Dopravní web

Informace a publicistika
z oboru dopravy,
se zvláštním zřetelem
na dopravu veřejnou


Sobota  22. února 2020
Nemůžete využívat veškerý servis Dopravního webu, přihlašte se prosím.


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře
Zapomenuté heslo
754 006
Brejlovec 754 006 na postrku historického mimořádného vlaku v žst Mirošov.
zobrazení: 1559
známka: 1.71


Poslední komentáře

 • You must keep the pat ency of nostrils free from constrained. Otherwise, you will face snoring or ac . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • PanenQQ merupakan situs judi Poker Online DominoQQ terpercaya di indonesia yang Paling Diminati, Par . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • Situs Judi Online ini tidak terdapat robot atau admin dalam pembagian kartu jadi permainan judi sepe . . . (V neděli 28. května 2006 vstoupila v platnost druhá změna jízdního řádu Českých drah, a. s.)
 • nice blog very simple article this topic and very important content i will shair this post dpbossdpb . . . (Česká Lípa)
 • Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts Delhi Escorts De lhi Escorts D . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • High profile Escort Girls in Delhi Escort Service in Delhi Female Escorts in Delhi Russian Call G . . . (Na krakovské Letiště se půjde pod nádraží)
 • Read all the Kama Kathalu stories and the Telugu sex stories f . . . (Mongolsko, Ulánbátar)
 • Mix Parlay Mix Parlay Terpercaya Mix Parlay agen resmi Mix Parlay Link alternatif Mix Parlay Daf . . . (Plzeň, zavádí v tramvajích dětský koutek)
 • Vyhledávání


  Motto:
  Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době,
  kdy díky našemu nezájmu zanikne.

  Železnice >> Články >> Dopravní koncepce >> Lokálky dnů dnešních i budoucích (2)
  Dopravní koncepce

  Lokálky dnů dnešních i budoucích (2)

  Vydáno dne 10. 03. 2006 (5206 přečtení)

  812 + 914 V minulém díle jsme si tak trochu obecně povídali o lokálkách a problémech kolem nich. Nyní by se slušelo napsat velmi jednoduchý recept, co s naším lokálkovým problémem uděláme a jak jej vyřešíme. Jenže, jak už bylo naznačeno minule, ono to tak jednoduché není, a v podstatě každé jednoduché řešení s sebou přináší množství budoucích, takřka neřešitelných, problémů.  V první řadě bychom si měli vypracovat analýzu území a zjistit, zda-li vlaky , které jím projíždí, jsou opravdu nevytížené. Nenechme se mýlit, statistiky mohou docela často podávat zavádějící informace. Třeba už tím, že se velmi často sčítají hrušky s jablky, které se následně vydávají za švestkový koláč.
  Pokud zjistíme, že vlaky jsou vytížené, máme v podstatě napůl vyhráno. Stačí „jen“ přesvědčit odpovědné činitele, že patrně došlo k omylu. Ovšem pokud zjistíme opak, a to, že vlaky jsou opravdu prázdné, čeká nás ještě dlouhá cesta vpřed. V tomto případě, nám totiž nezbude nic jiného, než se načas přestěhovat do našeho území a zjišťovat, proč vlakem nikdo nejezdí. Mohou se vyskytnout následující příčiny

  • nevhodná časová poloha vlaků
  • nedostatečná hustota spojů
  • nevhodné umístění zastávek
  • nevhodné trasování železnice, které neodpovídá současným potřebám
  • souběhy vlaků a autobusů ve stejný čas
  • neschopnost dopravce zajistit cestování odpovídající dnešní době
  • nedostatečný počet obyvatel v území

  Nyní se pokusme najít řešení pro jednotlivé body.

  Nevhodná poloha vlaků

  Zde je řešení celkem jednoduché – upravit jízdní řád tak, aby cestujícím vyhovoval. Samozřejmě podmínkou je, aby úprava byla z technických důvodů možná. Pokud by se vyskytly technické problémy, tak je třeba najít rozumné řešení, třeba i v kombinaci s dalšími opatřeními (přestupy u méně frekventovaných spojů apod.)

  Nedostatečná hustota spojů

  V tomto případě platí totéž, co u nevhodné časové polohy. Je vhodné dodat, že mnohými úpravami jízdních řádů doprovázených redukcemi spojů, se podařilo mnoho cestujících z vlaků doslova vyhnat. A to i v tom případě, když byly zredukovány pouze vlaky, kterými téměř nikdo nejezdil. Ony totiž velmi často i tyto spoje tvoří jakousi záchytnou síť povědomí o fungující infrastruktuře. Když ujede vlak, kterým potřebuji, vím, že v relativně dohledné době se dostanu vlakem jiným. Kdežto pokud je ten „jiný“ vlak zrušen, jako neopodstatněný, dojdu k závěru, že se již k cíli, v případě ujetí mého plánovaného vlaku, nedostanu vůbec. V podobném případě mnoho potencionálních cestujících volí raději jiný, spolehlivější způsob přepravy. Uspokojivé řešení toho problému je zpravidla velice organizačně náročné a vrátím se k němu v samostatné části.


  Železniční stanice Smržovka, nedávno na odpis, dnes žije
  Foto Tomáš Mykl

  Nevhodné umístění zastávek

  Pokud železnice prochází přímo obcí a alespoň trochu jsou zde traťové poměry takové, aby zde bylo možno zastávku zřídit, učiňme tak. Ovšem snažme se zastávky v součinnosti s obcemi a správou dopravní cesty navrhovat i stavět tak, abychom ve jménu norem zbytečně neplýtvali společnými finančními prostředky. Pokud je železnice i se zastávkou umístěna dále od obce, pokusme se v součinnosti s urbanisty zpracovat územní plán obce tak, aby směrem ke dráze byla hlavní rozvojová osa osídlení. Vždyť zde máme výkonnou dopravní infrastrukturu, která má v naší obci obdobný význam, jako metro v Praze. Tak proč toho nevyužít?

  Nevhodné trasování železnice

  Jestliže při našich průzkumech narazíme na tento problém, tak zde je nutno výstražně vztyčit prst. Nevhodné trasování trati, totiž může být prakticky nejzávažnějším důvodem, proč trať dále neudržovat při životě. Nicméně rozhodně bychom neměli házet flintu do žita, ještě by mohlo dojít k nekontrolovanému výstřelu. I v tomto, na první pohled beznadějném, případě mohou existovat důvody, proč má železnice smysl. Jedním z důvodů je, že trať sice nemá smysl pro regionální dopravu, ale jedná se o důležitou spojku, či odklonovou záložní trasu. V neposlední řadě může mít trať sice nulový význam pro dopravu osobní, ale může být přímo stvořená pro dopravu nákladní. Samozřejmě nesmíme zapomínat také na případný rozvoj území, vždyť třeba v nedaleké budoucnosti může trať procházet centry nových obcí, či průmyslových zón, protože i zde platí to, co v předchozí kapitole. Infrastrukturu zde máme, tak proč se jí nesnažit využít. A jako poslední důvod existence zdánlivě nesmyslné tratě může být její turistický potenciál. Ten nakonec zachránil již mnoho doslova odepsaných železnic.


  Uzavřená trať Loket - Horní Slavkov,
  trať s ohromným turistickým potenciálem
  Foto Tomáš Mykl

  Souběhy vlaků a autobusů

  Tento problém bývá velice často ukazován jako problém zásadní, který zapříčiňuje úpadek železniční dopravy. Dokonce z mnoha vysokých míst slyšíme vyvolávání hesel na téma zrušme souběhy autobusů a vlaků. Ne, že by se nejednalo o vážný a nepříjemný problém, ale zpoza pěkného zeleného stolu v kanceláři vypadá věc jinak, než ve skutečnosti je. Ony totiž zpravidla vlaky a autobusy jedou sice z místa A do B, ale také zpravidla jinou cestou. Autobus obsluhuje navíc ještě C a D, vlak vesnici E. Z toho tedy vyplývá, že zcela jednoduše tento problém vyřešit nelze, protože pokud zrušíme autobus, přijdou o spojení vesnice C a D, pokud vlak, přijde o spojení vesnice E. A protože v praxi je máloco úplně jednoduché, tak do vesnice E se po silnici zpravidla dostaneme z místa A i B značně komplikovaně. Souběh je tedy vhodné řešit tak, aby vlak jezdil například v hodinu sudou a autobus v lichou. Tímto řešením jednak rozbijeme souběh – každý dopravní prostředek jede jindy, navíc zlepšíme dopravní spojení mezi středisky A a B, kde dostaneme spojení obou center každou hodinu. Vždy je vhodné načasovat kapacitnější vlak do frekventovanější časové polohy a autobus naopak do polohy sedlové. Tohle řešení je zároveň odpovědí, jak se vypořádat s nedostatečným počtem spojů, kdy je nezbytné pro kvalitní obsluhu území dosáhnout určitého souhrnného intervalu, avšak je neekonomické, či technicky nemožné veškeré výkony zajistit železniční dopravou.

  Zde se dostáváme k jádru věci. V současné době je dopravní obsluha postavena tak, že se jedná o přímou konkurenci dopravních prostředků a dopravců. Sice dochází k jakési regulaci při vydávání licencí, ale trasy a jízdní řády jsou zcela v rukou dopravců. Samozřejmě toto platí z velké části pro autobusy. U železnice, díky technickým omezením toto není v plné šíři možné. Tady je potřeba, aby se zcela zásadně změnil pohled na organizování dopravní obslužnosti regionů. Musí nastoupit nový subjekt, který začne v určitém území organizovat dopravu. A to tak, že na základě skutečně zjištěných potřeb navrhne trasy a časové polohy jednotlivých spojů tak, aby si spoje nekonkurovaly, ale naopak vzájemně pomáhali. Konkurenční soutěž mezi dopravci tak probíhá pouze v úrovni kancelářské, při vypisování výběrového řízení na jednotlivé linky, kdy dopravce aby vyhověl, musí nabídnout co nejlepší podmínky na zajištění požadovaného konkrétního spoje. S tímto řešením by měl ruku v ruce přijít i integrovaný tarif, kdy bude cestujícímu lhostejné, jakým dopravním prostředkem a s jakou společností ke svému cíli pojede.

  Všimněte si, že již nehovoříme jen o železnici, ale najednou se nám tady objevily autobusy. Ano, i autobusová doprava má v obsluze regionu své naprosto nezastupitelné místo, které nesmíme opomíjet, ale jako páteřní doprava musí zůstat železnice, protože ta jediná mívá i rezervu kapacity pro případné zvýšení objemu přepravy. Jako mýtus se často uvádí, že autobusy mají výrazně levnější dopravní výkon oproti vlaku. Ano, zpravidla tak tomu opravdu je, všem rozhodně ne vždy. Rozhodně nejsou ojedinělé případy, kdy kvůli zajištění dopravní obsluhy obce se musí rozšířit stávající úzká komunikace, vybudovat nová obratiště a hlavně je také třeba prioritně udržovat tyto autobusové komunikace sjízdné, což stojí nemalé prostředky. Zatím co vlak si hravě poradí s 20 cm čerstvým sněhem a není třeba zcela žádné údržby, pro autobus se často jedná zcela neřešitelnou záležitost. O tom by mnohé venkovské oblasti mohly vyprávět …


  Žel.stanice Machnín - náznak přestupního terminálu
  Foto Tomáš Mykl

  Závěr

  Tolik tedy takový lehký náhled na řešení regionální dopravy. Rozhodně jej nelze brát jako kuchařku, protože každá oblast je jiná, s jiným demografickým složením obyvatelstva, jinými urbanistickými vztahy. Právě ve snaze aplikovat určité šablony na zcela rozdílná zadání, může vést nakonec k velice neuspokojivým výsledkům. V každém případě je třeba s optimalizací dopravy a uvědoměním si významu funkční dopravní infrastruktury, začít co nejdříve. Určitě dříve, než přijde nějaký likvidační záměr „shora“.

  [Akt. známka: 1,75 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
  | Autor: Tomáš Mykl |
  | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Vytvořeno pomocí redakčho systému phpRS  
  Toto je svobodný web. Uveřejněné texty jsou duševním vlastnictvím jejich autorů, kteří odpovídají za jejich obsah. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názorem redakce.

  RSS feed Bezptičnyj produkt