Na ŘSD nastoupil nový generální ředitel

Autor: Reg. čtenář • webmaster(at)dopravni.net
Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva dopravy
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 05. 03. 2007


Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy odpovědná za přípravu a správu dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd - Ředitelství silnic a dálnic ČR - má nového generálního ředitele. Od 5. března 2007 vede tuto instituci odborník na inženýrské a pozemní stavby Alfred Brunclík.


Nový generální ředitel ŘSD ČR Alfred Brunclík působil posledních sedmnáct let na vedoucích pozicích v akciové společnosti Subterra. V letech 1990-1992 jako technický ředitel, dalších jedenáct let jako obchodně technický ředitel. Mezi lety 2004 až 2006 vykonával funkci obchodního ředitele odpovědného za zajišťování výrobního programu.

Alfred Brunclík vystudoval v letech 1970-1975 České vysoké učení technické, obor vodní stavby. Mezi vysokou školou a kariérou v akciové společnosti Subterra zastával Alfred Brunclík různé manažersko-technické pozice ve společnosti Výstavba dolů uranového průmyslu.

Jako nově jmenovaný generální ředitel ŘSD ČR se chce Alfred Brunclík zaměřit na několik klíčových cílů. „Jedním z nich je zvýšení efektivity investic plynoucích ze státního rozpočtu do výstavby pozemní infrastruktury. V horizontu několika let chci zjednodušit administrativu výstavby a současně s tím z dlouhodobého hlediska dosáhnout většího počtu stavěných kilometrů dálnic a silnic," říká ke svým plánům generální ředitel ŘSD ČR Alfred Brunclík.

Alfred Brunclík je ženatý. Mezi jeho zájmy patří například výtvarné umění, sport a samozřejmě rodina. Hovoří aktivně anglicky, pasivně francouzsky a rusky.