Bavorsko. Tato cesta byla velmi zajímavá a inspirativní a na reálných případech ukázala jak mohou fungovat regionální dráhy (byť v okolí velkého města) a rovněž potvrdila, že řada předpokladů, ze kterých Dráhy Orlických hor vychází, je zcela reálná a oprávněná. S některými zajímavými body a postřehy si vás dovolím seznámit.

Železniční síť

Trasy Bayerische Oberlandbahn vycházejí z Mnichovského hlavního nádraží a směřují k Alpám na společné linii s příměstskými vlaky Deutsche Bahn (DB).

schéma sítě BOB
schéma sítě Bayerische Oberlandbahn (BOB)

V městečku Holzkirchen se spřažené jednotky dělí a jedna pokračuje již po síti projížděné BOB do Bayrichzell v těsném podhůří Alp. Další dvě jednotky jedou do Schaftlach, kde se opět dělí. Jedna z nich zajíždí do Langgries, kde je servisní depo BOB a druhá do krásného lázeňského městečka na břehu jezera Tegernsee.

Vozový park

Provoz zajišťují moderní vozidla Integrál od dnes již neexistujícího výrobce. Všech 17 vozidel této železniční společnosti jsou jediná vyrobená, což majiteli do značné míry komplikuje jejich údržbu a náklady provozu – získávání a výroba unikátních dílů a prvků. Celkově jsou vozidla na naše poměry velmi luxusní a nyní již i spolehlivá. Dále pro posílení provozu ve špičkách a menší kapacitu v sedlech je k dispozici několik velmi moderních vozidel Talent

moderních jednotka Talent
moderních jednotka Talent

Depo Lenggriese

Pro relativně rozsáhlou údržbu atypických vozidel je k dispozici velmi moderní depo převzaté od německých DB, které je plně zrekonstruované a rozšířené. Kromě údržby vlastních vozidel zde v rámci maximálního využití kapacit a zlepšení ekonomiky provádějí i opravy a rekonstrukce vozidel z dalších sítí Veolia, ale také pro jiné dopravce a dokonce zde montují různé moduly a prvky pro výrobce kolejových vozidel. Pořádek, využití prostoru a vybavení asi nemá smysl popisovat.

Depo Lenggriese (BOB)
Depo Lenggriese (BOB)

Poznatky

a) Možnosti expanze regionální železniční dopravy

I když systém „Bayerische Oberlandbahn“ není možné plně srovnávat s podmínkami Dráhy Orlických hor – cílová destinace velikosti Mnichova a osídlení území – některé skutečnosti jsou použitelné. Celková modernizace systému příměstské dopravy i přes „konkurenci“ klasických příměstských jednotek DB, které pojíždějí trať až do Holzkirchenu, přinesla společnosti BOB podobu její činnosti nárůst počtu pasažérů o neuvěřitelných cca 600%!

Bayerische Oberlandbahn
enormní nárůst počtu přepravených osob

Podle měření, která se pravidelně provádí, více jak 50% dojíždějících do Mnichova z bližšího okolí používá železniční dopravu, zde je nárůst 100%. Ze vzdálenějšího okolí, kde je nutná kombinace více forem dopravy je to 30%, ale i zde dosahuje nárůst více než čtyřnásobku oproti původně přepraveným cca 7% osob. Zde vidí BOB ještě prostor k růstu. Tyto údaje jasně ukazují že:

 1. Dramatický nárůst kvality i u regionální dopravy může znamenat významný přesun poptávky směrem k této dopravě a v dlouhodobějším pohledu může znamenat i změnu v chování obyvatel – bydlení dále od spádového sídla a pravidelné dojíždění do spádového sídla i z větší vzdálenosti. To znamená nejen přesun významného počtu stávajících cestujících ale i postupnou tvorbu zcela nových zákazníků.
 2. Kvalitní železniční doprava může přilákat i velmi náročnou klientelu a formou PaR, BaR a kvalitní přípojné dopravy lze účinně obsluhovat i širší území kolem železniční dopravní osy.
  Bike and Ride
  systém Bike and Ride
 3. Pro rozhodování o použitém způsobu dopravy a vzdálenosti z jaké má ještě smysl dojíždět není rozhodující reálná vzdálenost, ale rychlost dopravy, frekvence spojů a spolehlivost za jakou tuto vzdálenost překonám.
 4. Přesun cestujících z IAD na železnici (o dojíždění autobusem se zde v podstatě vůbec neuvažuje) je řešen:
  „po dobrém“ = atraktivní nabídka včetně parkovacích a dalších služeb v dopravních uzlech a
  „po zlém“ = vysoké parkovací poplatky v Mnichově a omezení parkování v centru vůbec, záchytná parkoviště na širším předměstí s přestupy na železnici, ale žádné nákladné parkovací domy ve městě.

b) Budovy a jejich využití

Většina budov je historickým dědictvím a pro současnou technologii dopravy je nepodstatná. Je to pouze nákladová položka. Většina budov na síti je pro současné potřeby jednoznačně předimenzována a je velice obtížné pro ně nalézt efektivní využití a to i v turisticky atraktivních místech. Tento problém jen násobí vlastnické vztahy, kdy provozovatel dopravy a vlastník budov jsou jiné subjekty.

nádražní budova Lenggries
nádražní budova Lenggries (Bayerische Oberlandbahn)

Toto platí až do kritické velikosti frekvence cestujících v příslušném bodě. V Holzkirchenu, kde je důležitý přestupní terminál a nádraží je situováno v centru města je využití rozměrově odpovídající budovy velmi dobré. Je zde banka a servisní body jak DB tak BOB. Servisní bod DB je řešen formou „supermarket“, kde veškeré služby – nákup tisku, potravin a občerstvení včetně kavárny, turistických záležitostí apod., samozřejmě včetně prodeje jízdenek, získáte za jednou pokladnou obsluhovanou pouze jedním zaměstnancem. Tento servisní bod je pravděpodobně ve vlastnictví specializované dceřiné společnosti DB. A je velmi jednoduché srovnat jeho efektivnost s efektivností několika specializovaných obchůdků a samostatné prodejny jízdenek, tak jak to můžeme vidět na většině našich i malých nádraží.

c) BEG a spolupráce se samosprávou obcí

Většina zastávek a především souvisejících staveb BaR a PaR je budována ve spolupráci s místní samosprávou. Pro tyto účely a dobré vztahy vyvíjí Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) značné úsilí v pravidelné komunikaci a osvětě o příslušné problematice. Pro obce je k dispozici velice atraktivní a profesionální manuál s řadou vzorů a dobrých příkladů jak tuto problematiku řešit a co tento kvalitní servis přinese rozvoji obce a regionu. Na základě tohoto trvalého úsilí je železnice a její rozvoj obcemi silně podporován.

Park and Ride
systém Park and Ride

železniční zastávka (BOB)
železniční zastávka společnosti Bayerische Oberlandbahn

Použité zkratky a symboly:

BOB - Bayerische Oberlandbahn
BEG - Bayerischen Eisenbahngesellschaft
DB - Deutsche Bahn
IAD – Individuální automobilová doprava
PaR – Park and Ride
BaR – Bike and Ride

Odkazy:

Dráhy Orlických hor - www.orlickedrahy.cz
Bayerische Oberlandbahn - www.bayerische-oberlandbahn.de


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
|Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj - autor článku: Ing. Petr Tejkl|
Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

RSS feed Bezptičnyj produkt