Na Litoměřicku došlo ke změnám v dopravě

Autor: Pavel Kuzebauch • Pavel_Kuzebauch(at)seznam.cz
Zdroj: MF Dnes, komerční příloha Ústecký kraj
Téma: Autobusová doprava • Vydáno dne: 22. 12. 2007


Mercedes skupiny ICOM na zastávce v Budyni nad OhříÚstecký kraj nabídl celou řadu nových možností v dopravní obslužnosti Dolního Poohří.


Změny ve veřejné dopravě na Litoměřicku od 9. prosince 2007

Ústecký kraj jako garant mobility občanů v rámci veřejné regionální dopravy na území Ústeckého kraje spustil novou, optimalizovanou koncepci autobusové dopravy v oblasti Dolní Poohří, která zasahuje více než polovinu bývalého litoměřického okresu. Hlavním prvkem nové koncepce je zlepšení návaznosti autobusů a vlaků (například v Lovosicích, Bohušovicích n.O., Libochovicích, Litoměřicích, Roudnici n.L., Peruci) a vzájemné návaznosti autobusů (např. v Roudnici n.L., Litoměřicích apod.). Občané větších obcí a měst na Litoměřicku budou moci využít rozšířený rozsah spojení, který nabídne nové možnosti dojíždění také v odpoledních a večerních hodinách a na některých linkách i ve volné dny. Ústecký kraj tak nabízí další příležitost, jak cestovat do a ze směnných provozů na Litoměřicku a Roudnicku a snížit tak nezaměstnanost v regionu.
Důvodem změn je nízká atraktivita a nízké využití některých linek dřívějšího systému. Nový systém vnímá dopravní obslužnost jako spolupůsobící celek autobusové a drážní dopravy a vyhodnocuje tak poskytovanou dopravní nabídku celkově v kombinaci těchto dvou druhů dopravy. Ústecký kraj dále při plánování dopravy bral v úvahu fakt, že spousta významných obcí či měst je v tomto regionu ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a státem uznané svátky) bez jakéhokoliv dopravního spojení, což značně omezuje život v dotčených obcích. Z toho důvodu je do systému zařazena obsluha páteřních linek alespoň několika páry spojů i ve volné dny. V některých místech se rozšiřuje doprava také ve večerních hodinách a tak dojde obecně ke zvýšení mobility obyvatelstva

Systém linek

Systém autobusových linek je založen na páteřních linkách spojující největší sídla oblasti navzájem a spádujícími do tradičních center - Lovosic, Libochovic, Litoměřic či Roudnice n.L. Konstrukce jízdního řádu je řešena metodou integrálního taktového grafikonu, což je jediná známá metoda, jež umožňuje provázání celých rozsáhlých sítí veřejné dopravy, autobusové i železniční. Konkrétní minutové polohy znamenají vysokou míru provázanosti s jinými linkami a návaznou drážní dopravou. Jednou z výhod je kromě opakovatelnosti nabízeného spojení během dne a zapamatovatelného intervalu také umožnění stejných návazností i v opačném směru. Na páteřních linkách se cestujícím nabízí ve špičce interval 60 minut, v sedle 120 minut. Kromě základních páteřních linek je systém doplněn několika dalšími linkami na nich se nabízejí účelové či školní spoje jen několikrát denně. Dalším znakem nového systému dopravní obslužnosti je snaha maximálně efektivně využít prostředků kraje a omezit souběhy autobusů s páteřní železniční sítí a tak byla omezena nabídka autobusů podél železničních tratí, např. mezi Lovosicemi a Litoměřicemi. Nové linky nahradí i původní obsluhu obcí pod Českým středohořím, která byla původně zajišťována v kombinaci drážní dopravy a autobusů. Nové autobusové linky tak i místo vlaků zajišťují obsluhu obcí: Dlažkovice, Podsedice, Třebenice, Třebívlice ze směru od Lovosic.
podobně došlo k úpravě linky obsluhující Třebušínsko, ta bude prodloužena přes Litoměřice a Terezín k železniční stanici do Bohušovic n. O. tam jsou přípoje k rychlíkům na Prahu a tak má změna přínos nejen pro dojíždějící za prací, ale i pro turisty, kterým jsou zpřístupněny naše hrady Kalich a Panna a ploskovický zámek.
Přepravu na linkách zajišťují smluvní dopravci Ústeckého kraje, akciové společnosti ČSAD Slaný, ČSAD Semily, Dopravní podnik měst Chomutova a Litvínova a BusMat plus s. r. o.

Přestupní místa vlak - bus

Nově jsou připraveny návaznosti autobusových linek na železnici například v Bohušovicích nad Ohří, kde jsou dobré vazby k vlakům z Třebušínska, Litoměřic i Terezína, jako i z druhé strany z Mšené-lázní, Budyně n. O., Brozan a Doksan. Rovněž vznikly návaznosti na vlaky v Peruci do Mšené-lázní i od Libochovic a Evaně, v Libochovicích je možné přestoupit na vlaky do Loun ze směru od Budyně n. O., ve směru do Lovosic ze směru od Peruce. Nové možnosti dosažitelnosti hlavního města Prahy nabízí i vzniklé přestupy v Nových Ouholicích, kde je ukončena autobusová linka z Roudnice n. L., Mnětěše a Krabčic.

Další informace

Všechny linky této oblasti jsou přehledně znázorněny ve schématu linek. Jízdní řády, kde také naleznete nabízené návaznosti na páteřní síť drážní dopravy i schéma linek, získáte v elektronické podobě na adrese www.doprava.kr-ustecky.cz. Další informace jsou dostupné na webových stránkách v celostátním informačním systému www.idos.cz nebo tabelární jízdní řády linek na portal.idos.cz.
Obvyklá vytíženost busů vyjma školních spojů