Vandrování Podlipanskem

Autor: mixmouses • foto.mysak(at)seznam.cz
Téma: Tratě • Vydáno dne: 03. 04. 2007


Bošice Je prvního Apríla roku 2007, a mně se dostalo velké cti, být prvním platícím cestujícím v nové etapě provozu Podlipanských lokálek (tratě č. 012, 013) pod taktovkou KŽC doprava.s.r.o. a sdružení Podlipansko na akci zvané Vandrování Podlipanskem.


Ve vyhřátém motorovém vozu M 131.1238 Hurvínek mě po sedmé hodině ranní ve stanici Bečváry přivítal vrchní strojmistr a strojvedoucí v jedné osobě Pavel Kříž. Prvním překvapením byla do detailů provedená generálka motoráčku, pronajatého od KHKD s.r.o. Okolo 7:30 jsme se vydali na první jízdu do Zásmuk, kde byl dle JŘ start sezónních jízd na Podlipansku, s odjezdem v 8:18 hod. zpět do Bečvár. Po obratu následovala jízda s již zcela obsazeným strojem, plným dobré nálady a optimismu opět do úvraťové stanice Zásmuky, odkud jsme v 9:57 nastoupili jízdu do Bošic. Po dalším otočení směru a malém zrdžení zajeti do Kouřimi, centra to Evropy. Vzhled nádraží tomu ovšem nějak nenasvědčoval, ani torzo kdysi výstavní "výkladní skříně socialismu", betonové budovy TUZEXu. Při pohledu na motoráček z padesátých let a tento monument leckoho jistě trochu zamrazilo…

Ve voze však stále vládla dobrá nálada, podporovaná jednatelem KŽC doprava s.r.o. Mgr. Bohumilem Augustou, který se od samého počátku velmi dobře zhostil role průvodčího, výhybkáře, propagátora akcí KŽC a prodejce občerstvení. Cesta zvlněnou krajinou, prozářenou sílícím jarním sluncem, byla opravdovým zážitkem nejen pro výletníky, železniční gurmány a ctěné šotoušstvo. Znovu jsme projeli Bošice, ve chvilce volna pořídili pár snímků a ujížděli na vykřižování s vlakem ČD. Zde byla chvíle trochu delší, díky čemuž bylo oficiální slavnostní zahájení provozu v Pečkách o nějakou chvíli posunuto.

Nic to však neubralo na poměrně srdečné atmosféře, která na tomto nádraží po našem příjezdu zavládla. Přítomen byl jak starosta Peček, který přestřihl symbolickou pásku startu sezóny, tak zástupci mikroregionu Podlipansko a další vážení hosté a zájemci o svezení. Hurvínek byl pokřtěn šampaňským, k poslechu zahrála country kapela, a pár minut po poledni jsme uháněli zpět ke Kouřimi.

Trať se v krajině mezi Radimí a Zalešany klikatí mezi skalami, překonává mosty několik větších potoků a mezi poli obtáčí místy malebné, místy zpustlé vesnice a osady.

Držme palce, aby tento na Kolínsku první projekt oživení lokálek s pomocí obcí, různých dotací z různých zdrojů a soukromých dopravců nezůstal osamocen a nadále se rozvíjel ku spokojenosti všech zúčastněných, ponejvíce však nás, cestujících.Fotogalerie


Podrobné informace najdete na www.podlipansko.cz