Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Pondělí  13. července 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
Zlín - 16
Trolejbusy 24Tr ve Zlíně
zobrazení: 1071
známka: 3.00


Poslední komentáře

 • Hi Gentleman Great article post, I really interesting the way you highlighted some important points. . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • progre sshomeloans.com.au (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • one more tile (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • mallacoota.or g.au (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • carpestology.co m.au (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • amour a (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • american dry (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • 123.clinic (Bukurešťské nízkopodlažní tramvaje (2))
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Silniční doprava >> Články >> Dopravní nehody a lidský faktor
  Články

  Dopravní nehody a lidský faktor

  Vydáno dne 01. 05. 2008 (3849 přečtení)
  Zavedení bodového systému hodnocení dopravních přestupků bylo u většiny motoristů přijato s nadšením a naivním očekáváním, že systém nám vyřeší veškeré problémy související s provozem na pozemních komunikacích, bez dalších nutných aktivit a investic.

  Nestalo se tak:
  • Za první prázdninový měsíc červenec 2007 si dopravní nehody vyžádaly 117 životů (statistiky dopravní policie – nárůst usmrcených, za období leden-červenec 2007, je o cca 21 % vyšší, než za stejné období roku 2006 )
  • V době astronomicky prvního jarního dne r. 2008, přírodní živel paralyzuje dopravu na nejdůležitější dopravní tepně v republice, na dálnici D1 Praha – Brno. V bílé tmě, která se utvořila během pár minut, havarují stovky automobilů. Jsou zranění, hmotné škody dosahují miliónových částek a řada cestujících individuální i veřejné dopravy tráví čas na neprodyšné dálnici.
  • V první dva víkendové dny 15 týdne r. 2008 zemře na silnicích 13 lidí
  Reakce veřejnosti na tyto události je okamžitá a velmi emotivní, ovšem ve stále stejné, opakující se režii. Odborníci filozofují proč, co a jak bychom měli udělat, policie provede několik Kryštofů, laikové jsou v šoku, politici slibují a oficiální média mají žně. V praxi se ovšem nic podstatného a zásadního nezmění. Viník těchto tragických událostí je většinou rychle a jednoznačně identifikován – lidský faktor (LF).

  Samozřejmě, při dopravních nehodách (DN) sehrává lidský faktor klíčovou roli a označení „selhal lidský faktor“ je namístě. Existují ovšem případy, kdy totéž označení neuvádí podstatu věci, ale plní jen funkci zástěrky, kryjící nedostatky a šlendrián konkrétních zodpovědných . Dovolím si tvrdit, že nelze úplně vyloučily DN, způsobené chybným konáním LF v důsledku špatných a nevyhovujících podmínek na tuzemské silniční síti. Jak vypadá realita dne na našich komunikacích , nastíním v několika bodech:
  • Fenomém automobilová doprava - je tady a není možné ho přehlížet, spíše se musíme starat o to, aby se nám nevymknul z rukou,neboť situace bude čím dál komplikovanější. Důvodem je výrazná poptávka, nahrávající automobilkám každoročně zvyšovat výrobu resp. stavy vozidel na pozemních komunikacích, které ohromný nárůst kapacitně ani kvalitativně nezvládají. Navíc v záloze číhají asijští tygři, Indie a Čína, chystající se zaplavit náš trh plechovými polotovary za dumpingové ceny
  • Správka a údržba komunikací, infrastruktura – je základním a prvořadým předpokladem bezpečného a plynulého provozu. Jak ukazuje událost na D1, mohou se však správci komunikací ocitnout v pozici přihlížejících statistů. V takovém případě musí “zaúřadovat” technika a další dostupné bezpečnostní technologie. Překvapuje mě proto, když za celou dobu existence D1 jsme “stačili” obložit dálnici lesem billboardů, nainstalovat mýtné brány ke kasirování dopravců, zatímco dopravně informační systémy, monitorující situaci a provoz na komunikaci, se objevují jen sporadicky a o existenci proměnného dopravního značení ani nemluvě. Co do vybavení dopravní infrastruktůrou je naše dálniční a rychlostní síť příliš “chudá”. Chybí odstavné a parkovací ploch vč. dalšího vybavení.
  • Legislativa – po osobácích, “kromě” dodržování jednotlivých ustanovení zákona (z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění) nic výjmečného nevyžaduje. U nákladních vozidel a kamionů je situace komplikovanější. Řidiči těchto vozidel nemají moc na vybranou. Nákladní a kamionová doprava je tak „přešněrovaná“ tuzemskou a unijní legislativou, že řidič, řečeno nadsázkou, vždy a všude něco porušuje. Teoretický příklad: Jede-li kamion po dálnici předpisově (dle z.č.361/ 2000 Sb.,) může se dostat do kolize s předpisy EU - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006) o “dodržování doby řízení, doby přestávek a odpočinku“ , protože nemá kde odstavit vozidlo. Chybí odpočívky. Bude-li chtít řidič kamionu naplnit literu nařízení (ES) č. 561/2006 musí spěchat, aby se dostal do míst, kde zaparkuje. Potom se ovšem dostává do kolize se z.č. 361/2000 Sb.,) Doplnil bych ještě, že rychle – nepředpisově jedoucí kamion je daní, kterou platíme za prosperující ekonomiku a relativně vysokou životní úroveň. Rychlý přesun zboží a materiálu v režimu jízdy „Just in Time“ není nápadem řidičů náklaďáků – kamiónů
  • Rekonstrukce a výstavba komunikací – zlepšení situace v sil. dopravě by měla přinést rozumná výstavba nových komunikací. Rozumnou výstavbou míním takovou, která je potřebná, funkční a nikoliv jen dalším stavením dílem rozšířujícím zabetonovanou výměru území. Projednávání IZ musí probíhat v podmínkách věcné, konstruktivní a rychlé debaty. Cíle musí být zcela jasně a srozumitelně definovány tj. rekonstrukce původní komunikace nebo novostavba. Bude-li novostavba, rozhodnout, zda v jedné variantě s vymezením priorit posloupnosti - upřednostníme motorismem dotčené obyvatelstvo nebo faunu a flóru, a nebo, ve variantním provedení. Dopředu upozorňuji, že variantní řešení naráží na finanční a časovou bariéru (kdo varianty zaplatí, jaká bude lhůta uvedení komunikace do provozu). Průtahy a zdržovací taktika v realizaci IZ neprospíva nikomu a ničemu, jen znehodnocuje význam stavby v důsledku rychle se měnících hodnot stupně motorizace.
   Realita projednávání IZ na rychlostní komunikace R 35, R 43, R52, R55 má však úplně jinou podobu. Průvodním jevem jsou vyhrocené debaty a polemiky, zaujímání kapric postojů a neschopnost umět hledat optimální řešení, vhodné kompromisy. Za tohoto stavu je zbytečné spekulovat, zda zprovoznění R35 mohlo zmenšit následky hromadné havárie na D1 (R35 - rychlostní komunikace, paralelně vedená s D1)
  • Lidský faktor – hlavní a rozhodující činitel, přepisující statistické tabulky dopravní nehodovosti(DN). Mezi převážnou většinou opatrných, slušných a ohleduplných řidičů existují ovšem jedinci, kteří nejen že postrádají uvedené vlastnosti, ale dokonce nejsou ani schopni reagovat na okamžitou změnu dopravní situace, podceňují sílu přírodních živlů a ignorují fyzikální zákony. Pokusme se tuto zlobivou menšinu “přivést k rozumu” např. novým sazebníkem pokut. Výše pokuty za přestupek bude stanovena procentuálně z měsíčního / ročního příjmu chybujícího řidice ( např. překročení rychlosti – pokuta “x” % z platu řidiče; jízda na červenou – “y” % z platu řidič atd ). Stávající sazebník pokut jen “stresuje” slušné, ale nesolventní řidiče, zatímco pro ostatní není vůbec motivující a výchovný.
  • Dále je třeba zmínit:
   • dopravní značení (DZ) – nedostatky: nadbytečnost resp. nedostatečnost značení dopr. situací, nejednotnost značení shodných dopr. situací, příliš mnoho informací na jednom sloupku – portále
   • vymahatelnost práva – v porovnání se státy EU zaostáváme v počtu prováděných silničních kontrol a kontrol státního odborného dozoru (SOD)
   • následuje: kvalita autoškol v tržních podmínkách - prevence a dopravní výchova - lékařské prohlídky - technický stav vozového parku (kvalita STK)

  Závěrem:

  • Cílem textu není obhajovat silniční piráty za volanty osobáků a kamionů, ale upozornit i na další aspekty, jenž mohou „ přispět“ k tzv.selhání lidského faktoru.
  • Bodový systém,”(BS) se moc neuvedl. Ze strany řidičů úcta žádná. “BS” - který nevychovává, jmenovitě nemotivuje a nerozlišuje závažnost mezi dopr. přestupku, si nic jiného nezaslouží. Silniční piráti nejsou ti, co jezdí bez dálniční známky, parkují na vyhrazených místech, přes den nesvítí atd, ale ti, co např. nedodržují bezpečnou vydálenost mezi vozidly ve sněhové vánici, jezdí na červenou, porušují rychlostní limity a předjíždí v zatáčkách, nedávají přednost v jízdě a jsou pod vlivem alkoholu atd.)
  • Vysočina - problémy se zimním průjezdem jsou známy, snad od doby uvedení D1 do provozu. Přesto žádná preventivně – informační kampaň dosud neproběhla. Domnívám se, že hlavně zahraniční řidiči by takovou to aktivitu přivítali. Např.rozmístění PIKTOGRAMŮ znázorňujících záludnosti a nástrahy D1 v úseku Vysočiny, snad ještě dokážeme zafinancovat (mýto, BESIP, pojišťovny profitující na povinném ručení atd)
  • Dopravní nehody (DN) v sil. provozu nelze zcela a úplně vyloučit, ať již z důvodu skutečného selhání techniky, lidského faktoru nebo řádění živlů. Je proto nutné, již v předstihu eliminovat veškeré možné příčiny a vlivy, které DN způsobují tj. příčiny a vlivy v oblastech projekčně - řešitelských, provozně - organizačních, regulačně – řídících, stavebně - realizačních
  Ono je příliš jednoduché „ukázat“ na viníka a současně se distancovat od nevyhovujících „ vstupních“ podmínek
  Co všechno se může ukrývat pod označením lidský faktor( LF), nejlépe dokládá srážka tramvají na jednokolejce z Ostravy do Vřesiny. Viník – lidský faktor byl určen, ovšem nad celou tragédií se vznáší obrovský stín pokrytectví, neschopnosti předvídat rizika a nulové osobní zodpovědnosti za přijatá rozhodnutí.

  V Brně dne 29.04.2008
  Ing. Antonín Zemek


  [Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
  | Autor: Antonín Zemek |
  | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt