Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Úterý  20. srpna 2019
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
742 048
Lokomotiva 742 048 na MN 88450v žst Kaznějov při posunu vozů.
zobrazení: 1990
známka: 1.60


Poslední komentáře

 • Pengeluaran hk Data Hongkong < b>Data Sgp Keluaran Sidney DewaTogel HOYAJACKPOT LIBURPOKER P . . . (MHD v České Lípě hrozí kolaps)
 • Excellent and decent post. I found this much informative, as to what I was exactly searching for. Th . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • The success of their own to get the chance to win a lot of bets from playing and betting UFABET, whi . . . (MHD v České Lípě hrozí kolaps)
 • All these exact things could make every gambler have the courage to come and play online gambling UF . . . (MHD v České Lípě hrozí kolaps)
 • Hey Love, i am Lovleen origanally from amitsar brought in kolkata, i am independent kolkata escort . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Thanks for putting aside the push to hurt that, I truly feel unequivocally about it and love changin . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Great information! I starting late kept running as time goes on your blog and have been pulling back . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Nice information, key and mind-blowing structure, as offer particularly finished with epic contempla . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Železnice >> Články >> Dopravní koncepce >> Soukromá železnice, co to vlastně je ...
  Dopravní koncepce

  Soukromá železnice, co to vlastně je ...

  Vydáno dne 14. 05. 2007 (5011 přečtení)
  Pod pojmem soukromá železnice si každý představuje trochu něco jiného. Nejvíc ovšem převládá představa, že jistá firma vlastní koleje, nádraží, vozidla a to vše provozuje výhradně na svůj účet současně s generováním nemalého zisku. Vedle toho na nás z různých příruček, učebnic nebo i diskusních fór útočí pojmy jako dopravce, přepravce, provozovatel dráhy, provozovatel dopravy, vlastník dráhy, objednatel, organizátor.

  Vítkovická dráha byla i za socialismu soukromou železnicíDříve, tedy v druhé polovině 20. století, to bylo u nás prakticky jednoduché. Všechno bylo všech a zároveň ničí. Tedy zpravidla, avšak existovaly i výjimky, ale o těch se zmíním později. Existovaly Č(S)D, které měly tratě, pozemky, vlaky, personál, direktivně neomezené peníze. Vše bylo jedinečné, unitární, státní pod přímou kontrolou Ministerstva dopravy. ČSD si tvořily svůj jízdní řád dle svých možností a na základě svých poznatků, odbory dopravy na Okresních národních výborech mohly podávat připomínky, ale tyto měly hodnotu v podstatě jen informativní. „Pan dráha“ rozhodl sám, pokud náhodou vyšší zájem ze sféry vládnoucí strany neprojevil zájem. Výjimky tvořily jen ojedinělé „soukromé“ dráhy, vlečky, které měly zajišťován provoz ve své vlastní režii. Měly své tratě, lokomotivy, vozy, personál. Takových tratí sice nebylo mnoho, ale existovaly. Namátkou jmenujme třeba Vítkovické železárny (VŽKG), nebo třeba trať bývalé Kladensko – Nučické dráhy Hořelice – Mořina a další závodové dopravy.

   

  Kdysi ČSD patřily ŽOS Kolín, nyní soukromé DYKOPo roce 1990, či respektive až v 21. století dochází ke změnám. Železnice se začíná transformovat, koleje - a náležitosti s tím spojené - by měly patřit společnosti jedné, tedy SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace), vozidla by měla patřit společnosti jiné, tedy ČD (České dráhy, akciová společnost, kde sice momentálně akcie vlastní stát, ale nemusí tomu tak být navždy). Samozřejmě k veškerým předchozím náležitostem přísluší i patřičný personál zajišťující chod firem. Smyslem článku však není hodnotit, jak se ona transformace drah provádí, proto se spokojme s oním konstatováním „mělo by“, s tím, že se doufejme jednou dočkáme funkčního stabilního cílového stavu. Pro úplnost jen dodejme, že tratě patří státu a SŽDC je „jen“ pověřena jejich spravováním.

   

  Jediná 100% soukromá železnice u nás je JHMDJak je patrné z předchozího odstavce, z minulosti zatím přechází prakticky kompletní unitární infrastruktura tratí, s výjimkami jako oněch závodových drah, tak i se zatím jedinou další novodobou výjimkou vlastnící trať a tou jsou JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy, akciová společnost, soukromá firma), další výjimkou bude trať Šumperk – Kouty nad Desnou – Sobotín, kde jsou momentálně vlastnické vztahy v jednání. Tratě Sokolov – Kraslice, Trutnov – Svoboda nad Úpou, Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem a Česká Kamenice – Kamenický Šenov jsou tratěmi státními, které provozují soukromé subjekty na základě nájemní smlouvy.

  Přístup na dopravní cestu je upraven v dokumentu Prohlášení o dráze celostátní a regionální, který vydává SŽDC na základě Zákona č.266/1994 Sb., o dráhách. Jedná se v podstatě o to, že na železnici má přístup každý dopravce, tedy ten kdo má licenci pro provozování drážní dopravy.

   

  Šukafon pronajatý od ČD na výkonu OKDD na trati 313Provozování dráhy, tedy řízením provozu (výpravčí, údržba, …) na všech ostatních železnicích je zatím na základě zákona č. 77/2002 Sb. smluvně zajištěno Českými drahami, a.s., což je v podstatě dosti nestandardní stav, kdy největší dopravce zároveň řídí provoz na tratích, kde by si všichni dopravci měly být rovni. Teoreticky vzato, provozovatelem dráhy může být každý, kdo splňuje určité odborné a legislativní předpoklady a není toto třeba nutně vázat na vlastnictví/pronájem určitého úseku trati.

   

  Regioshuttly společnosti Waldbahn jezdí za tarif DB i ČDDalším bodem, kterým se budeme zabývat je samotná přeprava ať už cestujících a nebo zboží. Dopravu zajišťuje dopravce vlastnící licenci na provozování drážní dopravy a může jí provozovat buď tak, že kromě samotného vykonání dopravní aktivity převezme i částečně (nebo zcela) roli přepravce – tedy toho, kdo zajišťuje (ne vykonává) přepravu zboží či cestujících – nebo pouze vykonává licencovanou dopravu a zajišťování „kšeftů“ nechává na přepravcích, speditérech a organizátorech dopravy. Z předchozího vyplývá, že licencovaný dopravce může vše vykonávat zcela sám a nebo může mít na „nahánění kšeftů“ a komunikaci s koncovými zákazníky partnera, jímž může být třeba region nebo nějaká specializovaná firma. Aby to vše nebylo tak jednoduché, licencovaný dopravce může dopravní výkon vykonávat vozidly svými, nebo vozidly pronajatými, která – pro „zamotání“ situace – mohou být i ve vlastnictví přepravce.

   

  Desira DB produktu Erzgebirgsbahn jezdí i po trati 137Nyní se dostáváme k jádru věci, kdy zjišťujeme, že jedním z nejdůležitějších článků efektivního fungování dopravního systému je v laických kruzích zcela opomíjená funkce přepravce, či výstižněji nazvaného speditérem nebo organizátorem dopravy. Organizátor dopravy, pokud je nezávislý na dopravci, může vybírat různé dopravce pro různé výkony a to i na téže trati, trase. Organizátor dokonce může i vlastnit (nebo mít pronajatá) vozidla, která následně může poskytnout licencovanému dopravci k provedení práce. Pokud si organizátor vytvoří představu o využití volných kapacit jednotlivých dopravců na území jeho působnosti, zpravidla následně dokáže poskládat nabídku dopravců tak, aby jejich výkony byly pokud možno ekonomicky co nejvíce využité a tím pádem nejlevnější pro koncového zákazníka. Protože zákazníkovi by mělo záležet hlavně na tom, aby byl přepraven on nebo jeho zboží kvalitně, včas a za rozumnou cenu.

   

  Tyto dopravní systémy samozřejmě nemusí být závislé jen na železnici, ale může vzájemně spolupracovat více oborů dopravy. Tady už možná někteří poznávají, že takové systémy již v podstatě existují i u nás známé jako IDS (integrované dopravní systémy), nicméně zatím v praxi se mnohdy jedná více o teoretický inženýrský přístup ještě kombinovaný s lobbingem určitých zájmových skupin, takže dochází – často i nechtíc – k protěžování jednoho dopravního systému (či dokonce konkrétního dopravce) před jiným.

   

  Ale vraťme se zpět k tématu soukromých železnic.

  Dopravce KŽC zajišťuje vozbu turistických vlaků na 012 a 013Velká společnost dokáže být v mnohém levnější jak malá, protože dokáže „rozpustit“ nezbytné fixní náklady do více položek, naopak sama díky své velikosti již nedokáže pracovat efektivně, protože v obrazně nevidí z jednoho konce na druhý. Z tohoto hlediska je patrné, že dnes již není příliš vhodné budovat malé zcela samostatné dopravní systémky zahrnující jednu jedinou trať či malou síť, pokud se nejedná o tak čistě specifickou záležitost, jako je např. úzkorozchodná železnice, která díky své technické odlišnosti musí být tak, jako tak samostatná. Z provozně ekonomického hlediska vychází daleko nejlépe model, který provozuje dopravu s pomocí různých dopravců, systém organizován jedním organizátorem, který poskládává výkony jednotlivých dopravců tak, aby byly výhodné pro všechny strany a dokonce je vhodné v určitých případech organizovat společně osobní i nákladní dopravu, protože tím opět dochází ke snížení fixních nákladů (zde však narážíme na problém, že jest ze zákona zakázáno křížové financování osobní a nákladní dopravy, což naopak vede k jejímu oddělování a zdražování ceny dopravního výkonu u méně vytížených relací).

   

  Pan Šimral oznamuje, že soukromý RT Expres nevyjedeVe finále jsem přesvědčen, že malá regionální soukromá společnost reprezentovaná organizátorem dopravy by měla být ve spolupráci s regionem reprezentantem tak zvané moderní soukromé železnice, která by si na dopravní výkony najímala různé dopravce, kteří by odváděly služby stanovené určitým standardem organizátora. Příkladně řekněme jakási Novoveská dráha by byl obchodní název produktu, jehož organizátorem by byl Josef Novák & syn, který by třeba na kmenové výkony pronajímal licencovanému dopravci vlastní Desiro získané z prostředků regionu a na vedlejší výkony si komplet najímal vozidla dopravce, která by měla momentální prostoj v návazné stanici a místo jalového postávání, by vykryla potřebu na Novoveské dráze. Jako doplněk těchto vlaků by organizátor pan Novák se synem mohl ještě zajišťovat autobusovou linku, která by doplňovala železnici a pomáhala obsluhovat region.


  [Akt. známka: 1,30 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
  | Autor: Michal Skala |
  | Počet komentářů: 43 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt