Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Pátek  21. února 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
Nádraží duchů
Vlakové nádraží v Koryčanech, směr Nemotice, prosinec 2007.
zobrazení: 1019
známka: 0


Poslední komentáře

 • You must keep the pat ency of nostrils free from constrained. Otherwise, you will face snoring or ac . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • PanenQQ merupakan situs judi Poker Online DominoQQ terpercaya di indonesia yang Paling Diminati, Par . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Situs Judi Online ini tidak terdapat robot atau admin dalam pembagian kartu jadi permainan judi sepe . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • nice blog very simple article this topic and very important content i will shair this post dpbossdpb . . . (Česká Lípa)
 • Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts De lhi Escorts D . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • High profile Escort Girls in Delhi Escort Service in Delhi Female Escorts in Delhi Russian Call G . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Read all the Kama Kathalu stories and the Telugu sex stories f . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Mix Parlay Mix Parlay Terpercaya Mix Parlay agen resmi Mix Parlay Link alternatif Mix Parlay Daf . . . (Plzeň, zavádí v tramvajích dětský koutek)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Doprava obecně >> Články >> Integrované dopravní systémy >> Decentralizace a veřejná osobní doprava
  Integrované dopravní systémy

  Decentralizace a veřejná osobní doprava

  Vydáno dne 06. 02. 2008 (1835 přečtení)
  Koncepce zahraniční integrované osobní dopravy staví na důsledné decentralizaci řízení systému. Zatím účelem jsou zakládány tzv. Dopravní svazy (organizátoři IDS) různých vývojových úrovní (např. dopravní sv., tarifní sv., tarifní společenství) které jsou charakterizovány různým stupněm integrace a kooperace. Zakladateli těchto svazů jsou územní celky (země, regiony, města, obce) nebo jednotliví dopravci. Organizátor z pověření ostatních subjektů vykonává organizaci dopravy virtuálně (tzv. virtuální řízení založené na logice věci). Úspěšnost virtuálního řízení je plně závislá na dohodách mezi subjekty IDS a na jejich respektování.

  Odborná poučka: decentrální řízení – o regionální dopravě se rozhoduje výlučně na regionální úrovni
  S nástupem dopravních úřadů krajů (DÚ), dostaly věci v oblasti veřejné osobní dopravy (VOD) náramně rychlý spád. Původní zrušíme a nainstalujeme úplně nové, tak jak to mají všude ve “světě”. Za nejideálnější variantu bylo zvoleno zavádět IDS, v maximálním rozsahu a navíc integrovat (ve smyslu IDS) celou veřejnou osobní dopravu v kraji. A základní kámen nové VOD v ČR byl jednoduše položen. Nebo-li, metodou nejjednoduššího odporu, přistoupily kraje k bezmyšlenkovitému “opisování” od sousedů, místo hledání vlastní cesty zohledňující specifika našich měst a regionů a mentalitu tuzemského cestujícího. Nutno podotknout, že nikdo z kompetentních “architektů” veřejné dopravy v tuzemsku ovšem nepostřehl - nezohlednil “drobný rozdíl ve vybavení” světa a ČR /např. - prosperující ekonomika, - kvalitní legislativa, - dostatek finančních prostředků, - propracovaný systém financování, - délka doby konkurenčního prostředí, - organizovanost dopravců, - pravidelně obnovovaný vozový park, - vyřešena přeprava školáků a tělesně postižených, - funkční a bezproblémová železniční doprava, - lidský faktor, - pracovní přístupy – korektní spolupráce zúčastněných a především důraz kladený na decentralizace řízení

  Jen stručně a letmo si porovnejme naši realitu s prováděním integrace VOD v sousedním Bavorsku

  Svobodný stát Bavorsko: (viz. TAB a schéma)

  Jeden ze šestnácti států Spolkové republiky Německo. Územně se člení na 7 vládních obvodů (Dolní Bavorsko, Dolní Franky, Horní Bavorsko, Horní Falc, Horní Franky, Střední Franky, Švábsko), 71 zemských okresů a 25 městských okrsků. /paralela: V ČR je území krajů Jihočeský, Plzeňský,Ústecký, Jihomoravský složeno ze 7-mi okresů) /.
  IDS v Bavorsku jsou zavedeny:
  Vládní obvod / zemský okres:
  Švábsko / 6. Augsburg (A); - Horní Bavorsko / 44. Mnichov (M); - Střední Franky / 50. Nürnberger Land (LAU); - Dolní Bavorsko / 53. Pasov (PA) ; - Horní Bavorsko / 58. Rosenheim (RO); - Dolní Franky / 71. Würzburg (WÜ) Vládní obvod / městský okrsek: - Horní Bavorsko / 11. Ingolstadt (IN);

  Resumé:
  • nejsou zaintegrovávány celé vládní obvody, ale pouze zemské okresy, resp. městské okrsky, spádově a makroekonomicky provázané
  • o struktuře osobní dopravy rozhodují zemské okresy resp. městské okrsky v rámci svých kompetencí, bez zásahů shora ( z centra)
  Čtenář nemusí být odborníkem na dopravu, aby nepoznal, že v Bavorsku to “dělají” trochu jinak, než jak je nám doma prezentováno. “Praktické” důsledky integrace v ČR bych shrnul do následujících faktů:
  • KONCEPCE – zastaralá s vnucenými přestupy, nerespektující naše historické zvyklosti a představy /dříve to šlo bez přestupů /, preference zlobivé, nákladné a nespolehlivé tuzemské železnice; o “přijetí” koncepce / preference / cestující veřejností nejlépe vypovídají centra našich měst zahlcená individuální automobilovou dopravou (IAD )
  • SROVNÁVACÍ STUDIE - za rozhodující a zásadní chybu instalace IDS považuji skutečnost, že v předrealizační době, nebyla cestující veřejnosti předložena tzv. srovnávací studie, analyzující oba systémy / původní a nový /, jejich pozitiva a pasiva. Cestující veřejnost byla postavena před hotovou věc bez možnosti vyjádření.
  • KRAJ – monopolní objednavatel veřejné služby ve VÚSC / vyšší územně samosprávný celek /
  • KOORDINÁTOR (KOO) – monopolní organizátor veřejné služby ve VÚSC, bez komentáře ponechávám personální obsazení KOO!!!
  • LOBBING A KLIENTELISMUS - centrálně řízený systém je ideálním prostorem pro skryté známosti, konexe a zištné vazby, např. existují případy, kdy jedna a tatáž osoba dokáže „sedět“ i na čtyřech kompetentních židlích / Komise dopravy města, Komise dopravy Kraje, jednatel KOO, představenstvo DP města /
  • VÝBEROVÁ ŘÍZENÍ (VZ) – blamáž, volná soutěž mezi dopravci v tuzemsku neexistuje, mimo VZ stojí ČD a MHD-BUS. Nechápu pak, o co vlastně soutěží přím. BUS – dopravci, když ceny vstupů mají prakticky stejné a pro všechny platí i stejné regulované jízdné, absurdní je i preference nákladné kolejové dopravy (MHD, ČD) na straně jedné a výběrová řízení na lacinější přím. BUS – dopravce na straně druhé,

  Celokrajská Integrace

  obecně – plíživé ukončení konkurenčního prostředí a volné soutěže mezi všemi dopravci, nástup řízení a financování z centra

  zájmové území IDS (ekonomika) – základní kritéria pro stanovení rozsahu území mj stanoví: - rozložení funkčních ploch v regionu; - vzájemné vazba jednotlivých fc.ploch; - celistvost území; - přirozená spádovost; - ekonomické vztahy a zájmy. Přeloženo do srozumitélné řeči to znamená, že propojit VOD na území celého kraje v jeden funkční a finančně únosný systém není možné teoreticky ani prakticky. Zopakuji - každý region, mikroregion resp. městská aglomerace má svá charakteristická a nezaměnitelná specifika / např. hustota obyvatelstva, konstantní množství potenciálních zákazníků, poptávka kolísající v průběhu dne i v průběhu dní v týdnu, různá spádová území a různé cíle /. Vzato čistě teoreticky je v každém územním celku plus-minus konstantní poptávka – konstantní tržby. Bude-li v systému přetlak dopravců, bude nabídka – četnost spojení vysoká. Ovšem stejně vysoká ne-li vyšší bude potřeba dotací. Otázka potom zní. Můžeme si takový komfort cestování dovolit ? Celokrajský systém v režimu závazku veřejné služby (ZVS) je cesta do pekel. V budoucnu systém neufinancujeme / a to ještě nemluvím o inflaci, nárůstu cen vstupů a nárůstu DPH /, nebo musí přijít na řadu nepopulární řešení / např. zvýšení jízdného, zvýšení poptatků od měst – obcí, regulace dopravců v systému resp. regulace dopravců v kraji - odebírání licencí dopravcům na VOD /. Nepopulární řešení rovná se odchod části cestujících k IAD. Realizovat IDS na větším územním celku si nedovolí ani v “bohatém” sousedním Bavorsku

  financování – neprůhledné a bez nezávislé kontroly; postrádá logiku regulované jízdné kontra platby města - obce za obyvatele a ne za uživatele VOD

  provozně - provazována osobní doprava na zájmově, spádově a ekonomicky nesouvisejících územích, - porušován zákon a pravidla IDS o dotování souběhů, - časté změny JŘ, - kupení a hromadění nepřehledných zón, ve kterých se neorientují cestující ani řidiči prostředků VOD

  Jádrové město

  monopol dopravních podniků na území měst, zapojení přím. dopravy do MHD nebylo nikde odzkoušeno

  Závěr:

  Neznám v ČR fungující IDS, kde by koordinátor (KOO) alespoň vzdáleně připomínal KOO zahraničního typu a o virtuálním řízení IDS ani nemluvě. V tuzemsku vše “natvrdo” řídí, organizuje, diktuje, přerozděluje, plánuje, uměle unifikuje a především zestátňuje mocný KOORDINÁTOR. Jak ošemetné a problematické je naroubovaní zahraničního modelu IDS do zcela nepřiraveného tuzemského prostředí a podmínek dokazují poslední kauzy DÚ krajů versus ČD / problémy s podpisem smluv, ultimata, sankce, rušení prodejních míst v malách městech - obcích atd./. Ponaučení: spoléhat se, že to co funguje v zahraničí musí zákonitě fungovat v “zaostalé” české kotlině, je příliš naivní a pošetilé.

  Sečteno, podtrženo: koncepce zahraničních IDS staví na důsledné decentralizaci řízení systému, v tuzemsku je tomu přesně naopak

  Poznámka: Další etapa integrace – znárodňování VOD v JmKr je naplánována na červenec 2008 /Vyškovsko a Kyjovsko/

  SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO ROZLOHA (km2) POČET OBYV. HUST.OSÍDL (ob/km2) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ
  STRUKTURA IDS
  70 549 12 439 000 176 7 vládních obvodů

  Dolní Bavorsko,
  Dolní Franky,
  Horní Bavorsko,
  Horní Falc,
  Horní Franky,
  Střední Franky, Švábsko

  Zemských okresů
  71

  Městských okrsků
  25
  vládní obvod - zemský okrsek

  Švábsko - 6. Augsburg (A);
  Horní Bavorsko - 44. Mnichov (M);
  Střední Franky - 50. Nürnberger Land (LAU);
  Dolní Bavorsko - 53. Pasov (PA);
  Horní Bavorsko - 58. Rosenheim (RO);
  Dolní Franky - 71. Würzburg (WÜ)

  vládní obvod - městský okrsek

  Horní Bavorsko - 11. Ingolstadt (IN);

  Bavorské vládní obvody 1 – 7

  Bavorské vládní obvody 1 – 7

  Bavorské zemské okresy 1- 71; městské okrsky 1- 25

  Bavorské zemské okresy: 1- 71; městské okrsky 1- 25

  [Akt. známka: 2,50 / Počet hlasů: 14] 1 2 3 4 5
  | Autor: Antonín Zemek |
  | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt