A zase ta Kozina

Autor: Redakce Dopravního webu • redakce(at)dopravni.net
Téma: Obce, státní správa • Vydáno dne: 15. 10. 2008


Kozina je časovanou bombou ...Dle zákona 266/1994 musí se zrušením jakékoliv trati souhlasit pouze tři subjekty: Ministerstvo dopravy, příslušný kraj a Armáda ČR. První dva subjekty o zrušení tzv. Koziny přímo usilují, takže bylo nutné ještě získat souhlas armády. Armáda má v blízkosti Koziny prestižní vojenské cvičiště Tisá a pro jeho potřeby sloužila stanice Libouchec, která byla vedena jako zájmová vojenská stanice a tudíž nebylo dle zákona možno zrušit ji ani trať, na které leží. Jednání s vojskem si vzalo na starosti město Děčín (konkrétně primátor Raška, který patří mezi osoby s eminentním zájmem o zrušení tratě).


Za armádní stranu vystupoval náčelník regionálního centra vojenské dopravy v Plzni, pod kterého spadá i oblast Tisé. Jako náhradní stanice za Libouchec byla nabídnuta stanice Chabařovice. Armáda nakonec souhlasila s odůvodněním, že nechce být překážkou pro tak potřebnou věc, jako je více než nutný dálniční přivaděč do Děčína. Uvěřila argumentům, že jiná varianta přivaděče není možná a nechtěla být jedninou složkou, stojící správné věci v cestě. Stanice Libouchec byla nebývalou rychlostí vyjmuta z drážního předpisu D33, který eviduje vojenské zájmové tratě a stanice a nahrazena stanicí Chabařovice.

V té době VVP Tisá sloužil pouze elitní chemické jednotce v Liberci, které bylo jednoduše oznámeno, že stanici Libouchec již není možno pro vojenskou dopravu používat a tak se liberecká jednotka začala na cvičení do Tisé přepravovat výhradně po silnici, protože Chabařovice shledala jako nevyhovující. Mezitím však byl prostor Tisá vybrán Severoatlantickým paktem NATO jako prestižní vojenské cvičiště jednotek NATO pro cvičení protiteroristických akcí. V květnu 2008 bylo uskutečněno v tomto prostoru první rozsáhlé cvičení NATO pro zahraniční operaci na území Afghánistánu. Tradiční přeprava jednotek NATO po železnici byla po prozkoumání stanice Chabařovice zavržena z důvodu jejich nevýhodnosti pro vojenskou přepravu a veškeré jednotky NATO se do prostoru přepravovaly výhradně po silnici. Tato událost podnítila nejvyšší armádní kruhy k přehodnocení situace. 5. varianta děčínského přivaděče neprošla Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), čímž padl jediný důvod, proč armáda s opuštěním Libouchce souhlasila a zrušila rozhodnutí regionálního centra o opuštění stanice Libouchec a jejím nahrazení nevyhovujícími Chabařovicemi. Byl zaslán dopis Ministerstvu dopravy o změně armádního rozhodnutí a požadavek o navrácení stanice Libouchec do vojenských zájmových stanic. Na tuto výzvu MD reagovalo po měsíci prostřednictvím zástupce SŽDC, který armádu vyzval k jednání stylem „to snad nemyslíte vážně“, přičemž samo MD se staví do pozice mrtvého brouka.

Pokud by armáda vyhrála, muselo by SŽDC trať zprovoznit. Otázkou je, kolik peněz do zprovoznění dá. Zda to bude ta smyšlená částka několik desítek milionů korun anebo skutečné náklady na zprovoznění, obnášející pouze vložení zpět kolejí, které samo SDC muselo demontovat, aby nikoho nenapadlo na trať vyjet. Připomeňme, že trať byla v úseku Jílové - Libouchec uzavřena 3.6.2008 z důvodu údajné nesjízdnosti dvou mostů v km 10,078 a 11,709. Po té, co ČD Cargo začalo do Libouchce jezdit s nákladními vlaky odklonem přes Oldřichov, urychleně SŽDC zastavilo provoz od 1.7.2008 i na tomto úseku, ovšem na oficiální dotazy dopravců není odpovězeno. Pouze na telefonický dotaz naší redakce bylo sděleno, že se jedná „o nevyhovující parametry GPK na všech úsecích s dřevěnými pražci, zejména na obou zhlavích žst. Telnice.“ Redakce při místním šetření zjistila, že na Teplickém zhlaví jsou instalovány pražce nové, na zhlaví děčínském jsou pražce ocelové.

O zrušení Koziny usilují neznámé vyšší ekonomické zájmy anonymního jednotlivce či skupiny, zasahujících svým vlivem do nejvyšších řad MD. Příští týdny ukáží zda zvítězí zájem armády a zákon, a trať bude zachována, nebo ony neznámé vyšší zájmy. I kdyby se však podařilo trať zachránit, osobní dopravě to moc nepomůže, kraj schválil dlouhodobý plán ZDO, který s osobní dopravou na Kozině nepočítá, ale snad už poté přestanou státní složky bránit polopravidelným osobním provozům, hrazeným z jiných než krajských zdrojů.