Provoz na železniční trati do Moldavy

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: Ústecký kraj
Téma: Články • Vydáno dne: 01. 04. 2007


Železniční stanice MoldavaOdpověď pro Vladislava Podrackého, Freie Presse - die Tageszeitung, (info@cinarstvi.cz) ze dne 14. 3. 2007


Dotaz (v původním znění):

Vážený pane Janačíku,
pro připravovaný článek v našem listu prosím o informaci jaké jsou záměry krajského úřadu s provozem na železniční trati do Moldavy. Na saské straně se totiž v uplynulých dnech objevily hned dvě zcela rozporuplné informace ve smyslu že bude omezena nebo dokonce zcela zastavena stávající přeprava, druhá pak, že se naopak jedná se SŽDC o prodloužení provozu až na státní hranici.

Prosím tedy o uvedení těchto informací na správnou míru, včetně údajů kolik vynakládá kraj na obslužnost na této trati pro rok 2007 a kolik spojů zde hradí.

Odpověď:

Roční dotace Ústeckého kraje, pokrývající ztrátu dopravce z provozování objednané vlakové dopravy na trati č.135, představuje přibližně 7 milionů korun. V současné době je zde osobní přeprava zajišťována 2 páry vlaků ve všedních dnech, posílena 5 páry autobusových spojů, a 6 páry vlaků o víkendech a ve dnech volna, jezdících ve dvouhodinovém taktu s odjezdy z Moldavy v časech 9.37 do 18.37. Víkendové spoje jsou opět posíleny 3 páry autobusových spojů. Tento objem dopravy byl objednán na základě dohod se starosty obcí na trati a v blízké době nebude výrazně měněn.

V současné době Ústecký kraj a ani jeho krajský úřad nevedou žádná jednání o výstavbě nového úseku trati za státní hranici do Svobodného státu Sasko.

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje
oddělení tiskových informací
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem