Vodíkový autobus v ČR - poslední informace

Autor: Štěpán Esterle • stepan.esterle(at)dopravni.net
Zdroj: http://vodik.czweb.org/; Vydáno dne 13. 02. 2007
Téma: Autobusová doprava • Vydáno dne: 31. 10. 2007


Přinášíme obsáhlé informace o projektu FCZ H2-BUS - tedy prvním vodíkovém autobusu, který má pravidelně jezdit po našich silnicích. Cílem projektu je vyvinout, zrealizovat a provozovat autobus s palivovými články, poháněný vodíkem. Zdrojem vodíku je Spolana Neratovice, kde vzniká jako nevyužívaný vedlejší produkt při výrobě jiných chemických sloučenin v množství řádově tuny za den.


Získaný vodík je z technologických důvodů nutné čistit, což je společným úkolem VŠCHT Praha a Spolany Neratovice. Vyčištěný vodík bude k dispozici pro potřeby autobusu v čerpací stanici, kterou vyvine a postaví Linde technoplyn v areálu společnosti Nerabus (pozemek města Neratovice); do budoucna se počítá s možností jejího rozšíření i pro potřeby případných dalších vozidel na vodík.

Autobus bude využívat pokročilé technologie s cílem optimalizace energetických toků ve vozidle (úspora paliva - větší dojezd). Základním zdrojem energie bude elektřina z palivových článků (výrobce Proton Motor, výkon cca 100kW), dále baterie NiCd pro rekuperaci energie při brždění a ultrakapacitory k pokrytí proudových špiček při rozjezdu. Vodík bude uskladněn v plynném stavu při tlaku 35 MPa v osmi tlakových lahvích po 205l (=41kg H2), které budou uloženy na střeše vozidla.

Elektrický pohon vyvine Škoda Electric na základě svých dlouholetých zkušeností s trolejbusy, včetně řídícího systému. Její zodpovědností bude také finální kompletace všech částí a uvedení autobusu do chodu.

Pro demonstrační účely bude vyvinut systém MMI (LCD panel) s cílem ukázat cestujícím zajímavé parametry přímo za provozu (energetické toky, jaké množství CO2 a dalších škodlivin se při jízdě ušetřilo apod.)

Autobus bude provozován na linkách městské hromadné dopravy v Neratovicích společností Nerabus. Provozem se jednak ověří použité technologie, transport a čerpání vodíku, ale především bude demonstrovat současné možnosti nových ekologických technologií (využívání vodíku) v dopravě.

Partneři projektu jsou:

ÚJV Řež a.s. ČR - koordinátor projektu, bezpečnostní a legislativní problematika
Škoda Electric s.r.o. ČR - elektrický pohon, řídící systém, finalizace autobusu (zástavba jednotlivých komponent)
Proton Motor GmbH Německo - vývoj a výroba palivového článku, palivové nádrže, vodíková infrastruktura ve vozidle
Spolana Neratovice a.s. ČR - výroba a čištění vodíku
VŠCHT Praha ČR - návrh technologie pro čištění vodíku
Linde Gas ČR - Vývoj a výstavba vodíkové čerpací stanice
IFE Halden Norsko - monitorovací, informační a řídící technologie, MMI (Man Machine Interface)
JRC Petten Holandsko - konzultace bezpečnostních a legislativních aspektů
Nerabus ČR - provoz autobusu v městě Neratovice

Důležitými partnery při přípravě projektu jsou i Středočeský kraj – odbor dopravy; město Neratovice a VÚMV TÜV – schvalování vozidla pro provoz na veřejných komunikacích.

Provoz autobusu by měl být zahájen v roce 2009.