Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Čtvrtek  20. února 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
Karlovy Vary
Z Varů do všech stran, zejména však jedním směrem ...
zobrazení: 953
známka: 0


Poslední komentáře

 • You must keep the pat ency of nostrils free from constrained. Otherwise, you will face snoring or ac . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • PanenQQ merupakan situs judi Poker Online DominoQQ terpercaya di indonesia yang Paling Diminati, Par . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Situs Judi Online ini tidak terdapat robot atau admin dalam pembagian kartu jadi permainan judi sepe . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • nice blog very simple article this topic and very important content i will shair this post dpbossdpb . . . (Česká Lípa)
 • Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts De lhi Escorts D . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • High profile Escort Girls in Delhi Escort Service in Delhi Female Escorts in Delhi Russian Call G . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Read all the Kama Kathalu stories and the Telugu sex stories f . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Mix Parlay Mix Parlay Terpercaya Mix Parlay agen resmi Mix Parlay Link alternatif Mix Parlay Daf . . . (Plzeň, zavádí v tramvajích dětský koutek)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Železnice >> Články >> Dopravní koncepce >> Ústecký kraj – průkopník „nové dopravní politiky“ a slepých uliček
  Dopravní koncepce

  Ústecký kraj – průkopník „nové dopravní politiky“ a slepých uliček

  Vydáno dne 08. 10. 2007 (1928 přečtení)
  Jiří ŠulcÚstecký kraj má z pohledu objednávky a následně (ne)organizace regionální veřejné dopravy nejpestřejší historii od samého vzniku. Velmi brzy průkopnicky zavedl koordinátora dopravy, resp. dopravců, aby jej záhy zrušil. Buďto měl smůlu na personální obsazení, a nebo krajští politici vsadili raději na politickou vůli, podpořenou loajálními úředníky - odborníky.

  A tak se vystřídaly hrozby zastavení osobní dopravy na mnoha železničních tratích při sporu s Českými drahami, posléze několik dní nevyjely autobusy na převážné části Ústeckého kraje díky sporu s Dopravním podnikem Ústeckého kraje. Bezbranní občané i starostové jejich obcí si vyzkoušeli trochu zoufalství a jaké to je bez veřejné dopravy….

  Před více než 2 lety, 26.dubna 2005 vydává Ústecký kraj tiskovou zprávu, která začíná vyjádřením hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce: „Jsme proti rušení tratí, o veřejnou železniční dopravu v Ústeckém kraji se mohou zajímat i jiní dopravci než České dráhy. A když se tato firma rozhodne, že zastaví veřejnou dopravu, za vrcholně nevkusné považuji, že tak rozhodne, aniž by upozornila starosty obcí a zástupce příslušných komisí a úřadů na území kraje s dostatečným předstihem. Byl to počátek reakce na spor s Českými drahami o výši úhrady prokazatelné ztráty z provozování regionální osobní dopravy (požadavek 452,9 mil Kč). Ústeckému kraji se nakonec podařilo „ušetřit“ a po vzájemném kompromisu považovaly České dráhy za úspěch, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo 19.4.2006 dlouhodobější Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě mezi Ústeckým krajem a Českými dráhami, platnou na dobu určitou do 31.12.2008. Rozsah regionální osobní dopravy je dán přílohami č. 1 – 3 předmětné smlouvy, jejichž aktualizace je řešena dodatky, schvalovanými Radou Ústeckého kraje. Pro rok 2006 byl za 375 miliónů Kč úhrady prokazatelné ztráty nasmlouván roční výkon 8 175 185 vlkm, za stejnou sumu pro rok 2007 už jen 7 781 751 vlkm, tzn. regionální železniční osobní doprava je postupně utlumována.

  V průběhu roku 2007 se začaly objevovat informace, že Ústecký kraj na některých tratích osobní dopravu neobjedná a jen tak pozvolna se začalo hovořit o tom, že trať Děčín – Oldřichov u Duchova ustoupí jako nejvhodnější varianta pro přivedení dálničního přivaděče k D8 do Děčína, resp.přeložky silnice I/13 Děčín - Libouchec. Konkrétní politici Ústeckého kraje zatím jednají a jednají, ale výkonné orgány krajské samosprávy - rada ani zastupitelstvo doposud nic nerozhodly ani neprojednávaly. Starostové dotčených obcí a lidé v nich jsou najednou postaveni před hotovou věc, kterou údajně půjde těžko změnit, a 20.7.2007 se po vyjížďkách představitelů kraje i ČD do „terénu“ konečně objevuje tisková zpráva Ústeckého kraje, že „Neefektivní železniční spoje nahradí autobusy“. Jak taková zpráva mohla vyjít, když o tom nerozhodly orgány samosprávy ? Vypadá to, že v Ústeckém kraji mají konkrétní politici takovou jistotu společné politické vůle, že případné schvalovací mechanismy jsou jen formální záležitostí, které veřejnost může jen přihlížet.

  Železniční trať č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchova představuje odstrašující příklad řešení vztahu železnice – silnice pod taktovkou politické zvůle. Zcela odporuje doposud platným a nezměněným tezím dopravní politiky Vlády ČR a lze na ní demonstrovat cílený pokus o likvidaci

  První zmínka o dálničním přivaděči namísto železnice se ze strany orgánu krajské samosprávy – rady kraje objevuje 3.10. letošního roku ve vztahu k posouzení EIA. Jednání rady předcházela vyjížďka a tisková konference hejtmana kraje, ze které vzešla „Zpráva o současném stavu v drážní dopravě“ a zjednodušená prezentace s podtitulky „Řešení dopravy – souběhy tratí“ a „Redukce na železnici je v kraji potřebná…“ Oba dokumenty obsahují celou řadu nepravdivých informací a účelových konstrukcí s cílem co nejvíce poškodit regionální železniční dopravu kraje včetně pokusu úplně potřít jakékoliv funkce železniční trati Děčín – Oldřichov u Duchova z hlediska veřejné dopravy i ekologie. K jednotlivým bodům :

  Ústecký kraj úpravou jízdního řádu reaguje na dlouhodobý trend snižování počtu cestujících

  Trend snižování počtu cestujících byl uměle vytvořen. Osobní doprava na trati do jízdního řádu 2005/2006 respektovala spádovost i frekvenci, od jízdního řádu 2006/2007 na základě „objednávky kraje“ byl rozsah snížen o 22 % pod rouškou taktové dopravy i v přepravní špičce po 2 hodinách bez vazeb na přípoje v Děčíně.

  Průměrné stáří vozů Českých drah je zhruba 50 let

  Zcela nepravdivá informace. Jen několik nejstarších vozů v celé síti dosahuje 50ti let, na trati jezdí motorové vozy z let 1976 – 1983.

  Kraj má ze zákona povinnost nakládat s prostředky daňových poplatníků maximálně šetrně a musí prostředky soustředit do dopravy, která je využívanější a efektivnější. Kraj bude minimalizovat úhradu prokazatelné ztráty placené z rozpočtu kraje při zachování stejné míry dopravní obslužnosti (Ústecký kraj uvádí jeho náklady na jeden kilometr železnice 48,19 Kč a 1 km autobusu 17,83 Kč)

  Uplatňovaný trend je nesmyslný a představuje omezování a chátrání veřejné dopravy jako takové, nejvíce železniční.

  V převážně prohraném sporu s Dopravním podnikem Ústeckého kraje Ústecký kraj vyhodil za právní pomoc 30 miliónů Kč. Dne 6.12.2006 převedl na účet Správy a údržby silnic (SÚS) částku ve výši Kč 140 mil. – původně prostředky na úhradu závazných (mandatorních) výdajů na zajištění dopravní obslužnosti. Tím zvýšil rozpočet SÚS v roce 2006 na úctyhodných 700 mil. Kč. Jedná se o tzv. ostatní výdaje, tedy výdaje pro kraj nepovinné – na rozdíl od těch na zajištění každodenní dopravy občanů do práce, do škol, k návštěvám úřadů a nemocenských zařízení, které jsou pro kraje povinné. Uvedený příklad dokazuje, že kraj v podstatné míře investuje do dopravní cesty autobusového dopravce, který je pro něj údajně levnější, ale dopravní cestu neplatí. Dostáváme se znovu ke skrytým externalitám. Železniční provozovatel platí za užití dopravní infrastruktury za 1 lehký motorový vůz 7,36 Kč/km. Sumy v podobě prezentovaných částek na kilometr železnice a autobusu jsou demagogií a takto nelze oba druhy dopravy porovnat. Vlaky jsou zcela diametrálně odlišné hmotnosti, délky a kapacity, paradoxem je, že největší náklady na vlkm jsou na koridorových a hlavních železničních tratích po rekonstrukcích vzhledem k odpisům, zatímco silnice se neodepisují. Minimální provozní náklady jsou právě na tratích jako Děčín – Oldřichov u Duchova.

  [Akt. známka: 2,09 / Počet hlasů: 11] 1 2 3 4 5
  | Autor: Jindřich Berounský |
  | Počet komentářů: 64 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt