Lehátko levnější než místenka, Pendolínem levněji než InterCity

Autor: Miroslav Vyka •
Zdroj: České Dráhy
Téma: Jízdní řády • Vydáno dne: 04. 03. 2007


1. změna jízdního řádu 2006/2007Pokud nemáte In-kartu tak je to tak! Dnes vstoupila v platnost 1. změna jízdního řádu 2006/2007, kromě drobných změn jízdních časů u některých vlaků a zavedení několika nových spojů došlo také k úpravě tarifu pro přepravu cestujících.


Jak je uvedeno na webu ČD:
"Hlavní změna tarifu spočívá v ceně místenek. Nově stojí místenka nebo místenka s rezervací pro jízdní kolo (mimo místenky pro vlaky SuperCity) jednotně 86 Kč, pro držitele slevy Rail plus pak pouze 30 Kč. Tyto ceny platí vždy bez rozlišení, zda se jedná o vlak mezinárodní či vnitrostátní. Dále se mění poplatek za samostatné využití přepravních prostor (vstupenka na nástupiště) na 5 Kč. Ostatní drobné změny tarifu mají pouze organizační charakter."


Co zdražením místenky ČD sledují?

K tomuto kroku mohly ČD mimo jiné přinutit jakési "návody" jak se vyhnout placení "drahé" místenky za 86,- Kč v mezinárodních vlacích, které se objevovaly především v různých diskusních fórech na internetu.

Dalším cílem může být snížením rozdílů celkové ceny jízdenky včetně rezervace mezi vlaky Supercity Pendolíno a ostatními vlaky vyšší kvality.

A v neposlední řadě je to marketingový tlak na cestující a snaha podpoření prodeje In-karty, která tímto nabízí další "slevu" a In-karta se tak stává pro cestujícího zase o něco zajímavějším produktem než dosud a to za stále stejnou cenu.


Potřebuje vůbec cestující místenku?

Vlaky kategorie SuperCity jsou povinně místenkové, ale co ostatní vlaky? Cestuji vlakem často a v obyčejném rychlíku lze spatřit lístečky s vypsanými rezervacemi vedle dveří při vstupu do kupé jen výjimečně. Také ve vlacích EC/IC není podíl prodaných rezervací nikterak převratný.

Výrazně větší počet místenek se prodává především v pátek odpoledne a to zejména na vlaky směřující z Prahy do Olomouce, Ostravy a na Slovensko. Cestující, který přistoupí v Kolíně nebo Pardubicích bez místenky může v nejvytíženějších vlacích IC strávit cestu stáním na chodbě do České Třebové a nebo třeba až do Olomouce.

Ve většině případů ale není bezpodmínečně nutné místenku kupovat, protože počet míst k sezení je ve vlacích dostačující.

Ovšem se zdražením místenky z 30,- na 86,- Kč se výrazně snížila výhoda multifunkční jízdenky SONE+ , která je při použití ve vlacích vyšší kvality podmíněna místenkou pro každého cestujícího. Např. pro 4 člennou rodinu, která pojede o víkendu vlakem vyšší kvality z Olomouce do Prahy a zpět (pokud ani jeden člen nemá In-Kartu) pak zdražení místenek představuje nárůst celkové ceny z 600,- Kč na 1048,- Kč.

Po zvýšení ceny zcela jistě počet prodaných místenek ještě více poklesne, protože cestující bez In-karty si místenku za 86,- Kč pravděpodobně nezakoupí - za tu cenu může jet pendolínem. Pokud dotyčná osoba cestuje často zejména v pátek, možná si pořídí In-kartu, když cestuje jen výjimečně, pravděpodobně zvolí jiný dopravní prostředek (autobus/auto).


Lehátko levnější než místenka

Upravená cena rezervace místa k sezení na 86,- Kč bez slevy je velice diskutabilní. Především pro cestující bez In-karty/Rail plus nastává paradox, protože rezervace v lehátkovém voze ve vnitrostátní přepravě stojí 80,- Kč bez rozlišení zda cestující má nebo nemá nějakou kartu. Lehátkové vozy jsou ovšem řazeny jen v nočních vlacích.


Cesta Pendolínem může být levnější než vlakem InterCity

Vlaky SuperCity Pendolíno jsou povinně místenkové a jízdné SuperCity již zahrnuje rezervaci. Pokud by si chtěl náhodný cestující, který cestuje vlakem jen výjimečně dopřát stejný luxus, tedy rezervaci, pak za cestu vlakem InterCity nebo EuroCity zaplatí více než při cestě Pendolínem.

Příklady cen jízdného na vlaky SuperCity a EC/IC z Prahy:

Samozřejmě stále lze cestovat z Prahy do Ostravy vlakem IC bez místenky a bez In-karty na kilometrickou banku za 245,70 Kč. A pro náhodné cestující, kteří cestují tam i zpět na trase Praha - Ostrava a nechtějí si kupovat kilometrickou banku je nejvýhodnější dvoudenní síťová jízdenka za 580,- Kč se kterou se ve vlacích vyšší kvality příplatek neplatí. Cesta jedním směrem tak vyjde ve vlaku InterCity jen na 290,- Kč.

Tyto i další slevy při cestování vlakem si můžete vypočítat v
Neoficiálním kalkulátoru jízdného ČD


Stále kritizována In-Karta

Produkt Českých drah, In-karta, musí neustále čelit kritice ze strany veřejnosti a to mnohem větší než dříve nabízená zákaznická "karta Z". Přičemž cena In-karty zůstala stejná (200 Kč/rok) a kromě 30% slevy z obyčejného jízdného nabízí celou řadu dalších výhod. Slevu na mezinárodní jízdenky Rail Plus ve výši 25% z obyčejného jízdného TCV (mezinárodní železniční tarif), slevu na rezervaci ve vlaku SuperCity Pendolíno z 200,- Kč na 86,- Kč a slevu na místenku v ostatních vlacích z 86,- na 30,- Kč.

In-karta
In-Karta

Kritika tohoto produktu je především proto, že cestující musí najednou sáhnout hlouběji do kapsy a zaplatit dopředu na 3 roky, což např. pro čtyřčlennou rodinu představuje částku ve výši 2400,- Kč.

A další kritika tohoto produktu je ze strany právníků i expertů na ochranu soukromí. Podle nich je vynucení osobní identifikace zákazníka pomocí bezkontaktní čipové karty několikrát během jízdy a ukládání záznamů o jeho pohybu zcela nepřiměřené k jedinému účelu, a to k prokázání nároku na slevu.


Karty na slevu v zahraničí

V České republice je In-Karta pod palbou kritiky, tak jsem vyhledal informace jak je tomu v zahraniční. Zda-li tam mají železnice podobné produkty ve formě zákaznických karet, co nabízejí a kolik stojí.


Sousední Německo a BahnCard 25

Podobně jako České dráhy nabízejí zvýhodněné cestování i německé DB. Českou In-kartu lze srovnat v Německu s BahnCard 25, která nabízí slevu na zakoupené jízdné ve výši 25%. Platí pouze jeden rok a její cena je 53 Eur (1484 Kč) pro 2. třídu a 106 Eur (2968 Kč) pro 1. třídu. Vysoká pořizovací cena je částečně eliminována výhodnou nabídkou a to, že s vlastníkem karty můžou cestovat se stejnou slevou až 4 spolucestující. Slevu na mezinárodní jízdenky Rail Plus lze integrovat do BahnCard 25 s příplatkem 15 Eur (420 Kč).


VORTEILScard v Rakousku

Tuto kartu lze pořídit za 49,90 Eur (1397 Kč) a cestující získá slevu až 50% na jízdenky v Rakousku a 25% na mezinárodní jízdenky. Platnost VORTEILScard je stejně jako v Německu jeden rok.


RAIL PLUS Card v Itálii

Kartu s platností jeden rok je možno zakoupit za 45 Eur (1260 Kč) pro dospělé, pro mládež do 26 let a seniory 60+ je k dispozici za 20 Eur (560 Kč). A cestující získá slevu 25% na mezinárodní jízdenky.


Závěrem lze říci, že cena In-Karty je v porovnání s podobnými produkty v zahraničí poměrně nízká a její platnost 3 roky je další výhodou. Diskutabilní je cena produktu pro seniory, která by mohla být zvýhodněná podobně jako je tomu v Itálii.