Taxikáři na kolejích

Autor: Miloslav Zítka • mzitka(at)dopravni.net
Téma: Dopravní koncepce • Vydáno dne: 07. 05. 2007


PK 012 Poslední dobou se stále hlasitěji mluví o tom, že Praha pustí taxikáře na tramvajové koleje. Podrobněji se tématem zabývala pražská příloha Mladé Fronty Dnes dne 3. května 2007, kde náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek sdělil, že má připraven návrh, jak by se to udělalo. Nebudou to ovšem všichni taxikáři, jen Ti, kteří splní radnicí předem stanovené podmínky. Celá záležitost je obyčejný politický obchod: vy si obarvíte taxíky na žluto a my vás za odměnu necháme jezdit po kolejích. Obchod, který svým způsobem nese znaky nadržování a diskriminace.


Předmětem transakce se stávají tramvajové koleje, na kterých nemá (pokud jsou vedeny odděleně) žádné vozidlo co pohledávat. A je jedno, jestli to mají být taxikáři, strážníci nebo pohřebáci. Jestliže dnes pustíme na koleje taxíky, protože jsou žluté, zítra pekaře, protože mají křupavé rohlíky, pozítří zrušíme v Praze tramvaje, abychom měli žluté taxíky a křupavé rohlíky. Jestli chce město zvýhodnit taxikáře, pak musí hledat řešení jiná. Taková, která nebudou poškozovat MHD.

Např. pražská magistrála je od brněnské dálnice až k hlavnímu nádraží (i opačně) vedena minimálně ve třech jízdních pruzích. Co brání tomu, aby jeden jízdní pruh byl vyznačen jako servisní? Ten bude určen vozidlům taxi, integrovaného záchranného systému, technických a komunálních služeb. Po dostavbě silničních okruhů kolem Prahy a odvedení nákladní tranzitní dopravy se servisní pruh může vyznačit i na Jižní spojce. K tomuto rozhodnutí zřejmě nebude dostatek politické odvahy.


K tématu jsme obdrželi kopii dopisu adresovaného náměstku primátora Prahy Mgr. Rudolfu Blažkovi. Jeho plné znění otiskujeme bez dalších úprav:

Věc: Provoz vozů taxi na tramvajových kolejích

Vážený pane náměstku,

protože Vás média spojují s myšlenkou zavedení provozu vozů taxi na tramvajových kolejích, dovolím si Vás upozornit, že tento nápad považuji jako řidič tramvaje a člověk, který se zabývá bezpečností a preferencí tramvajového provozu, za velmi nešťastný, a to z několika hledisek.

Zvýhodnění vozů taxi musí být vždy a jen na úkor IAD, nikoliv na úkor MHD!

S pozdravem

Ing. Antonín Dub
řidič tramvaje

Na vědomí:
Radovan Šteiner, radní pro dopravu
Ing. Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy
Vratislav Feigel, předseda OSPEA