Řešením pro kolabující nákladní dopravu může být silnice R7

Autor: Miroslav Vyka •
Zdroj: Tisková zpráva Ústeckého kraje
Téma: Články • Vydáno dne: 30. 11. 2007


Kamion na dálniciZákaz jízdy kamionů po silnici I/30 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem není komplexním řešením problému s nárůstem dopravy. "Dokud nebude dostavěna dálnice D8 v celé délce, je jediným možným fungujícím opatřením přesměrování části kamionového tranzitu do SRN po rychlostní silnici R7 na hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána," konstatoval hejtman Jiří Šulc, který napsal ministru dopravy ČR Aleši Řebíčkovi a ŘSD ČR.


Silniční doprava podle sčítání, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR pomocí telematického systému v únoru až červnu 2007, prokázala, že v Předlicích (D8), v ústecké ulici Pražská (I/30) a v Nových Dvorech na Teplicku (I/8) doprava narůstá. Konkrétně na komunikacích D8, I/30 a I/8 o 16%, 15% a o 28%. Na svém posledním jednání to konstatovali členové Bezpečnostní rady Ústeckého kraje (BRÚK), které předsedá hejtman Jiří Šulc. Hejtman po jednání rady zdůraznil, že kamionů, které do regionu na Lovosicko najíždějí jak od Prahy, tak německou dálnicí A17, na níž se napojuje dálnice D8 končící v Trmicích u Ústí nad Labem, nejen přibývá, ale často jsou přetížené. „Od března 2007 je prováděno dvakrát měsíčně naší správou a údržbou silnic vážení kamionů. Ze zvážených 96 vozidel byla téměř polovina přetížena. Jednalo se o 44 vozů,“ konstatoval hejtman.

Bezpečnostní rada v této souvislosti projednávala požadavek města Ústí nad Labem, jehož primátor Jan Kubata se obrátil na kraj a policii s požadavkem na zákaz vjezdu kamionových souprav na silnici I/30 mezi Lovosicemi a krajským městem podél řeky Labe. Rada konstatovala, že k podání žádosti vedla ústeckého primátora obava z dalších vážných dopravních nehod s tragickými následky, k nimž na silnici došlo.

Podle hejtman Jiřího Šulce by ovšem toto opatření situaci neřešilo. Mimo jiné proto, že by došlo k dalšímu neúnosnému zatížení silnice E55 mezi Lovosicemi a Teplicemi. „Ukazuje se přesně to, co jsem říkal již před rokem. Rozdělení kamionové dopravy na dva přepravní proudy, jak jej navrhlo ŘSD, nefunguje. Dokud nebude dostavěna dálnice D8 v celé délce, je jediným možným fungujícím opatřením přesměrování části kamionového tranzitu do SRN po rychlostní silnici R7 na hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc. Připomněl, že k tomuto hraničnímu přechodu, přes který je povolen průjezd regionální nákladní dopravy, vede část zmodernizované silnice R7, do níž stát, včetně obchvatu Chomutova, investoval přes 3 miliardy korun. Na německé straně na něj navazuje nově vybudovaný obchvat Marienbergu. „Za měsíc, kdy se naše země stane součástí Schengenského prostoru, může překvalifikování tohoto hraničního přechodu značně ulevit i Lovosicím a krajskému městu, které zátěž z nárůstu kamionové dopravy nyní pociťují nejsilněji,“ uvedl při jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje hejtman Jiří Šulc.

Hejtman Jiří Šulc se chce se svým návrhem na přesunutí kamionové dopravy na rychlostní silnici R7 obrátit na ministra dopravy Aleše Řebíčka a tuto alternativu společně co nejdříve zhodnotit.

Dopis Jiřího Šulce ministru dopravy Alešovi Řebíčkovi (pdf)