Nová zastávka v centru se bude jmenovat Ostrava-Stodolní

Autor: Miroslav Vyka •
Téma: Články • Vydáno dne: 21. 11. 2007


Zastávka Ostrava centrumRada města Ostravy rozhodla o změně názvu nové železniční zastávky Ostrava centrum, která bude slavnostně otevřena a uvedena do provozu již zítra, tj. ve čtvrtek 22. listopadu. Měla by se jmenovat Ostrava-Stodolní. Vedení města se pro tento název rozhodlo kvůli lepší přehlednosti, protože vedlejší nádraží se jmenuje Ostrava–střed. Kdežto zastávka Ostrava centrum se nachází v bezprostřední blízkosti proslavené Stodolní ulice, kde bude zaústěn nově vybudovaný podchod.


Již v roce 2003 vzala rada města na vědomí záměr Českých drah - výstavbu nové železniční zastávky Ostrava centrum včetně vybudování stavby nového podchodu pro pěší pod železniční tratí a uložila vedoucím odborů financí a rozpočtu a útvaru hlavního architekta jednat s Českými drahami o výši a podmínkách případného poskytnutí investiční dotace, která by umožnila realizaci tohoto záměru.

Zastávka Ostrava centrum
nová železniční zastávka Ostrava centrum

V letošním roce byla v rámci hlavních stavebních prací se provedena výstavba nové zastávky Ostrava centrum včetně bezbariérového přístupu a nově zrealizovaného podchodu. Dále byla provedena rekonstrukce celého traťového úseku Ostrava hl. n. – Ostrava Střed – Ostrava-Kunčice včetně trakčního vedení. Práce na tomto úseku tratě začaly již na konci roku 2005.

Dokončení elektrifikace tratě a zprovoznění nové zastávky u Stodolní ulice ocení zejména cestující od 9. prosince, kteří jezdí vlakem z Havířova do Ostravy. Zavedením nových přímých vlaků na trase Havířov – Ostrava Střed – Ostrava Centrum – Ostrava hl.n. se výrazně zkrátí jízdní doba mezi centrem Ostravy a Havířovem.

Počítá se s novými soupravami CityElefant, které tam budou jezdit a přímé spojení z Havířova na zastávku Ostrava centrum bude realizováno za šestnáct minut. Komfort dvou souprav CityElefant mohou cestující vyzkoušet na loni zprovozněné modernizované trati mezi stanicemi Ostrava-Svinov a Opava-východ, kde jezdí dvě tyto soupravy.

Zastávka v centru Ostravy vznikla, protože o novou zastávku mají cestující podle průzkumu zájem. Na nově zelektrifikované trati by ji mohlo využívat až tisíc cestujících za hodinu. Díky tomuto projektu posílí železnice také svou roli městské a příměstské dopravy na území třetího největšího města v České republice.

V současné době je zastávka označena jako „Ostrava centrum“. Není tedy zcela jasné, kdy dojde ke změně názvu a také kdo zaplatí výměnu světelných tabulí a dalších nápisů „Ostrava centrum“ výměnou za název „Ostrava Stodolní“. Předpokladem změny názvu zastávky může být první změna nového jízdního řádu 2007/2008.

Fotogalerie zastávky Ostrava centrum, několik dnů před otevřením:

Zastávka Ostrava centrum
Zastávka Ostrava centrum
Zastávka Ostrava centrum
Zastávka Ostrava centrum
Zastávka Ostrava centrum
Zastávka Ostrava centrum
Zastávka Ostrava centrum
Zastávka Ostrava centrum
Zastávka Ostrava centrum