Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Sobota  29. února 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
Drážďany dne 9. 12. 2006 - Stollenfest
Tramvaj linky č. 16 na Wilsdrufter straße.
zobrazení: 1217
známka: 5.00


Poslední komentáře

 • http://www.sunitajain.com I am Sunita Jain from Bangalore Mg Road, Are you Looking for any Intere . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Your content info is very good. Diing Tables (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Your content info is very good. <a href="https://www.homemart.co.nz/furniture/di ning-room-f . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Watch Free Football, English Premier League, Spanish La Liga, German Bundesliga, Serie A Italian Ser . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • ดูบอลฟร& #3637;เมียร์& . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • You must keep the pat ency of nostrils free from constrained. Otherwise, you will face snoring or ac . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • PanenQQ merupakan situs judi Poker Online DominoQQ terpercaya di indonesia yang Paling Diminati, Par . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Situs Judi Online ini tidak terdapat robot atau admin dalam pembagian kartu jadi permainan judi sepe . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Městská doprava >> Články >> Dopravní koncepce >> Taxikáři na kolejích
  Dopravní koncepce

  Taxikáři na kolejích

  Vydáno dne 07. 05. 2007 (3063 přečtení)
  PK 012 Poslední dobou se stále hlasitěji mluví o tom, že Praha pustí taxikáře na tramvajové koleje. Podrobněji se tématem zabývala pražská příloha Mladé Fronty Dnes dne 3. května 2007, kde náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek sdělil, že má připraven návrh, jak by se to udělalo. Nebudou to ovšem všichni taxikáři, jen Ti, kteří splní radnicí předem stanovené podmínky. Celá záležitost je obyčejný politický obchod: vy si obarvíte taxíky na žluto a my vás za odměnu necháme jezdit po kolejích. Obchod, který svým způsobem nese znaky nadržování a diskriminace.

  Předmětem transakce se stávají tramvajové koleje, na kterých nemá (pokud jsou vedeny odděleně) žádné vozidlo co pohledávat. A je jedno, jestli to mají být taxikáři, strážníci nebo pohřebáci. Jestliže dnes pustíme na koleje taxíky, protože jsou žluté, zítra pekaře, protože mají křupavé rohlíky, pozítří zrušíme v Praze tramvaje, abychom měli žluté taxíky a křupavé rohlíky. Jestli chce město zvýhodnit taxikáře, pak musí hledat řešení jiná. Taková, která nebudou poškozovat MHD.

  Např. pražská magistrála je od brněnské dálnice až k hlavnímu nádraží (i opačně) vedena minimálně ve třech jízdních pruzích. Co brání tomu, aby jeden jízdní pruh byl vyznačen jako servisní? Ten bude určen vozidlům taxi, integrovaného záchranného systému, technických a komunálních služeb. Po dostavbě silničních okruhů kolem Prahy a odvedení nákladní tranzitní dopravy se servisní pruh může vyznačit i na Jižní spojce. K tomuto rozhodnutí zřejmě nebude dostatek politické odvahy.


  K tématu jsme obdrželi kopii dopisu adresovaného náměstku primátora Prahy Mgr. Rudolfu Blažkovi. Jeho plné znění otiskujeme bez dalších úprav:

  Věc: Provoz vozů taxi na tramvajových kolejích

  Vážený pane náměstku,

  protože Vás média spojují s myšlenkou zavedení provozu vozů taxi na tramvajových kolejích, dovolím si Vás upozornit, že tento nápad považuji jako řidič tramvaje a člověk, který se zabývá bezpečností a preferencí tramvajového provozu, za velmi nešťastný, a to z několika hledisek.

   Hledisko legislativní
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v § 13 odst. (2) říká: „Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.“ Z výše uvedeného ustanovení zákona je zřejmé, že používání tramvajového pásu je jiným než tramvajovým vozidlům zakázáno.

   Jízdu na tramvajovém pásu lze povolit jen dopravní značkou „Vyhrazený jízdní pruh“ podle § 14 odst. (1): „Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou "Vyhrazený jízdní pruh" (dále jen "vyhrazený jízdní pruh") pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel obdobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7.“

   Pak je ale potřeba mít (mimo jiné) na zřeteli § 21 odst. (7), podle kterého vozidlo jedoucí po tramvajovém pásu požívá stejných práv přednosti jako tramvaj. Řidič vozu taxi (jedoucí ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu), který při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po jeho pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě! Když jsem navrhoval jízdní pruh pro autobusy vyznačený na tramvajovém pásu v Radlické ulici ke křižovatce s ulicí Za Ženskými domovy, byli to právě úředníci pražského magistrátu a pražské policie, kteří se shodně vyslovili proti tomuto řešení z bezpečnostního důvodu, neboť by si řada souběžně jedoucích řidičů (dle jejich názoru) neuvědomila, že má řidič autobusu při odbočování do ulice Za Ženskými domovy přednost. Nedovedu si představit situaci, kdy řidič taxislužby s právem přednosti jako tramvaj bude odbočovat z tramvajového pásu do boční ulice (např. Plzeňská ulice) přes dva souběžně vedené jízdní pruhy. Mohu Vás ujistit, že podobné manévry nebudou končit dobře.

  • Hledisko technické
  • Využívání tramvajového pásu krom určitých výhod nese s sebou i povinnosti. Podle § 14 odst. (4) platí: „Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu řízen světelnými signály pro tramvaje, řídí se řidič vozidla jedoucí v tomto jízdním pruhu těmito světelnými signály.“ V praxi to znamená, že řidič taxislužby bude moci na všech křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením (dále jen „SSZ“) kopírovat pouze směry, kudy mu to dovolí signály pro tramvaje, resp. kudy vedou tramvajové koleje. Do jiných směrů totiž neobdrží ten správný signál. V krajním případě řidič, který najede na tramvajový pás např. ve Švehlově ulici, bude muset zákonitě bez porušování předpisů dojet až do zahloubené tramvajové smyčky Nádraží Hostivař. Všechna místa, kde je možné tramvajový pás opustit, jsou od křižovatky Jahodová x Švehlova řízena SSZ se signálem pro tramvaje „Jízda přímo“.

   Desítky křižovatek jsou dnes řízeny dynamicky. Udělení signálu pro tramvaje „Volno“ je u řady z nich podmíněno přítomností tramvaje. Detekční zařízení formou trolejových kontaktů jsou způsobilá registrovat jen tramvaje. Řidič taxislužby tedy dojede k SSZ a neobdrží signál „Volno“. Pak jsou jen dvě možnosti. Řidič taxislužby projede křižovatkou na signál „Stůj“, což je ale samozřejmě stav nebezpečný a zcela nepřijatelný, nebo bude muset vyčkat na příjezd tramvaje. Tedy za předpokladu, že se mezi tím před křižovatkou nevytvoří kolona vozů taxislužby, která znemožní tramvaji dostat se k detekčnímu zařízení. Pak budou muset všichni čekat, až dojde k vypnutí SSZ nebo příjezdu motorizované policejní hlídky, která ručním řízením křižovatku uvolní.

  • Hledisko dopravní
  • Jízda jakýchkoliv dalších vozidel po tramvajovém pásu jen zhorší průjezdnost tramvajových vozidel Prahou. Je logické, že řidiči vozů taxi, pokud pro ně má mít jízda po kolejích smysl, budou usilovat o vyznačené jízdní pruhy v nejexponovanějších místech, kde se pravidelně tvoří kolony individuální automobilové dopravy (dále jen „IAD“). Na řadě těchto míst je ale i tramvajová doprava na hranici své kapacity. Pokud by se umožnila jízda vozidlům taxi např. v Ječné ulici, tramvajová doprava zde zkolabuje. A podobných míst je v Praze více.

   Dopravně zatížené zastávky, kterými dnes smí projíždět jen tramvaje resp. MHD (Náměstí republiky, Václavské náměstí, Národní třída, Národní divadlo, Jindřišská, Karlovo náměstí, Štěpánská, I. P. Pavlova, Anděl, Palmovka, Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží apod.), by se díky intenzitě provozu vozů taxi rázem změnily na zastávky, ve kterých bude moci zastavit vždy jen jedna tramvajová souprava. Kvůli jedinému vozu taxislužby, který se dostane mezi dvě tramvajové soupravy, se totiž druhá souprava již nevejde do vyznačeného prostoru zastávky a bude muset vyčkat odjezdu té první a pak znovu zastavit. Tento efekt bude doprovázen výrazným zpomalením tramvajové dopravy v daném uzlu.

  • Hledisko bezpečnostní
  • Bezpečnostní hledisko jsem ponechal téměř nakonec, to však neznamená, že je nejméně důležité. Právě naopak. Zákon jasně říká, že řidič při vjíždění na tramvajový pás nesmí v jízdě omezit tramvaj. „Nesmět omezit“ podle § 2 písm. m) „znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.“ Toto ustanovení má svou logiku. Zábrzdné dráhy vozidel kolejových a motorových jsou rozdílné v řádu. Zatímco u vozidel, která k přenosu výkonu používají styk pneumatika - vozovka (brzdné zpomalení cca 10 m.s-2), se brzdná dráha počítá na metry, maximálně desítky metrů, u tramvajových vozidel (max. brzdné nouzové zpomalení cca 3 m.s-2) se pohybujeme v řádu desítek a stovek metrů. Protože řidič motorového vozidla není jako laik kolejové dopravy způsobilý odhadnout zábrzdnou dráhu tramvajového vozidla, má za povinnost (právě z důvodu bezpečnosti) kolejové vozidlo ani neomezit. Při vší úctě k řidičům taxislužby, ani oni nejsou schopni odhadnout fyzikální možnosti tramvaje, před kterou by se rozhodli zařadit. Sloučením dvou nesourodých dopravních systémů by došlo k jednoznačnému zvýšení nehodovosti se všemi negativními důsledky (majetkové škody, újmy na zdraví, zdržení dopravy atd.).

   Bude-li se řidič tramvaje chtít vyhnout kolizi s vozidlem taxislužby, které jede před ním, bude muset za ním udržovat daleko větší bezpečnou vzdálenost, než za tramvají. Ta se bude pohybovat v rozmezí 30 – 100 m. Protože je na řadě křižovatek vyklizovací čas přizpůsoben na průjezd dvou tramvají v předpokládané vzdálenosti menší, může se stát, že na jeden cyklus nově místo dvou tramvajových souprav projede pouze vozidlo taxislužby.

   K tomu zůstávají i nezodpovězené otázky, zda řidič taxislužby jedoucí po tramvajovém pásu bude povinen dávat přednost chodcům na přechodech (na některých místech jsou nově přechody v tramvajovém pásu začerněny) nebo jak bude vysazovat zákazníka v místě, kde je tramvajový pás zvýšen nebo jinak oddělen od vozovky.

  • Hledisko principiální
  • Povolíme-li jízdu po kolejích vybraným taxikářům, začnou je využívat i ti ostatní, ve velkém se přidají řidiči vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) nejedoucí k zásahu, řidiči vozidel technických a komunálních služeb a nakonec i drzejší motoristé.

  • Závěrem
  • Na základě výše uvedených argumentů Vás žádám, dobře celou záležitost ještě zhodnoťte, neboť případná realizace sice zvýhodní několik jedinců, ale poškodí tisíce Pražanů, kteří využívají k cestování po městě MHD. Nevyhnutelně musí dojít k narušení systému MHD, ke zpomalení tramvajové dopravy, prodlužování jízdních dob a přidávání dalších tramvajových vlaků. V konečném důsledku město za každou navíc vypravenou tramvaj zaplatí milióny korun ročně. Každé zpomalení MHD přináší odliv cestujících, kteří se přesunou do svých motorových vozidel a ještě více zahltí pražské ulice.

   Rozhodně se nebráním tomu, aby řidiči taxislužeb byli zvýhodněni. Řešením může být zpoplatnění vjezdu do centra, vytvoření průjezdních koridorů přes centrum s vyloučením IAD nebo vyhrazení servisních jízdních pruhů na magistrále a Jižní spojce pro vozidla taxi, IZS či technických a komunálních služeb.

  Zvýhodnění vozů taxi musí být vždy a jen na úkor IAD, nikoliv na úkor MHD!

  S pozdravem

  Ing. Antonín Dub
  řidič tramvaje

  Na vědomí:
  Radovan Šteiner, radní pro dopravu
  Ing. Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy
  Vratislav Feigel, předseda OSPEA

  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  | Autor: Miloslav Zítka |
  | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt