Ministerstvo dopravy uvažuje o zvýšení rychlosti na dálnicích

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva dopravy
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 28. 02. 2007


Kamion na dálnici Ministr dopravy Aleš Řebíček uvažuje o zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích ze současných 130 km/h na 160 km/h. Podle tiskového mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky by zvýšení rychlostního limitu mohlo být zahrnuto v připravované novelizaci zákona o silničním provozu.


Ministerstvo chce zahájit seriózní odbornou diskusi, zda je stošedesátku vhodné v ČR zavést. Pokud bude v této záležitosti převažovat shoda expertů, nabízejí se dvě možnosti, jak změnu realizovat. Buď se v zákoně ponechá rychlostní limit 130 km/h a doplní se dovětek „pokud není dopravním značením uvedeno jinak", anebo se celoplošně vyhlásí na dálnicích rychlostní limit 160 km/h a na potřebných místech se rychlost omezí dopravním značením.

Do úvah o zvýšení nejvyšší povolené rychlosti jsou vedle dálnic zahrnuty také některé rychlostní silnice. O zvýšení rychlostního limitu by bylo možné uvažovat především na nově postavených nebo rekonstruovaných rychlostních silnicích a dálnicích. „Podmínkou pro zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích a rychlostních silnicích je především jejich vynikající stav," uvedl tiskový mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Přibližně polovina dálniční sítě v České republice byla postavena až po roce 1990 a její stav je tak na velmi dobré úrovni srovnatelné se západní Evropou. „Řada dálničních úseků či úseků rychlostních silnic byla v poslední době buď zcela nově postavena, nebo kompletně rekonstruována, a zvýšení rychlostního limitu by tak bez problémů zvládla," dodal Hanzelka.

Mezi dálnice, kde by zvýšení rychlostního limitu přicházelo v úvahu, lze zařadit celý průběh dálnic D5 a D8 a většinu dálnice D11, které mají nově položený povrch. Z rychlostních silnic pak podmínku vysoké kvality splňují například silnice R10 vedoucí z Prahy na Mladou Boleslav nebo určité úseky silnic R35, R52, R6 nebo R48. Naopak špatný povrch je problémem velké části dálnice D1 a celé D2, kde, bez potřebné rekonstrukce zvýšení rychlosti nepřichází v úvahu s ohledem na dodržení bezpečnosti silničního provozu.