15 let Zubrnické museální železnice: Co bude dál?

Autor: Karel Mikolášek •
Téma: Projekty • Vydáno dne: 04. 03. 2008


Prezentační seminář ZMŽLetošní rok si občanské sdružení Zubrnická museální železnice (ZMŽ) připomíná hned tři kulatá výročí: 30 let od zrušení trati Velké Březno – Úštěk/Verneřice, 15 let existence ZMŽ a 15 let úsilí o odkup pozůstatků tratě. Při této příležitosti proběhl ve čtvrtek 28. února 2008 krátký seminář o minulosti a budoucnosti sdružení.


Prvním bodem tohoto semináře bylo seznámení s muzejními drahami v ČR a okolí, načež bylo předáno slovo zástupci nováčka na poli muzejních drah – Kolínské řepné dráhy (KŘD) – panu Pavlu Mojžíšovi. Ten následně na několika snímcích představil kolínskou drážku vystavěnou v letech 2005 – 2007 za vydatné podpory fondů EU.

Od zástupce KŘD převzali slovo opět zástupci ZMŽ. Ing. Martin Kašpar, předseda sdružení, shrnul uplynulých 15 let. Za toto období si ZMŽ vybudovala stabilní pozici nejen jako instituce starající se o železniční muzeum v Zubrnicích a národní technickou památku, jíž je dráha od roku 1997, ale i jako silný partner při zajišťování nostalgických jízd v celém Ústeckém kraji. Nelze opomenout ani komerční činnost – spolupráci s filmaři při natáčení filmů (např. Rebelové, Rukavice, Obsluhoval jsem anglického krále a Hlídač č. 47).

Hlavní bod semináře ovšem představovala budoucnost lokálky a sdružení zároveň. Tu shrnoval připravený a prezentovaný projekt obnovy muzejní dráhy interpretovaný na semináři ve všech svých fázích. Projekt v první fázi počítá s muzejním provozem v úseku Velké Březno – Zubrnice a dočasnou naučnou stezkou v úseku ze Zubrnic do Úštěka. Druhá fáze bude ve znamení obnovy úseku Zubrnice – Lovečkovice, vybudování železničního muzea v areálu stanice Úštěk horní nádraží a příprava dokumentace pro obnovu úseku Lovečkovice – Úštěk horní nádraží. Cílovým záměrem je provozovat muzejní provoz v celé délce trati z Velkého Března do Úštěka.

Po představení projektu Michalem Pokorným a Ing. Martinem Kašparem přišla na řadu diskuze účastníků, v níž zástupce SŽDC s.o. potvrdil nejzazší termín odprodeje dráhy sdružení na konec prvního pololetí letošního roku.

Závěrem prezentace byla prezentační jízda motorovým vozem M 131.1280 z Ústí nad Labem do Zubrnic a zpět, kde si účastníci mohli prohlédnout aktuální stav muzea.

Fotogalerie