Zastavení osobní dopravy na trati 132

Autor: Miloslav Zítka • mzitka(at)dopravni.net
Zdroj: registrovaný čtenář
Téma: Dopravní koncepce • Vydáno dne: 27. 03. 2007


Kdy dál?Na Dopravním webu jsme přinesli již několik článků různých autorů k problematice tratě 132 a dálničního přivaděče v Děčíně.
Dnes jsme obdrželi od našeho registrovaného čtenáře kopie jeho korespondence s ČD a Ústeckým krajem.


Korespondence našeho čtenáře:

8.3.2007 - Dotaz směřovaný Českým drahám:
Dobrý den,
mám chatu u Jílového u Děčína a jezdím tam z České Lípy vlakem. Končí mi platnost Z karty. Vzhledem k tomu, že si hodlám pořídit In-kartu jen pro tyto cesty, a její platnost je 3 roky, mám dotaz, zda bude do Jílového čím jezdit. V letošním grafikonu došlo k výrazné redukci spojů, mám obavu, aby se v tomto trendu, tak rozšířeném v Ústeckém kraji, nepokračovalo.
Děkuji.


15.3.2007 - Odpověď ČD:
Dobrý den,
na Vaši otázko nejsem, bohužel, schopen odpovědět. Objednávka dopravy v rámci dopravní obslužnosti je v rukou krajů a zda si Ústecký kraj objedná jiný rozsah dopravy se doposud neví. Zkuste se kontaktovat tam.
S pozdravem J.Svoboda

15.3.2007 - Reakce našeho čtenáře:
Dobrý den, pane Svobodo.
Vaší odpovědí jsem tak trochu šokován. Zřejmě odráží přístup některých pracovníků ČD k zákazníkům.
Já samozřejmě vím, kdo objednává dopravu v krajích. Ale také vím, že existuje tříletá smlouva mezi Ústeckým krajem a ČD, takže na rozdíl ode mne Vy k informaci tohoto typu přístup máte.
A já se ptal v souvislosti s produktem ČD, In-kartou, a s tím nemá kraj zhola nic společného, to snad uznáte. Nejsem zákazníkem kraje, ale Vaším.
Zopakuji tedy dotaz ještě jednou - budu moci od dubna tři roky využít In-kartu na trase Česká Lípa - Jílové u Děčína?
Vaši jasnou odpověď (ano-ne) očekávám dnes. Pokud ji nedostanu, budu muset informovat Vaše nadřízené o Vašem přístupu k zákazníkovi.


15.3.2007 - Odpověď ČD:
Vážený pane,

to že je podepsána smlouva s mezi ČD a Ústeckým krajem víte Vy i já. Ovšem zda v příštím jízdním řádu budou i při zachování rozsahu dopravy dodrženy shodné polohy vlaků (jednání o novém JŘ teprve začínají a KÚ provádějí průzkumy) a nebo zda Vám případné nové polohy vlaků budou vyhovovat na dojíždění na trase Česká Lípa - Jílové u Děčína skutečně nejsem schopen říci. Každopádně se domnívám, že In-kartu budete moci v době její platnosti využívat bez omezení, naopak se předpokládá ještě rozšíření jejího použití. A Vaši reakci na přístup k zákazníkovi vzhledem k platné legislativě pro tvorbu, schvalování a zveřejnění JŘ (myšleno nového) nebudu nikterak komentovat. Odkaz na KÚ byl myšlen tak, že on jako objednavatel bude mít dříve představu o tom, jak se smluvně dohodnutá doprava změní co do rozsahu, kapacity a poloh jednotlivých vlaků.

Zároveň Vám sděluji, že o naší vzájemné korespondenci informuji v kopii svého přímého nadřízeného, to je vedoucího oddělení.
S pozdravem J.Svoboda


15.3.2007 - Dotaz našeho čtenáře na odbor dopravy KÚ v Ústí nad Labem:
Dobrý den, pane vedoucí. Velmi nerad Vás obtěžuji, jistě máte práce dost. Ale zaslal jsem na ČD následující dotaz: "Dobrý den,
mám chatu u Jílového u Děčína a jezdím tam z České Lípy vlakem. Končí mi platnost Z karty. Vzhledem k tomu, že si hodlám pořídit In-kartu jen pro tyto cesty, a její platnost je 3 roky, mám dotaz, zda bude do Jílového čím jezdit. V letošním grafikonu došlo k výrazné redukci spojů, mám obavu, aby se v tomto trendu, tak rozšířeném v Ústeckém kraji, nepokračovalo.
Děkuji."


Odpověď mi přišla dnes s tím, že se mám zeptat na kraji.
Prosím tedy o informaci. Děkuji.


26.3.2007 Odpověď na urgenci 22.3.2007 :
Vážený pane ,

pokud Váš dotaz směřoval k celému spojení Česká Lípa – Jílové u Děčína, potom si Vás dovolujeme upozornit, že výhod In-karty budete moci s jistotou využívat jen v úseku Česká Lípa – Děčín. Trať z Děčína do Jílového a dále je ve sledovaných minulých obdobích jednou z nejvíce ztrátových a nejméně využívaných tratí v našem kraji. Samostatnými orgány kraje ještě není rozhodnuto o rozsahu dopravy na příští rok, ale s ohledem na ekonomické skutečnosti dle smlouvy Ústeckého kraje s Českými drahami, a. s., bude na železniční grafikon 2007/2008 (tj. od 9. 12. 2007) odbor dopravy a silničního hospodářství navrhovat Radě Ústeckého kraje neobjednání drážní dopravní obslužnosti na trati 132.

Obsluha údolí Jílovského potoka (z Děčína přes Jílové do Libouchce) je v současné době velmi kvalitně a intenzivně zajišťována autobusovou dopravou (linka 510005), která je vzhledem k blízkosti zastávek k osídlení a liniovému charakteru zástavby cestující veřejností mnohem více vyhledávána a poptávána. Součástí návrhu odboru DS pro zajišťování základní dopravní obslužnosti v tomto území bude posílení frekvence autobusových spojů v kritických časech a vedení některých spojů z Děčína (přes Libouchec a Telnici) až do obce Chlumec, kde bude zajištěna návaznost na linky MHD Teplice (přes Krupku do Teplic) a linky MHD Ústí nad Labem. V návrhu, který bude projednáván s obcemi, předpokládáme též zajištění zmiňovaných přestupů mezi autobusy a vlaky ve stanici Děčín hlavní nádraží. Změna systému obsluhy z drážní dopravy na autobusovou nesmí být důvodem ke ztrátě návazností na meziregionální spojení, zejména vlaky ve stanici Děčín hl.n. Dobrou propagací návazností a prodloužení autobusové linky nebude dle našeho názoru způsobeno ani zhoršení atraktivity území.

Pro Vaše cesty tedy doplňuji, že i v případě neprovozování drážní dopravy na trati 132 bude zajištěna autobusová doprava směrem na Jílové ze zastávek přímo od výpravní budovy železniční stanice Děčín hlavní nádraží. U tratě Česká Lípa – Děčín nepředpokládáme jakékoliv omezení provozu a zůstane tedy zachován dvouhodinový interval osobních vlaků a dvouhodinový interval rychlíků. Časové polohy budou podobné nebo stejné jako v tomto jízdním řádu.

S pozdravem
Ing. Jakub Jeřábek
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
tel.: +420 475 657 527
e-mail: jerabek.j@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
http://www.kr-ustecky.cz