Banská Bystrica, udelenie licencie na trolejbusy

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: imhd.sk
Téma: Články • Vydáno dne: 31. 05. 2007


Dopravnému podniku mesta Banská Bystrica bolo v samom závere mesiaca máj 2007 udelené povolenie na prevádzku trolejbusovej mestskej dráhy, o ktoré DPMBB požiadal ešte vo februári 2007. Udelenie tohto povolenia znamená, že trolejbusy už nemusia nútene stáť iba vo vozovni, ale môžu jazdiť po trolejbusovej sieti.


Banskobystrický samosprávny kraj ešte stále nerozhodol vo veci žiadosti o udelenie licencie na prevádzku dopravy na dráhe. Toto povolenie je nevyhnutným predpokladom prevádzkovania trolejbusov na linkách MHD v meste pod Urpínom.

O obnovení prevádzky trolejbusov v Banskej Bystrici sa objavujú rozprávky už od polovice januára 2006. Posledný vraj 100% termín bol 1. apríl 2007 ...