Dopravní nehody a lidský faktor

Autor: Antonín Zemek • zemek.antonin(at)seznam.cz
Téma: Články • Vydáno dne: 01. 05. 2008


Zavedení bodového systému hodnocení dopravních přestupků bylo u většiny motoristů přijato s nadšením a naivním očekáváním, že systém nám vyřeší veškeré problémy související s provozem na pozemních komunikacích, bez dalších nutných aktivit a investic.


Nestalo se tak: Reakce veřejnosti na tyto události je okamžitá a velmi emotivní, ovšem ve stále stejné, opakující se režii. Odborníci filozofují proč, co a jak bychom měli udělat, policie provede několik Kryštofů, laikové jsou v šoku, politici slibují a oficiální média mají žně. V praxi se ovšem nic podstatného a zásadního nezmění. Viník těchto tragických událostí je většinou rychle a jednoznačně identifikován – lidský faktor (LF).

Samozřejmě, při dopravních nehodách (DN) sehrává lidský faktor klíčovou roli a označení „selhal lidský faktor“ je namístě. Existují ovšem případy, kdy totéž označení neuvádí podstatu věci, ale plní jen funkci zástěrky, kryjící nedostatky a šlendrián konkrétních zodpovědných . Dovolím si tvrdit, že nelze úplně vyloučily DN, způsobené chybným konáním LF v důsledku špatných a nevyhovujících podmínek na tuzemské silniční síti. Jak vypadá realita dne na našich komunikacích , nastíním v několika bodech:

Závěrem:

Ono je příliš jednoduché „ukázat“ na viníka a současně se distancovat od nevyhovujících „ vstupních“ podmínek
Co všechno se může ukrývat pod označením lidský faktor( LF), nejlépe dokládá srážka tramvají na jednokolejce z Ostravy do Vřesiny. Viník – lidský faktor byl určen, ovšem nad celou tragédií se vznáší obrovský stín pokrytectví, neschopnosti předvídat rizika a nulové osobní zodpovědnosti za přijatá rozhodnutí.

V Brně dne 29.04.2008
Ing. Antonín Zemek