České dráhy vyrobily další drobnou zlomyslnou past - především na své „stálé“ klienty

Autor: Reg. čtenář • webmaster(at)dopravni.net
Téma: Jízdní řády • Vydáno dne: 03. 06. 2008


České dráhy - logoČeské dráhy připravily - především pro své „stálé klienty“ (jak je v poslední době obvyklé) - další zlomyslnost: nejde sice o nic „světoborného“, ale „potěší“ tím především zákazníky využívající „Kilometrickou banku“ (KMB) a zejména studenty, ale i další mladé lidi do 26 roků věku, kteří nejsou držiteli „In-karty/Rail plus“.


Ačkoli ČD na svých www stránkách v „aktualitě“ s titulkem „Úprava obchodních nabídek ČD“ (datované „21.05.2008 11:34“, uvádějí pro všechny tarifní změny jako jediný termín jejich faktické účinnosti den 15. června 2008, ve skutečnosti je tomu jinak: informace totiž zatajila, že možnost nákupu pěti kusů KMB najednou se slevou v celkové ceně 7200 Kč (tedy s průměrnou cenou za 1 km ve výši 0,72 Kč) nekončí dne 14.06.2008, ale již dne 04.06.2008, a stejný zkrácený termín se vztahuje i na jízdenky se slevou „LÉTO -26“, platné podle dosavadního znění tarifu ČD TR 10 v období od 21. června do 21. září, pokud by si je zájemci zakupovali v předprodeji podle dosavadních podmínek.

Podle „Organizačního opatření ve vnitrostátní přepravě cestujících 01/2008“, vydaného formou dálnopisné zprávy č. 4205 dne 30.05.2008 ve 12:26 hodin, které sice není nijak utajováno, ale není ani určeno pro veřejnost, bude v období od 05.06.2008 do 15.06.2008 možno zakoupit KMB už pouze jednotlivě za cenu 1600 Kč, protože „V souladu s vyhláškou PTV A 48/23-24/2008 je předprodej 5 kusů KMB se slevou zastaven ke dne 5. června 2008 (poznámka: nadále je však možno standardně prodávat KMB v ceně 1 ks za 1600 Kč až do 24:00 dne 14. června 2008)“, na možnosti předprodeje dva měsíce před požadovaným prvním dnem platnosti KMB podle článku 269. tarifu ČD TR 10 se nic nemění, takže za dosavadní ceny lze získat KMB s platností „odsunutou“ o 2 měsíce až do 14.08.2008, „pětici KMB“ se slevou ovšem pouze do 04.06.2008.

Pokud jde o jízdenky s akviziční slevou „LÉTO -26“, která je dosud poskytována na letní období „nadstandardně“ i osobám mladším 26 roků, kteří nejsou držiteli „In-karty/Rail plus“ nebo „Karty ISIC“ (tedy i cizincům), platí pro ně do 04.06.2008 následující podmínky:
239. Sleva jízdného určená pro cestující do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin).
240. Sleva se přiznává od 21. června do 21. září každého roku, přičemž jízda může být zahájena vlakem, který podle platného jízdního řádu odjíždí z nástupní stanice cestujícího nejdříve v 0:00 hodin dne 21. června a ukončena vlakem, který svou jízdu ukončí podle platného jízdního řádu před 24:00 hodinou dne 21. září nebo dne, který předchází dni 26. narozenin cestujícího.
241. Nárok na slevu cestující prokáže osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem nebo žákovským průkazem, jehož platnost končí nejdříve v roce, ve kterém nárok na slevu prokazuje.
242. Osobní doklad nebo žákovský průkaz opravňuje cestujícího mladšího 26 let k získání slevy:
- 50 % z obyčejného jízdného dle ceníku 1A a zpáteční slevy dle ceníku 1B pro cestující starší 15 let (15+),
- 25 % z ceny traťových jízdenek, vyjma traťových jízdenek pro žáky, a síťových jízdenek KLASIK dle ceníku 1D.
Poznámka: vystavené jízdenky nejsou opatřeny záznamem s názvem této slevy.


