Stávka plzeňské MHD 24.6.2008

Autor: Štěpán Esterle • stepan.esterle(at)dopravni.net
Zdroj: spolupráce Tomáš Mykl
Téma: Články • Vydáno dne: 25. 06. 2008


Kolona tramvají Pod ZáhorskemDen 24. 6. 2008 byl pro většinu podniků v ČR ve znamení výstražné stávky. Stávku plzeňské MHD jsme měli možnost zdokumentovat. Podívejme se na její průběh a organizaci.


Již od soboty měli Plzeňané možnost ve vozidlech MHD slýchat jako součást akustického informačního systému informaci o tom, že v plzeňské MHD se bude stávkovat. Stávka v Plzni proběhla prakticky u každé trakce jinak. Našli jsme zde stávku kazící autobusáky, kteří jezdili náhradní dopravu za tramvaje. Tramvajáci stávkovali hodinu od 13:00 do 14:00. Autobusy a trolejbusy stávkovaly pouze 15 minut od 13:00 do 13:15. Důvodem rozdílného průběhu stávky u trakcí jsou dvě odborové organizace, které působí u plzeňského dopravního podniku. Můžeme tedy také říct, že tramvajáci stáli jedno „kolo“ na trati a poté se zařadili dle jízdního řádu, zatímco u autobusů a trolejbusů se zpoždění patnáct minut dohánělo. Dopravní podnik nevypínal trakční vedení a tak se řidiči dopravních prostředků mohli individuálně rozmyslet, jak se ke stávce postaví. Odlišné postavení ke stávce bylo vidět hlavně v trolejbusové, ale i v autobusové trakci. Tramvajáci také jezdili (někteří i s cestujícími) i po čtrnácté hodině, jelikož v některých místech musela být vyklizena trasa pro náhradní autobusovou dopravu, která byla zajišťována velkokapacitními autobusy, avšak pouze na tramvajových linkách 2 a 4. Šest autobusů mělo být nasazeno na delší linku číslo 2 a čtrnáct vozů mělo obsloužit linku číslo 4.

Ve třináct hodin se většina autobusů a trolejbusů zastavila v zastávkách. Většina tramvají propustila cestující a dojela na bezpečné místo, kde nepřekážely náhradní autobusové dopravě, která vyjela, takže bylo možné spatřit tramvaj ještě ve 13:15, kdy už se autobusy a trolejbusy opět rozjely. Někteří řidiči trolejbusů a autobusů dojeli na zastávku, kde před nimi stál předcházející spoj a tak i tyto trakce bylo možné spatřit v provozu i během stávky.

Trasy náhradních autobusů nebyly asi přesně stanoveny, protože bylo možné spatřit autobus, který obsluhoval zastávku Rondel, a jiný autobus, který tuto zastávku, která by byla logickým ekvivalentem tramvajové zastávky Pod Záhorskem, projížděl.

Stávka byla ukončena přesně ve 14:00, ale tramvaje se v centru objevily zhruba až po patnácti minutách, u ostatních tramvajových linek bylo zpoždění asi 25 minut, což nejvíce pocítili cestující linky číslo 1, kde nebyla zajištěna autobusová doprava. Autobusy jezdily ještě více než půl hodiny po konci stávky, v některých případech i souběžně s tramvajovými spoji.

Nutno podotknout, že vzhledem k tomu, že se stávka konala poslední školní týden, tak moc velká frekvence studentů v těchto hodinách již nebyla. Většina škol totiž nedrží žáky v budově a mají pro ně v tomto týdnu náhradní program.

A jak to vypadalo jinde?

Například kamarád pracující na železnici sdělil: „Ani nevím. U nás v depu se to nějak neřešilo. V době stávky jsme čekali na ukončení výluky na trati, tak jsme čekali tak, jako tak“. Z jiného konce republiky byl následující ohlas „Netuším, já jsem jel autem ;-)“

I ze zahraničí přišel zajímavý postřeh: „Hm... no myslím že by ta stávka měla mít nějaké konkrétní cíle... V televizi žádné podrobnosti neříkali. Takhle to vypadá pomalu jako že tramvajáci protestujou proti privatizaci nemocnic. Odbory v dopravě stávkovali kvůli čemu konkrétně? Nebo je to prostě jenom celková nespokojenost s vládou? To brzo ...“

Fotogalerie


Články o Plzni