Vlak má zpoždění? Dráhy zdrží přípoj či vrátí jízdné

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: www.idnes.cz, Ivo
Téma: Články • Vydáno dne: 15. 10. 2007


AKTUALIZOVÁNO
Měl váš vlak zpoždění a bojíte se, že vám ujede přípoj? Podle článku v MF DNES ze 13.10. nejsou vaše obavy na místě. „Vlak EuroCity čeká zhruba pět minut, protože jde o rychlý dálkový vlak. Jiné spoje čekají patnáct i více minut, především když se jedná ten den o poslední spoj,“ ubezpečuje mluvčí drah.


Podobný princip je uplatňován i v autobusové dopravě. „Pokud má dálkový autobus zpoždění, ostatní přípoje na něj počkají přibližně půl hodiny,“ potvrdil ředitel ČSAD Autobusy Plzeň Miroslav Hucl.

V jízdním řádu jsou podle Hucla přímo označeny spoje, které na sebe čekají. „Především se to týká linek, které z většího centra rozvážejí cestující do okolních obcí. Pokud je taková návaznost na vlak, který má zpoždění, čeká autobus i v tomto případě,“ dodává Hucl. Bohužel již pan ředitel nezmiňuje, že taková praxe je zpravidla jen u některých autobusových dopravců. U většiny ostatních autobusových spojů na sebe autobusy nečekají, u mnoha vesnických linek dokonce autobusy jezdí podle tak zvaného zvykového práva a na zastávku, kde čekáte právě vy, vůbec dorazit nemusí.

Oslovte vlakovou četu, ta pomůže

Pokud máte už ve vlaku obavy z toho, že vám přípoj ujede, obraťte se na průvodčího. Zavolá výpravčímu v přepravní stanici, a ten - pokud to jízdní řád dovolí - odjezd přípoje zdrží.

„Každý vlakvedoucí i průvodčí má mobilní telefon a je naprosto běžné, že se pokusí zajistit, aby na vás přípoj počkal. Samozřejmě výpravčí musí posoudit, zda to je možné,“ konstatoval mluvčí Českých drah Ondřej Kubala.

„Lidé se nás často ptají, když má vlak zpoždění a oni cestují dál, jestli spoje počkají. Většinou je uklidníme, že svůj vlak stihnou. Zpoždění nebývají příliš velká, tak deset patnáct minut,“ potvrzuje praxi jeden z průvodčích na Plzeňsku.

Mnoho cestujících však o možnosti požádat už ve zpožděném vlaku o zdržení přípoje neví. „Náš vlak od Domažlic měl na příjezdu do Plzně asi dvacet minut zpoždění. Já však cestoval dál do Českých Budějovic. Při kontrole jízdenky mi průvodčí sám nabídl, že zavolá do Plzně. Vlak pak skutečně počkal,“ popisuje Pavel Kozlík ze Staňkova na Domažlicku.

Přestože podle článku neexistuje žádné nařízení, jak dlouho na sebe vlaky musí čekat, i na železnici platí určitá pravidla. Podle Kubaly záleží na konkrétní situaci. Třeba na tom, kolik dalších spojů by čekání zdrželo.

V jízdním řádu jsou proto označeny i spoje, které na přípoje nečekají ani minutu. „To se týká třeba spojů v okolí Prahy, které jezdí v ranní špičce každých patnáct minut,“ vysvětlil Kubala.

Další důležitým faktorem, který přípoj na zpožděný vlak počká, je to, kolik cestujících potřebuje přestoupit.

„Pokud jde třeba o dva rychlíky, mezi kterými přestupuje několik desítek lidí, vlaky počkají déle. Pokud by jeden přestupující měl zpozdit vlak plný cestujících o půl hodiny, vlak nepočká. Jestliže však nejde o úplně poslední spoj,“ doplnil Kubala. „Jak to ovšem někdy vypadá v praxi, na to se můžete podívat třeba sem ...“

Protože tiskový mluvčí ČD interpretuje předpisová ustanovení týkající se čekacích dob poněkud zjednodušeně, nabízíme Vám zde citaci znění příslušné části předpisu ČD D4, který se zabývá tvorbou jízdních řádů a souvisejících pomůcek GVD.

Dráhy mohou vrátit i celé jízdné

Za zpoždění vlaků nabízejí České dráhy i finanční kompenzace. „U vlaků EuroCity a InterCity dostane cestující při minimálně hodinovém zpoždění zpět příplatek, u vlaku SuperCity cenu rezervace, tedy až 200 korun,“ upřesnil Ondřej Kubala.

Pokud kvůli zpoždění ujede přípoj, mohou dráhy vrátit jízdné i za neprojetý úsek. „Jestliže se cestující rozhodne, že se vrátí do výchozí stanice, protože už nemá smysl jet dál, vrátíme mu plnou cenu jízdenky a na naše náklady ho dopravíme do výchozí stanice,“ popsal další variantu mluvčí.

Poslední možná kompenzace se rýsuje v případě, že vlak má zpoždění už z výchozí stanice. Ještě před odjezdem může cestující vrátit jízdenku a České dráhy mu pak vrátí celé jízdné bez jakékoliv srážky. A to buď hotově, nebo pošlou peníze poštovní poukázkou.

Že to s vrácením jízdného ale nemusí být tak ideální, dokazuje i hlas Jana Veselého, který často využívá trasu Praha - Ostrava. „Šokovala mě odpověď paní v pokladně v Praze-Holešovicích, když jsem se poté, co vlak přijel s velkým zpožděním, ptal na kompenzace. Doslova mi řekla: Dojel jste? Dojel, tak co si stěžujete!“ Naštěstí se jedná o ojedinělý případ, který však svým akcentem na vulgaritu velmi snižuje prestiž ČD, zákazník si jej velmi dobře pamatuje, a to přesto, že se jedá o jeden případ z tisíce. Bohužel nadřízení se často nemají šanci dozvědět o chování svých podřízených v konkrétní situaci, proto vyřešení chování konkrétního pracovníka záleží na každém z nás.

Odkaz na tabulku s aktuální polohou vlaků najdete v pravém menu Dopravního webu v sekci Praktické odkazy.