Nové metro ve městě Kaohsiung na Taiwanu

Autor: Ivo •
Zdroj: www.urbanrail.net
Téma: Popis provozů • Vydáno dne: 12. 03. 2008


Nové metro ve městě Kaohsiung na Taiwanu bylo uvedeno do provozu 9. 3. 2008. Jedna linka sever - jih 24 stanic,. Délka je 28,3 km.


Město Kaohsiung má 1,3 mil. obyvatel. Kontrakt na budování metra obsahuje dvě linky (sever – jih, východ – západ = 42,7 km). Do provozu byla uvedena červená linka v úseku Ciaotou Station – Siaogang. Délka zprovozněného úseku je 28,3 km a obsahuje 24 stanic. 15 stanic je podzemních. 8 stanic je vyvýšených a jedna v úrovni terénu. Dopravcem je Kaohsiung Rapid Transit Corporation (KRTC). Soupravy metra jsou od firmy Siemens.
Více zde


Mapa do nového okna