Sport-karta Vltava - Dunaj

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: ČD, a.s.
Téma: Jízdní řády • Vydáno dne: 15. 06. 2007


Jihočeská souprava CityShuttle Na podporu cestovního ruchu byla ve spolupráci ČD a ÖBB s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu vytvořena zatím u nás ne zcela obvyklá nabídka levného cestování po východní Šumavě na obou stranách česko-rakouské hranice, výhodná zejména pro cyklisty, ale pro držitele české „In-karty/Rail plus“ (včetně držitelů zaměstnanecké průkazky rozšířené o aplikaci „Rail plus“) je výhodná třeba i k „pouhé“ návštěvě Lince, a to i bez jízdního kola: jediným problémem při cestě do Rakouska přes Summerau je nutnost použití prvního ranního osobního vlaku, protože další použitelné vlakové spojení z ČR je pak až v odpoledních hodinách.


Už od počátku června roku 2007 je v prodeji „Sport-karta Vltava - Dunaj“: jde o přenosnou „okružní“ jízdenku, jejíž jednotlivé úseky na sebe navzájem nenavazují a kterou lze použít kdykoli v době od prvního dne její platnosti (na ní vyznačeného) do 24:00 hodin čtvrtého dne ve 2. vozové třídě (doplatek do 1. třídy není možný) pro jednu jízdu vlakem v každém směru (= nejedná se o vícenásobně použitelnou „traťovou“ jízdenku), a to: jízdenka NEPLATÍ v celém úseku České Budějovice – Linz Hbf ve vlacích Ex/EC 101 a EC/Ex 100 („Jože Plečnik“) ani v rychlících R/D 207 a D/R 206 (Praha – Salzburg a zpět), a neplatí ani na MHD v Linci (a to ani pro přesun mezi lineckými nádražími).
Jízdu je možné přerušit bez formalit.
Jízdní řády pro tratě ÖBB, na nichž jízdenka platí, jsou k dispozici zde: Jízdenka platí vždy pro jednu osobu a jedno s ní dopravované jízdní kolo (které je dopravováno bezplatně formou přepravy spoluzavazadel i v rámci úschovy během přepravy) a její cena činí: Jízdenku lze zakoupit ve všech osobních pokladnách ČD vybavených zařízením UNIPOK a ve vlacích u průvodčích vybavených zařízením POP. Ve vlaku je při nástupu v obsazené stanici vybírána manipulační přirážka. Jízdenku vydávají zaměstnanci ČD výhradně na základě přímého požadavku cestujícího a není možné ji vrátit ani vyměnit.

Především cyklisté v této souvislosti jistě uvítají alespoň základní informace o provozu přívozů přes Lipenskou přehradní nádrž, protože její „objíždění“ z levého břehu přes přehradní hráz v Lipnu či přes most v Nové Peci by některé výlety neúměrně prodloužilo - je třeba mít na paměti, že odjezd posledního vlaku umožňujícího dojet zpět do Čech přes Linec a Summerau je z Aigen-Schlägl v 15:18 hodin (resp. následně z Rohrbach Berg v 15:33 hodin a z Haslach v 15:41 hodin). Příslušné údaje o přívozech jsou dostupné prostřednictvím Internetu, a to: (prostřednictvím posledního z odkazů se lze dostat i k množství dalších užitečných informací, například o hraničních přechodech v oblasti Českokrumlovska atd.).

Vybrané nejdůležitější údaje ve formátu PDF jsou k dispozici zde: