Cedulová orientace v Plzni končí

Autor: Štěpán Esterle • stepan.esterle(at)dopravni.net
Téma: Vozový park • Vydáno dne: 22. 04. 2007


výpravčí MHDPlzeň získala dotaci z Evropského fondu SROP v rámci které dostala vysoký příspěvek na nízkopodlažní tramvaje a na lepší orientaci v MHD pro slabozraké a nevidomé. Dotace zahrnuje dovybavení zbylých vozidel vnějším i vnitřním informačním a akustickým systémem a tlačítky poptávkového otevírání dveří. Poslední vozidla v této chvíli čekají na svůj osud, který je různorodý a popíšeme si ho v následujících řádcích.


Tramvaje
Prvními signály, že se něco děje byla dodávka modernizovaných vozů K3R-NT. Na modernizaci, která se na rozdíl od jiných měst realizovala za použití původních skříní byly odeslány dvě soupravy tramvají T3. Jednalo se o nejstarší 101+102vozy evidenčních čísel 311+312101+102 a 109+110 v devadesátých letech převzaté z Prahy a Mostu. Nově vzniklé tramvaje získaly čísla 311 a 312 což jsou čísla pokračující v číselné řadě ihned za posledním vozem Astra. Další soupravy, které odešly byly T3SUCS 266+267 a 272+273, nově vzniklé vozy čísel 313 a 314 byly přijaty z Pars Nova koncem roku 2006.
V létě 2006 začala práce na prvních soupravách T3 do kterých byl doplněn informační systém BUSE, akustický systém APEX a poptávkové otevírání dveří. Cedulová 284První soupravy byly 284+285 a nejstarší provozní 284 již s BUSE174+178. Všechny vozy T3 začaly měnit postupně svůj design a v této chvíli ubíhají poslední minuty s cedulí soupravě 206+207, která by měla dojezdit 25. 4. První soupravou, T3 která s panely BUSE vyrazila na trať byla 284+285. Vzhledem k dlouhé době čekání na „papíry“ byl v Plzeňské síti nedostatek vozů, 280 sólo na lince 4což mělo za příčinu nutnost interiér vozu 251vypravovat sólo vozy i ve všední dny a to i na nejvytíženější linku 4. Trochu jiný osud než montování systému ve vozovně čekal na soupravy 250+251, 231+232 a na vůz 205. Ty obdržely panely BUSE během velké prohlídky, kterou od druhé poloviny roku 2006 absolvují. Souprava 250+251 dostala navíc vzhledem ke značné korozi na podlaze podlahu novou a také nové sedačky. Zajímavostí jsou čtyři soupravy vozů T3M, kterým byl při velké prohlídce vyměněn systém BUSE za nový s LED diodami a boční panely byly přesunuty z přístavku do třetího okna.

Trolejbusy
V trolejbusovém provozu se s cedulovými vozy budeme ještě do konce dubna nejspíš setkávat. Potom se ale tyto vozy dočkají většinou smutnějšího osudu než jejich kolegyně z tramvajové vozovny. Z posledních provozních 14tr 422 a 429423. Mezi trolejbusy které 14trMukončily provoz patřil i vůz 429, který v roce 2004 obdržel nový lak. Všechny vozy čeká odprodej, nebo šrotace. Proslýchá se, že z posledních dvou provozních 14tr půjde jeden na modernizaci na typ 14trM. Další „krátké“ vozy 14trM byly doplněny podle chybějícího vybavení, kterým bylo nejčastěji poptávkové otevírání dveří.
U kloubových trolejbusů snad do konce dubna vydrží ještě vozy 15tr 461 a 462 461ze kterých se údajně v 463budoucnu stane vůz jeden. Další vozy 15tr (463-465) byly opraveny s doplněním BUSE panelů, akustického systému a poptávkového otevírání dveří. Vozy 15trM o které se od jejich příchodu v Plzni moc nepečuje, dostaly taktéž chybějící akustický systém a poptávkové otevírání dveří.

Autobusy
V autobusovém parku několik měsíců vozy s cedulemi nenajdeme. Poslední vozy s původní orientací dojezdily začátkem roku 2007. Jednalo se o vozy s 107evidenčními čísly stovkové série. Tyto B931vozy byly převzaty v devadesátých letech z Prahy a Brna. Vůz číslo 107 byl odkoupen soukromým subjektem, který plánuje jeho zachování jako historický autobus. Ostatní autobusy byly doplněny akustickým systémem a tlačítky poptávkového otevírání dveří. U vozů B931 byly podobně jako u vozů T3M vyměněny původní BUSE panely za novější s LED diodami.

Články o Plzni