Výstavba dálnice D1 po Kroměříž se naplno rozbíhá

Autor: Pavel Révaj •
Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva dopravy
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 27. 02. 2007


Výstavba dálnice v okolí Kroměříže úspěšně pokračuje a v těchto týdnech se rozbíhají stavební práce na posledním úseku dálnice D1 na trase Brno - Kroměříž. Jedná se o 6,6 km dlouhou stavbu Mořice - Kojetín (II. etapa od Vrchoslavic po Bezměrov).


Tento úsek dálnice D1, mezi Vrchoslavicemi a rozestavěnými úseky u Kroměříže, míjí obce Stříbrnice, Křenovice, Popůvky a Bezměrov na stávající silnici I/47. Na stavbě bude jedna mimoúrovňová křižovatka - MÚK Kojetín, která umožní zprovoznění nejen části této stavby, ale i navazujícího rozestavěného úseku u Kroměříže. Tato část stavby včetně křižovatky a čtyřkilometrového úseku Kojetín - Kroměříž, která je ve stavbě od loňského roku, bude zprovozněna v listopadu 2008. Zbývající část Vrchoslavice - Kojetín pak v září 2009. Stavba obsahuje 14 mostních objektů, z toho 11 dálničních, jednu odpočívku u Křenovic, přeložky silnic a úpravy potoků.

Finanční prostředky na stavbu jsou zajištěny z kohezních fondů Evropské unie a ze SFDI. Cena díla bude 2,6 miliardy korun. Dokončení stavby podstatně zlepší dosažitelnost Zlínského kraje a je součástí budoucí dálniční trasy Brno-Ostrava. Především má ale velký význam pro obce, které leží na stávající přetížené a kamiony zničené silnici I/ 47. Stavba tak velmi přispěje k plynulosti a bezpečnosti provozu, poklesu dopravních nehod a zlepšení životního prostředí.