K novým podmínkám platným od 15.06.2008 poskytuje vpředu zmíněné „Organizační opatření“ následující pokyny:
2. Akviziční sleva LÉTO -26 (vyhl. PTV A 50/23-24/2008)
S účinností od 1. července 2007 do 31. srpna 2008 vyhlašujeme akviziční slevu LÉTO -26 místo stejnojmenné nabídky, zrušené v tarifu TR 10 změnou č. 23. Předprodej jízdenek s touto slevou (první den platnosti 1. července 2008) bude zahájen 5. června 2008, jízdenku vystavte z nabídky slev In-junior.
Upozorňujeme, že předprodej nabídky LÉTO -26 dle tarifu TR 10 ve znění změny č. 22 (platnost 21. června až 21. září) je ukončen ke dni 5. června 2008 (vyhl. PTV A 48/23-24/2008). Z důvodu snadné zaměnitelnosti nabídek tolerujte při kontrole jízdních dokladů se slevou In-junior v období od 21. června do 21. září 2008 prokázání nároku na tuto slevu dle podmínek nabídky LÉTO -26 (prokázáním věku).


Pro síťové jízdenky KLASIK (SJK) platí podle tarifu ČD TR 10 následující podmínky:
140. SJK opravňují předkladatele k neomezeným jízdám vlaky ČD v době své platnosti.
141. SJK se vystavují jako přenosné týdenní, měsíční a čtvrtletní (tříměsíční), pro 1. nebo 2. vozovou třídu.
142. Ceny SJK jsou uvedeny v ceníku 1D.
143. Jednorázový doplatek jízdného do 1. vozové třídy k SJK pro 2. vozovou třídu se za požadovaný traťový úsek vypočte jako rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou jízdného, na které cestující prokáže nárok.
144. SJK se vydávají elektronicky a lze je zakoupit ve výdejnách jízdenek ČD vybavených zařízením UNIPOK.


Podle ceníku 1D jsou plné ceny síťových jízdenek KLASIK následující (bez případné slevy 25 %):
- na 1 týden: pro 2 třídu vozovou = 1224 Kč, pro 1. třídu vozovou = 1714 Kč,
- na 1 měsíc: pro 2 třídu vozovou = 4284 Kč, pro 1. třídu vozovou = 5141 Kč,
- na 3 měsíce: pro 2 třídu vozovou = 11322 Kč, pro 1. třídu vozovou = 13586 Kč.
Do dne 4 června 2008 mohou tedy osoby, které nedosáhnou věku 26 roků do 21.09.2008, v případě prokázání věku pouze jiným dokladem, než In-kartou/Rail plus s aplikací In-zákazník, In-junior nebo Kartou ISIC, zakoupit SJK jako „Slevu LÉTO =26“ se slevou 25 % (tedy za cenu 8492 Kč, resp. za 10190 Kč) podle dosavadních podmínek, tedy na celé období 3 měsíců od 21.06.2008 do 21.09.2008 (resp. o 1 den kratší), ode dne 05.06.2008 bude možno slevu 25 % získat bez zmíněných karet nejvýše na 2 prázdninové měsíce = na celé období platnosti od 01.07.2008 do 31.08.2008 nejvýhodněji na dvě měsíční jízdenky za celkem 6426 Kč, resp. 7712 Kč (tedy nejen na celkově kratší období, ale navíc i s menším zvýhodněním - cena dvou měsíčních jízdenek je o cca 1/7 vyšší, než dvě třetiny ceny tříměsíční jízdenky).

Nezbývá než dodat, že načasování avizovaných změn před období hlavních školních prázdnin a zejména jejich nepřesné publikování před tím, než vysokoškolákům začalo zkouškové období (právě oni totiž KMB využívají velmi často a o „pasti“, kterou jim ČD uchystaly nezveřejněním skutečného termínu možnosti získal výhody v dosavadním rozsahu, se jich mimo období výuky naprostá většina včas nedoví), je dalším dokladem skutečnosti, že neseriózní přístup kompetentních zaměstnanců GŘ ČD trvá i po nedávné změně na nejvyšších pozicích vedení ČD.