Doupovská dráha v roce dva

Autor: Michal Skala • skala(at)dopravni.net
Téma: Tratě • Vydáno dne: 15. 05. 2008


Motorová jednotka 854+954 na Studentském vlaku v KadaniPočátkem března 2008 vyjely na trať Doupovské dráhy tak zvané Studentské vlaky. Jejich provoz je objednatelem velmi pečlivě monitorován, aby vyhodnocení zájmu sloužilo jako podklad pro další vývoj provozu na trati. Teorie je totiž často něco jiného, jak život sám, a teprve v praxi se ve vší šíři ukáže, zda-li jsou předpoklady správné.


Studentské vlaky jsou od počátku takový malý experiment, jak řešit dopravu na zdejší trati. V každém případě nutno říci, že se nejedná o systematickou dopravní obslužnost, protože dva páry vlaků týdně jí opravdu být nemohou.

Za dobu více jak dvouměsíčního provozu, což je z hlediska přepravních výzkumů na hranici hodnotitelnosti, se ukázalo, že vlaky téměř minuly cílovou skupinu, pro niž byly určeny, ač cílová skupina byla adresně a často i osobně oslovena. Využití studenty je opravdu minimální, leč i z jejich řad existují pravidelní cestující.

Vlaky využívá poměrně velká část místních obyvatel, u kterých jsme předpokládali, že o vlaky nebudou mít zájem, neboť po zrušení pravidelné železniční dopravy je zde nabídka autobusových spojů nadstandardní, přesto až na zcela zanedbatelné výjimky autobusy využívány nejsou. Zde se ukazuje, že teorie „xx lidí odveze bus a je to levnější“, neplatí. Klienti z vlaku do autobusu přejdou jen opravdu v nejnutnějším případě, ostatní volí jiný způsob dopravy, popřípadě od přepravy ustoupí zcela.

Co bylo pro nás překvapením je, že vlaky jsou využívány turisty, z nichž se mnozí jedou „jen tak projet vlakem“. Tato skupina cestujících sice po pravdě není stabilní, závisí od počasí, momentální chuti se svézt, ale vlaky dokáží zaplnit poměrně slušně. Nejdůležitější na této skupině je to, že pokud by nejel vlak, nejeli by nikdy a kraj nikdy nenavštívili. Z hlediska regionu je tato skupina velmi perspektivní, protože přináší podporu podnikatelských aktivit a jejich vyšší rentabilitu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud nenastane doposud nepředvídaný přelom v garantovaném zájmu o Studentské vlaky, v období mimo rekreační sezonu vlaky nepojedou, naopak v hlavní turistické sezoně bude provoz vlaků dle dřívějších předpokladů posílen.

Další vývoj osobní dopravy na Doupovské dráze bude především reflektovat politickou vůli jak uvnitř regionu, tak i na vyšších správních úrovních. Pokud například ze strany Krajského úřadu dojde k přehodnocení dopravní politiky tak, aby objednávky dopravní obslužnosti skutečně odpovídaly zájmům a potřebě regionu – tedy v určitých časových polohách vlaky a v určitých časových polohách autobusy – lze očekávat postupné rozšiřování provozu železnice a i vyšší využití autobusových spojů.

Pokud bude Kraj tvrdošíjně trvat na svých teoriích o jakési páteřní dopravě pouze z mapy a posilování dopravy tam, kde její výkon díky přirozeným vztahům nikdy nebude a naopak bude utlumovat dopravu tam, kde podle úředníků být nemá, nelze předpokládat, že bude jakýkoli provoz financován pouze ze soukromých zdrojů. Provoz veřejné dopravy pak bude redukován pouze do nezbytně nutné sociální přepravy se všemi důsledky z toho plynoucími, jako je stagnace a postupný úpadek regionu spojený s odlivem „perspektivních obyvatel“ do „přívětivějších“ lokalit.

Fotogalerie