Realita ústeckého kraje

Autor: Lemrouch • lemrouch(at)centrum.cz
Téma: Glosy a fejetony • Vydáno dne: 03. 08. 2007


Do Telnice opravdu vlakem nikdo nejezdí. ZRUŠIT! Jako správný železniční šotouš projíždím tratě, fotím co se kde mihne a hlavně kritizuji vše, o čem jsem přesvědčen, že vím lépe než sám pánbůh. Jedním z hlavních útočišť všech správných železničních šotoušů je v poslední době Ústecký kraj. Ani já v tomto nejsem výjimka a tak projíždím tratě, kterým hrozí zánik jako o závod a foťák žhavím do běla. Máte-li zájem, můžete si přečíst mé poznatky z cest tímto krajem plným kontrastů a svérázných zastupitelů.


Dne 1.8.2007 jsem svou anabázi začal v Praze Écéčkem 370. Tento vlak má v Děčíně ideální přípoj na trať 132. Měl však 25 minut zpoždění a tak jsem se strachoval, jestli mi přípoj neujede. Požádal jsem průvodčího, jestli by mi nezjistil, zda na nás bude v Děčíně přípoj na trať 132 čekat. Po půlhodině mi s politováním sdělil, že se s vlakvedoucím nemohli do Děčína dovolat a že mi bohužel nemůže podat informace. Po příjezdu do Děčína jsem zjistil, že vlak čeká a co víc, čekal jen na mne. Ano byl jsem jediný, který na tento směr přestupoval. Těšil jsem se na prázdný motoráček, ve kterém budu moci přebíhat ze strany na stranu a fotit vše, co mě při cestě zaujme. Ke svému zděšení jsem při nástupu do vlaku zjistil, že těch 5-10 cestujících, kteří dle statistik úředníků Ústeckého kraje vlaky na této trase používají jsou jaksi velmi objemní a dokáží zabrat místa jako by ve vlaku sedělo minimálně 50 lidí. Skutečně chápu, že je vlaky potřeba zrušit, když je používají takto objemní lidé, to se skutečně nevyplatí, provozovat vlak kvůli deseti lidem, co zaberou 50 míst. Připlácnutý na plošince motoráku k okýnku u dveří (810.667) jsem si prohlížel krajinu kolem sebe alespoň z jedné strany.

Kolik tam jede lidí? Asi nikdo, jak tvrdí dopravní odborníci
Z Telnice do Oldřichova
Přibližně polovina cestujících vystoupila v Jílovém, ale ani poté jsem si nesedl. I těch zbývajících 5 lidí stále zabíralo tolik místa, že jsem raději zůstal stát na plošince. Alespoň už jsem jí měl jen pro sebe a mohl jsem přebíhat od jedněch dveří k druhým. Vystoupil jsem v Telnici, abych si vyfotil křižování a zůstal tam, protože jsem se chtěl podívat po městě a najít nějaké zbytky po bývalé tramvajové dráze, která do Telnice vedla z Ústí nad Labem. Odjížděl jsem dalším vlakem, ve kterém jsem si už mohl i sednout. Cestovalo s ním pouhých 20 lidí .. ó pardón ... 2 lidé (musím používat terminologii zdejších dopravních odborníků) a jel do Oldřichova, odkud jsem plánoval pokračovat dále přes Most, Žatec a Lužnou do Prahy.

Samé figuríny ve vlaku nastražené na nepoučené cestující
Z Žatce do Lužné
I osobní vlak ze Žatce do Lužné byl prázdný (přesně podle krajských statistik). Seděli v něm cca 4 cestující. Jelikož jsem družný člověk, přisedl jsem na sedadlo, na kterém již dva cestující seděli. V Ústeckém kraji žijí velmi zvláštní lidé. Na vedlejším sedadle se osamocený cestující pětihlasně bavil sám se sebou. Na jiném sedadle zase jiný hrál karty a předstíral, že má ještě 4 spoluhráče. Z prázdných sedadel se pak ozývaly lidské zvuky. Ty ale byly evidentně pouštěny z reproduktorů, které tam nainstalovali nádražáci, aby dokázali, že vlaky ve skutečnosti prázdné nejezdí.

Co dodat závěrem? Souhlasím s krajským rozhodnutím, že je potřeba vlaky zrušit. Vždyť jezdí úplně prázdné. A ty domy, které stály vedle zastávek, co jsem viděl, byly jistě jen filmové atrapy. Vždyť v Ústeckém kraji jsou železniční zastávky zásadně minimálně kilometr ad nejbližšího sídla.

Oldřichov u Duchcova, výkladní skříň Ústeckého kraje
Oldřichov u Duchcova, nádhera, že ...


Vlak je prázdný, cestující jsou jen odlesk z plného autobusu