Na železnici ve Zlínském kraji se budou investovat miliardy

Autor: Miroslav Vyka •
Zdroj: Tisková zpráva Zlínského kraje
Téma: Dopravní koncepce • Vydáno dne: 09. 09. 2007


Nádraží Zlín-střed, Foto: Miroslav VykaZLÍN – O důležitých rozvojových záměrech na železnici, kterými jsou především modernizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice a napojení průmyslové zóny Holešov, jednal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty Janem Komárkem.


„Modernizace a zkapacitnění trati z Otrokovic do Vizovic je projektem přesahujícím hodnotu 3 miliardy korun a zahrnuje i rekonstrukci nádraží v krajském městě. Dohodli jsme se na zpracování projektu, z něhož následně vzejde harmonogram realizace tohoto velkého záměru,“ uvedl hejtman Lukáš.

V případě zóny Holešov se jednalo o vybudování železniční vlečky, která lokalitu napojí na současnou trať do Holešova, čímž bude zóna zapojena do železniční sítě. „Výstavba vlečky by měla začít kontinuálně s budováním infrastruktury celé zóny,“ potvrdil Libor Lukáš.

Dalšími tématy byla také rekonstrukce a zvýšení podjezdné výšky mostu na trati mezi Starým Městem a Kunovicemi, jejíž realizaci podpořila na svém posledním jednání krajská rada a také pokračování spolupráce při opravách železničních přejezdů a zvyšování bezpečnosti provozu na místech křížení silnic a železnice.