Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Sobota  7. prosince 2019
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
754 020
Již opravená 754 020 na Os 7422 v Tlučné.
zobrazení: 1748
známka: 4.50


Poslední komentáře

 • If you are searching hot and sexy call girls in yashwanthpur so visit once at divya escorts here she . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Hello guys my name is Nehathakur I am hot and attractive call girls in rajaji nagar I give here wond . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Hi all I am beautiful call girls in cubbon park Escorts Agency if you are looking sexy and hottest p . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • If you are looking best Call girls in Bangalore at low rate so come once for my hot escorts service . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Hi all my dear my name is Ritudubey i am Call girls in Jaya Nagar I give all types of call girls in . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Escort Service in Bangalore your own quality independent escorts Agency to satisfy your desire from . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • If you are Looking for Independent Escorts in M G Road Bangalore, Call girl in M G Road Bangalore, . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • I appreciate your writing skills and your style is different from others. Many thanks for providing . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Doprava obecně >> Články >> Dopravní koncepce >> MĚSTSKÝ OKRUH Praha - část II.
  Dopravní koncepce

  MĚSTSKÝ OKRUH Praha - část II.

  Vydáno dne 08. 02. 2007 (5508 přečtení)
  Přede dvěma dny jsme informovali o "Informační kampani" ke stavbě kapacitní komunikace Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc Tyrolka. Akce je organizována Městskou částí Praha 7.

  Avšak ani tato akce není jen růžová. Má i velmi mnoho odpůrců, kteří poukazují na chyby v projektu této stavby, v nedostatcích v koncepci rozvoje dopravy na území hlavního města. Následující materiál je shrnutím negativ tak, jak nám je poskytla pražská zastupitelka Petra Kolínská.  MĚSTSKÝ OKRUH
  úsek Malovanka – Myslbekova – Prašný most – Špejchar – Pelc-Tyrolka
  Hlavní negativa projektu:

  1. Obecně
   • zastaralý koncept, od něhož západní města ustupují:
    MO v trase Myslbekova – Pelc.Tyrolka, tzv. varianta Blanka – je realizací zastaralého dopravního konceptu ze 70. let založeného na budování kapacitních komunikací skrz město.
   • nevhodné trasování:
    Zatímco jihovýchodní segment městského okruhu (dále MO) leží ve spáře mezi kompaktním městem a sídlišti – odsává tak dopravu z města. Severozápadní segment MO naopak širší centrum Prahy protíná v těsné blízkosti památkové rezervace (např. výjezd ze Strahovského tunelu a připravovaná mimoúrovňová křižovatka na Malovance je cca 1 km od Pražského hradu, mimoúrovňová křižovatka na Prašném mostě je v bezprostřední blízkosti Pražského hradu) a dopravu do města přivádí
   • investiční náročnost nad možnosti města:
    Vedení města tvrdí, že severozápadní úsek MO bude stát 20 miliard korun. U této částky však není zřejmé, zda zahrnuje i DPH a zda jde jen o hrubou stavbu nebo náklady potřebné na faktické zprovoznění. Renomovaná poradenská firma Atkins, u které si město objednalo za 7 milionů analýzu možností financování, přitom upozorňuje, že reálná výše investice je 30 miliard a je nad možnosti města. Město si již několik let za sebou může do rozvoje dopravy (včetně rozvoje MHD) dovolit investovat 5 miliard korun ročně, má 34 miliard dluhů a nemůže se vyhnout investici minimálně 9 miliard do rekonstrukce ústřední čistírny odpadních vod. Projekt přitom nemůže získat peníze z fondů EU, protože nebylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA. Hrozí, že za několik miliard budeme mít v Praze desítky let nefunkční torzo.
   • tunely nejsou řešením, výrazné zhoršení ŽP v okolí stavby:
    MO v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka bude sice v tunelu, ale problémy tím nezmizí: Emise nezmizí, pouze se zkoncentrují u portálů a výdechů (pozitivní vliv plynulejší dopravy bude negován celkovým nárůstem objemu dopravy). Bariéry na povrchu – mimoúrovňové křižovatky mají stejně výrazný bariérový efekt jako zatížená komunikace. Tunely neřeší zatížení okolních ulic – ty slouží jako přivaděče na městský okruh.

   Důsledky výstavby tunelů MO pro přilehlou uliční síť lze ostatně vyčíst i z platného územního rozhodnutí pro úsek Myslbekova – Pelc-Tyrolka –: „Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby po realizaci stavby a jejím uvedení do zkušebního provozu bylo provedeno zkušební měření imisního a hlukového zatížení dané oblasti a v případě překročení normových limitů byla provedena příslušná další opatření na obytných objektech (např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou).“

   Z vyjádření dotčených orgánů a odborných institucí v rámci územního řízení také jasně vyplývá, že MO je umisťován do území, které je již v současné době nadlimitně zatíženo hlukem a imisemi, a zprovozněním MO dojde ke zhoršení stavu životního prostředí. Proto ve stavebním povolení k MÚK Malovanka nařízena povinná instalace protihlukových oken a zařízení nuceného větrání do bytů podél Patočkovi.

   • Reálné nebezpečí zprovoznění severozápadní části MO před severozápadní částí silničního (pražského) okruhu.
    MO je mnohem dál v projektové přípravě. Vláda svým usnesením z roku 2004 pozastavila přípravu severozápadní částí silničního (pražského) okruhu do roku 2007 a v lednu 2007 bylo zastaveno územní řízení pro tento úsek silničního okruhu, neboť ŘSD nebylo schopno ani po opakovaných výzvách doplnit podklady.
   • Severojižní magistrále se neuleví
    Podle prognóz Ústavu dopravního inženýrství (kopie celého vyjádření u mě k dispozici) se provoz na magistrále pro zprovoznění městského okruhu nijak výrazně nesníží. V současné době projíždí po Nuselském mostě cca 91 000 denně, po zprovoznění MO jich bude cca 81 000 denně.

  2. Negativní vliv projektu v jednotlivých Městských částech:
   Praha 6
   • Mimoúrovňové křižovatky Malovanka a Prašný most v bezprostřední blízkosti areálu PPR, resp. Pražského Hradu
   • Skrytá radiála Svatovítská – Vítězné náměstí – Jugoslávských partyzánů (ala Legerova) v hustě obydlené centrální části Dejvic.
   Praha 7
   • Zatížení Letenského náměstí a Letné podle Ústavu dopravního inženýrství zůstane (poslední odhady mluví o poklesu cca 6 000 denně oproti nárůstu 80 000 v úseku MO). Naproti Spartě bude vybudováno podzimní parkoviště s kapacitou 1000 míst.
   • Výdechy z tunelů v bezprostřední blízkosti Stromovky.
   Praha 8
   • Vyústění tunelů na Pelc-Tyrolce bez dalšího řešení. Nových 80 000 aut vyjede na povrchovou komunikaci V Holešovičkách v hustě obydlené zástavbě (mj. v blízkosti nemocnice Bulovka) – tato komunikace je však kapacitně nezvládne. Navazující úseky MO jsou plánovány až v horizontu 20 let
   • Ukončení MO na Pelc-Tyrolce je z dopravního hlediska nejslabší místo projektu!

  PODROBNOSTI O NEGATIVNÍCH DŮSLEDCÍCH PROJEKTU, ALTERNATIVNÍ NÁVRHY VČETNĚ MAP A FOTOGRAFIÍ JSOU K DISPOZICI NA
  TOMTO ODKAZU

  Související články:
  Stavba nových silnic zastaví MHD v Praze (18.03.2007)
  Městský okruh Praha - Špejchar (06.02.2007)
  [Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
  | Autor: Miloslav Zítka |
  | Počet komentářů: 24 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  | Zdroj: Petra Kolínská |
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt