Vlakem na přehradu aneb trať 164 ožívá

Autor: -MSK- •
Téma: Tratě • Vydáno dne: 11. 06. 2007


Výměna směrovek ... V neděli 10.6.2007, přesně na den po půlroční pauze, vyjel na trať 164 opět pravidelný vlak. Tento den byla obnovena pravidelná doprava na části tratě Kadaň – Kaštice, a to v úseku Kadaň – Poláky.


Obnovení dopravy je sice jen na relativně krátkém úseku a zatím pouze v letní sezoně, ale po době „temna“ se jedná o poměrně významný počin. Zahájení provozu, které je možná pro laickou veřejnost překvapením, předcházelo dlouhé a těžké údobí, kdy mediálně známá iniciativa Doupovská dráha hledala různé varianty zabezpečení provozu na trati jak po stránce finanční, tak i organizační. Byly zvažovány různé scénáře, od projíždění celé sítě tratí jedním párem vlaků jednou za určité období, až po zabezpečení provozu pouze na části tratí, avšak s výrazně vyšší četností vlaků. Nakonec byla vybrána kombinace obou variant, kdy úsek Kadaň – Hradec u Kadaně bude v letní sezoně bude obsluhován třemi páry vlaků, z nichž dva páry pojedou až do Poláků. Vlaky budou v provozu každou sobotu a neděli od 10.6.2007 do 23.9.2007. Tento dopravní výkon objednala Doupovská dráha u Českých drah a.s.

Na ostatních kolejích Doupovské dráhy však provoz také bude. Kromě příležitostné nákladní dopravy, vyjedou vlaky objednané obcemi u příležitosti různých regionálních akcí. Příkladem může být například vlak vypravený k oslavám 125 let Hasičského sboru v Radonicích, kdy služeb železnice využilo téměř 200 platících cestujících. Informace o jízdách budou zveřejněny jednak na stránkách Doupovské dráhy, ale i v železničních stanicích a regionálním tisku. Nejbližší akcí bude jízda Doupovského expresu 23.- 24.6.2007, která umožní klientům prožít romantický víkend v tomto zajímavém kraji.

Samotné zahájení provozu neuniklo ani místním občanům, ani zástupcům obce Chbany, kteří na nádražíčku v Polákách připravili malé a milé přivítání prvního vlaku, jeho cestujících i vlakové čety. Fandové železnic však zahájení provozu zcela ignorovali. Pravděpodobně byli zklamáni, že jejich fotky z loňského roku nebudou již tak vzácné, protože trať žije dál.

Uvítací transparent
Malá nádražní slavnost v Polákách
Jedeme na přehradu !

„Nevylučujeme, že i v průběhu platnosti současného grafikonu dojde k dalším pozitivním změnám,“ říká zástupce Doupovské dráhy Michal Skala. „Příští rok by měl být pravidelný provoz na tratích podstatně rozsáhlejší, ale zatím bude lepší, když bude pro veřejnost obestřen trochou tajemství. Plány jsou jedna věc, možnost realizace pak věc druhá.“