Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Čtvrtek  9. července 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
810 037
Motorový vůz 810 037 přijíždí do žst Lužná u Rakovníka na Os 2508
zobrazení: 1626
známka: 2.50


Vyhledávání


Motto:
Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
kdy díky našemu nezájmu zanikne.

Železnice >> Články >> České dráhy připravují od prosince revoluci v tarifu jízdného
Články

České dráhy připravují od prosince revoluci v tarifu jízdného

Vydáno dne 31. 10. 2007 (13800 přečtení)
České dráhy - logoČeské dráhy připravují revoluční změny v tarifu pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel s platností od 9. prosince 2007, kdy začne platit nový jízdní řád 2007/2008. Jednou z největších změn bude zrušení tarifních pásem a cestující zaplatí určenou cenu jízdného přesně podle skutečně ujetých kilometru. Druhou zásadní změnou bude zrušení příplatku ve vlacích EC/IC. Úpravy tarifu zahrnují celou řadu dalších změn.

České dráhy začnou od 9. prosince spravedlivěji počítat tarifní vzdálenost. Ve vnitrostátní přepravě budou zrušena tarifní pásma, která mají dosud minimálně 5 km na kratších vzdálenostech, na dlouhých trasách až 50 kilometrů.

Délka přepravní cesty se bude počítat po jednom kilometru podle přesných stavebních poloh uvedených v úředním vydání jízdního řádu. Maximálně však 600 km pro přepravní vzdálenost 600 a více kilometrů. V mezinárodní dopravě dojde ke zjemnění tarifních pásem na desetikilometrové úseky, rovněž s maximálním omezením 600 km.

Obyčejné jízdné

Cena obyčejného jízdného bude tvořit základ pro výpočet všech slev a dalších nabídek. Původní rozdělení ceníků na jízdné obyčejné, zákaznické, jízdné pro aplikaci In-junior na In-kartě/Rail plus atd. dále nebude existovat.
Každá sleva bude stanovena přesnou procentní hodnotou z obyčejného jízdného.

Zákaznické jízdné

Cena zákaznického jízdného, na které mají nárok cestující s platnou In-kartou / Rail Plus budou stanoveny na úroveň o 25% nižší nežli obyčejné jízdné. Dosud platí pro zákaznické jízdné sleva 30%.

Zpáteční sleva

Zpáteční sleva bude určena deseti procentní slevou z dvojnásobku obyčejného jízdného, nikoli ze zákaznického jízdného, jako tomu bylo dosud. Přestože tuto výhodnou nabídku Českých drah využívá téměř třicet procent cestujících, nebude bez použití In-Karty tato sleva tolik atraktivní jako v současnosti. S In-Kartou lze dohromady získat zpáteční slevu ve výši 32,5% z obyčejného jízdného.

Kilometrická banka

Tento jízdní doklad využívaný na vzdálenosti nad 100 km podraží ze současných 1.400 Kč na 1.600 korun. Ale bude možné získat 10% slevu při nákupu 5 kilometrických bank (cena 7.200 Kč). Všech pět kilometrických bank bude mít dohromady platnost půl roku.

Slevy pro mládež

Slevy pro mládež budou následující.

In-karta/Rail plus s aplikací In-junior

Aplikace In-junior stojí i nadále 600 Kč na rok, nově její držitel získá:

 • 50% slevu na obyčejné jízdné
 • 50% slevu ze zpátečního jízdného (zpáteční jízdné je nově o 10% nižší než obyčejné, držitel aplikace In-zákazník tak při cestě tam a zpět získá celkem slevu 55% z obyčejného jízdného)
 • 25% slevu na traťové jízdenky (týdenní, měsíční a čtvrtletní)
 • 25% slevu na síťové jízdenky KLASIK (týdenní, měsíční a čtvrtletní)

Žákovské jízdné pro studenty ve věku 15-26 let

Toto jízdné mohou využít všichni studenti, kteří pravidelně dojíždějí za studiem. Nově získají:

 • 55% slevu na obyčejné jízdné
 • 55% slevu ze zpátečního jízdného (zpáteční jízdné je nově o 10% nižší než obyčejné, držitel žákovského průkazu 15-26 tak při cestě tam a zpět získá celkem slevu 59,5% z obyčejného jízdného)

A na letní období od poloviny června do poloviny září bude opět připravena sleva Léto -26 neboli astronomické léto. Cestující do 26 let o letních prázdninách v příštím roce ušetří 50% z ceny obyčejného jízdného oproti letošní slevě 30%, která odpovídala zákaznickému jízdnému.

Příplatky na vlaky vyšší kvality

České dráhy od 9. prosince nebudou vybírat žádné příplatky dle kategorie vlaku, zůstanou pouze místenky a rezervace pro lůžkové a lehátkové vozy.

Rozšířené použití jízdenky SC Net

Jízdenku SC Net Business, která platí pro cesty v první třídě vlaků SuperCity a po celém území kraje, kde cestující začíná a končí cestu vlakem SuperCity. Nově bude platit i v první třídě vlaků InterCity a EuroCity na předem určených místech. Ve vlacích SC a vybraných spojích EC, IC bude možné využít variantu této jízdenky „Sever“ ( na trase Praha – Ostrava) a „Jih“ (na trase Praha – Břeclav).

Rezervační doklady

Také dojde k výraznému zvýšení cen rezervačních poplatků v lůžkových a lehátkových vozech ve vnitrostátní přepravě. Lehátko v 6 místném oddílu podraží ze současných 80,- Kč na 126,- Kč. Cena lůžka v třímístném kupé se zvedne ze stávajících 132,- Kč na 285,- Kč. Ceny místenek pro všechny kategorie vlaků zůstanou zachovány na současné cenové úrovni.

Traťové a síťové jízdenky

Ceny traťových jízdenek budou rovněž upraveny dle tarifu po jednom kilometru. Jejich cena bude vyšší, avšak při využití In-karty k nákupu zákazník získá slevu ve výši 25%. Slevněná cena bude odpovídat přibližně současné cenové hladině.

Výrazně také podraží některé síťové jízdenky. Ceny síťových jízdenek Klasik budou dražší o více než 50%, avšak bude je možné zakoupit se 25% slevou při použití In-karty/Rail Plus.

Podraží také síťové jízdenky In-Gold pro kratší časová období (např. týdenní z 810 Kč na 1.200 Kč), naopak cena roční varianty této jízdenky bude snížena z 22.000 na 20.000 korun.

Novinkou je nejluxusnější síťová jízdenka
In-gold all inclusive, v jejíž ceně je zahrnuto:

 • Používání všech vlaků ČD v 1. i 2. třídě
 • Bezplatný odběr místenek z eShopu ČD
 • Při nástupu do vlaku SuperCity bez místenky odbavení ve vlaku bez přirážky
 • Bezplatná přeprava lanovkou na Ještěd
 • Bezplatná přeprava psa
 • Bezplatná přeprava spoluzavazadla
 • Bezplatné využívání úschovy během přepravy

Jízdenka je ve variantě roční (50 000 Kč), čtvrtletní (23 500 Kč), měsíční (9 750 Kč) a týdenní (3 000 Kč).

Jak je na první pohled patrné, cena této jízdenky je poněkud úsměvná. Aby cestující využil doplňkových služeb v ceně 30.000 korun za rok oproti standardní roční síťové jízdence In-Gold (20.000 Kč), pak by musel po celý rok alespoň jedenkrát denně cestovat vlakem kategorie SuperCity a nebo využít jiné doplňkové služby alespoň v ceně 83 Kč denně.

Ceny a rozsah jednodenních síťových jízdenek ČD Net a SONE+ zůstanou zachovány. Síťové jízdenky REGIONet budou rozšířeny o jednu novou verzi „Labe/Elbe“ pro levné cestování v Ústeckém kraji a okolí Drážďan.

Dokončení integrace základních obchodních nabídek ČD v rámci projektu In-karta / Rail Plus

Cestující s In-Kartou získá slevu ve výši 25% z příslušného jízdného na tyto produkty ve vnitrostátní přepravě:

 • jednosměrná jízdenka
 • zpáteční jízdenka (zpáteční jízdné je nově o 10% nižší než obyčejné, držitel aplikace In-zákazník tak při cestě tam a zpět získá celkem slevu 32,5% z obyčejného jízdného)
 • týdenní traťová nebo síťová jízdenka
 • měsíční traťová nebo síťová jízdenka
 • čtvrtletní traťová nebo síťová jízdenka
In-karta
In-Karta

A samozřejmě u všech aplikací na In-karty/Rail plus zůstane zachována sleva ve výši 25% na mezinárodní jízdenky, také levnější místenky jak na vlaky SuperCity (místo 200 Kč zaplatí majitel karty 86 Kč), tak pro ostatní spoje (místo 86 Kč stojí místenka jen 30 Kč).

Přeprava psů a spoluzavazadel

Od 9. prosince 2007 zásadně zlevňuje přepravné za psa. Majitel zaplatí za jeho cestu 10 Kč za každý spoj, který použijí. V případě více přestupů může majitel využít speciální doklad za 20 Kč, který platí celý den a je možné na něj se psem přestupovat neomezeně často.

Asistenční a vodící psi budou jezdit ve vlacích ČD zcela zdarma.

Cena za přepravu spoluzavazadla (například jízdního kola) je nově za jeden spoj 25 Kč, v případě více přestupů může cestující využít celodenní doklad za 50 Kč.

Cena využití služby „úschova během přepravy“ je stanovena na 30 Kč za spoj, v případě přestupů je cestujícím k dispozici celodenní doklad za 60 Kč.

>>> Kompletní ceník ČD od 9.prosince ke stažení zde <<<

Doporučení redakce Dopravního webu jak od 9. prosince ušetřit při cestě vlakem:

Doporučujeme cestujícím, aby zvážili zakoupení In-Karty/Rail plus, protože od 9. prosince začne být atraktivnější i pro zákazníky ČD, kteří by ji dosud nebyli nuceni použít, jelikož využívali jiné druhy slev. Především se jedná o ty, kteří v současnosti využívají zpáteční slevu a nebo např. síťové jízdenky Klasik.

Zejména cestujícím, kteří k občasným cestám vlakem využívají kilometrickou banku připomínáme možnost zakoupení tohoto jízdního dokladu před 9. prosincem 2007 za současnou cenu 1.400,- Kč s platností šest měsíců.

A stálým zákazníkům ČD, kteří se dopravují vlakem poměrně často a na delší vzdálenosti se jistě vyplatí roční síťová jízdenka (IN-Karta s aplikací Gold) za cenu 20.000,- Kč, což představuje částku 1.666,- Kč měsíčně. Tato roční síťová jízdenka platí v 1. i v 2. vozové třídě. Pro srovnání cena týdenní síťové jízdenka Klasik bude bez slevy pro 2. vozovou třídu 1.224,- Kč a pro první třídu 1.714,- Kč. Přestože síťová jízdenka In-Gold není přenosná, jeví se její cena pro časté cestování vlakem v nadcházejícím tarifu platném od 9. prosince jako výhodná.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: Miroslav Vyka |
| Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

RSS feed Bezptičnyj produkt