Ministerstvo dopravy ho vyškrtlo ze seznamu svých priorit. Přednost dalo dálnicím.

Autor: Miroslav Vyka •
Zdroj: Martina Machová, Liberecký Deník a www.regiotram-nisa.cz
Téma: Články • Vydáno dne: 29. 05. 2007


Studie terminálu Žitavská (c)www.regiotram-nisa.czLiberec/ Vybudování Regiotramu Nisa je ohroženo. Ministerstvo dopravy ho nezařadilo mezi své klíčové projekty. Dotace z Evropské unie se tak velkorysému projektu kolejové dopravy mezi Hrádkem a Tanvaldem, potažmo Harrachovem vzdalují. Strůjci regiotramu ale v realizaci doufají.


„Příští měsíc se sejdeme s ministrem dopravy a upřesníme si současné možnosti čerpání peněz Evropské unie. Pokud tato cesta selže, bude nutno peníze uvolnit z jiných zdrojů,“ uvedl projektový manažer regiotramu Petr Pokorný z Investorsko inženýrské a. s. Podle něj ministerstvo od projektu zcela neodstoupilo, jen ho nezařadilo mezi své priority. Důvodem nezařazení projektu mezi akce, které budou financovány z Operačního programu Doprava, je regionálnost a nedostatek prostředků na stavby celorepublikového dopadu. „Naší prioritou je dobudování sítě dálnic a rychlostních silnic,“ informoval mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Investorům pak ministerstvo doporučilo, aby se zaměřili na financování partnerstvím soukromého a veřejného sektoru.

Vlnu kritiky vzbudila již v minulosti nákladnost projektu, odborníci pak upozorňovali na technické nedokonalosti. Značné úskalí například přináší napojení tramvají na vlakovou kolej ve Vratislavicích.

Diskuze je pak vedena také ohledně vytíženosti tratě. Stín pochybností pak vnesla do projektu nedávná studie, která prokázala, že peníze, které by byly vloženy do výstavby přestupního bodu ve Vratislavicích nad Nisou, se dostatečně nezhodnotí. V prvopočátcích měla mezi Hrádkem a Tanvaldem jezdit vlakotramvaj, od té realizátoři prozatím ustoupili. V nejbližší době mělo dojít alespoň k přiblížení se myšlence dopravního koridoru, který měl zlepšil obslužnost v regionu co se týče hromadné dopravy. Uvažovalo se o takzvané variantě Hrana–Hrana, která by vytvořila přestupní body mezi vlaky a tramvajemi. Současný stopstav zarazil i tyto představy.

Jak nedávno uvedla Mf Dnes, celková zakázka na koordinaci a přípravu projektu byla zadána za osmdesát milionů. Z této částky pak bylo vyčerpáno již třicet milionů. Další vysoké sumy do projektu vložila i Správa železniční dopravní cesty. Náklady na budování a rekonstrukci stávajících tratí však nikdo dovede ani odhadnout.