Tarifní změny na železnici (1)

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: ČD, a.s.
Téma: Jízdní řády • Vydáno dne: 21. 05. 2007


Od 10.června 2007 dochází v souvislosti s 2. změnou železničního jízdního řádu k následujícím tarifním změnám.


Příplatky a místenky ČD

Doklad Cena Kč Cena pro Rail plus Kč
Jednorázový příplatek na EC, IC 60,- 60,-
Síťový jednodenní příplatek na EC, IC 60,- 60,-
Místenka SuperCity 200,- 86,-
Místenka pro ostatní vlaky 86,- 30,-

SONE+

Multifunkční síťová jízdenka nejen pro rodinu pro cestování v sobotu nebo v neděli ve 2. vozové třídě vlaků ČD, OKD Doprava a Connex Česká železniční, která při elektronickém výdeji platí i s případným doplatkem i ve vyhlášených vlacích zahraničních železnic. Jízdenku lze použít pro společnou jízdu až pěti spolucestujících, z nichž mohou být nejvýše dva starší 15 let (15+). Síťová jízdenka SONE+ neplatí v 1. vozové třídě. Ve 2. vozové třídě vlaků vyšší kvality EC, IC, lze síťovou jízdenku za 390,- Kč použít pouze s jednodenním příplatkem EC/IC a ve vlacích SC s místenkami pro daný spoj, vždy pro všechny spolucestující. Platnost jízdenky končí ve 24:00 dne výdeje, kterým je vždy sobota nebo neděle.
SONE+ pouze pro vlaky Os a Sp 130,- Kč
SONE+ pro vlaky Os, Sp, R a Ex 390,- Kč

REGIONet

Nově jsou od 10. června 2007 zavedeny jednodenní krajské síťové jízdenky REGIONet za jednotnou cenu 130,- Kč pro jednoho cestujícího a nebo za 260,- Kč až pro pět spolucestujících (vždy v rámci vyhlášeného obvodu daného kraje). Věk spolucestujících není u těchto jízdenek omezen, podmínky případného využití v zahraničí budou vyhlášeny. U jakých dopravců a kategorií vlaků jízdenka platí, není uvedeno.

ČD Net

Nově jsou od 10. června 2007 zavedeny jednodenní síťové jízdenky ČD Net za jednotnou cenu 390,- Kč pro jednoho cestujícího a nebo za 780,- Kč až pro pět spolucestujících. Věk spolucestujících není u těchto jízdenek omezen, podmínky případného využití v zahraničí budou vyhlášeny. U jakých kategorií vlaků jízdenka platí, není uvedeno.