Technologie RUBTOP® zkušebně na komunikaci III/1157

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: Tisková zpr. Stč. kraje, REIMO - GROUP, a.s.
Téma: Články • Vydáno dne: 05. 12. 2007


Za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla bude ve čtvrtek 6. prosince 2007 ve 13:00 hodin slavnostně otevřena nově opravená silnice III/1157 mezi obcemi Černošice a Solopysky (ve směru na Solopysky cca 100 m za hranicemi města Černošice). Tento úsek byl vybrán jako zkušební pro testování technologie rubtop, do které jsou zpracovávány ojeté pneumatiky. Projekt je financován Středočeským krajem ve výši 7 mil. Kč. Dodavatelem stavby je Reimo a.s.


„Použití recyklované gumy z pneumatik při výstavbě silnic řeší nejen zlepšení vlastností vozovky z hlediska hluku a životnosti, ale i likvidaci ekologické zátěže,“ říká Petr Bendl s tím, že kvalita tohoto vzorového úseku bude sledována odborníky z VUT Brno.

„Neustále se zvyšující dopravní zatížení silnic si vynucuje vyvíjet a používat stále odolnější druhy asfaltových směsí s modifikovanými pojivy, schopnými omezit vznik poruch a zvýšit trvanlivost konstrukce vozovky. Modifikační příměsí může být také drcená guma ze starých pneumatik,“ dodal Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., vedoucí Ústavu pozemních komunikací na Fakultě stavební VUT v Brně.

Rozhodnutí kraje o využití této technologie je podpořeno závěry výzkumu kalifornského ministerstva dopravy, které potvrdily, že gumoasfaltové vozovky mohou mít při zachování stejné doby životnosti podstatně sníženou tloušťku proti běžným vozovkám z asfaltového betonu. Tyto směsi mají vyšší odolnost vůči únavě, stárnutí, trvalým deformacím a trhlinám. Vozovky s tímto povrchem tak vyžadují výrazně nižší náklady na údržbu a opravy.

Využitím této technologie se Středočeský kraj řadí k prvním ve střední a východní Evropě, kdo tuto inovativní technologii na opravu silnic využívá.

Speciální modifikované směsi typu RUBTOP® a RUBIT®

Pneumatiky jsou mechanicky zpracovány na komponenty, z nichž nejpodstatnější je gumový granulát, cupanina z chemlonových kordů a ocelové dráty. První dvě jmenované komponenty jsou přidávány do směsi kameniva a asfaltu a jsou tak využívány pro výrobu živičných povrchů vozovek. Ocelové dráty jsou dále zpracovávány jako běžný železný šrot. Takto vyrobená živičná směs nejen že šetří životní prostředí, ale má i další příznivé aspekty:

Kvalita a trvanlivost

Přidáním gumového granulátu do živičné směsi jsou příznivě ovlivněny i fyzikální vlastnosti vozovky. Zvýšená fl exibilita povrchu snižuje riziko tvorby námrazy, zvyšuje přilnavost vozovky a tím zkracuje brzdnou dráhu vozidla. Dále zamezuje deformaci povrchu a tím tvorbě kolejí. Životnost povrchu vozovky je významně delší než u dnes běžně používaných technologií pro výrobu mastixových směsí.

Ochrana zdraví

Velmi významným aspektem je i značné snížení hladiny hluku při automobilovém provozu (o 4 až 9 dcB), který nepříznivě ovlivňuje zdraví člověka. Proto je velmi vhodné využití takto modifi kovaných směsí v městských aglomeracích.

Ekonomické hledisko

Investiční náklady na výstavbu komunikací s využitím gumového recyklátu jsou u obrusných vrstev nižší až o 40%. Toho je dosaženo:

Uplatnění

Tento přístup je vhodný především pro rychlostní komunikace a silnice I,II a III tříd. Dále je výhodné ho aplikovat v městských aglomeracích pro svou nižší hlučnost.

Legislativa

V ČR byl 16. května 2001 s účinností od 1. června 2001 schválen Ministerstvem dopravy ČR Technický předpis TP 148 na technologii „Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik”

Licence

Technologie RUBIT® a RUBTOP® , která využívá právě gumový granulát do silničních povrchů je licencována ve Švédsku. Držitelem této licence pro Českou a Slovenskou republiku je od roku 1998 společnost Darta s.r.o.