Vážený pane Topolánku

Autor: Reg. čtenář • webmaster(at)dopravni.net
Zdroj: www.dfens-cz.com
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 24. 01. 2007


Ilustrační foto VikijousPřečetl jsem si na netu zajímavý článek, který bych vám tu chtěl poskytnout. Tuto předmluvu sem píši jen proto, aby si někdo nemyslel, že s autorem článku, který by nejspíš chtěl, aby mu stát i přispíval na benzín do auta, souhlasím.


Mirek Topolánek
Předseda vlády
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
11801 Praha 1

Vážený pane Topolánku,

předně Vám chci poblahopřát k získání důvěry Vaší druhé vlády. Sice k některým koaličním členům Vaší vlády mám, coby pravicově orientovaný volič, považující Benjaminem Franklinem definovaný princip "They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety." za zásadní, jisté výhrady, nicméně se zamhouřením obou očí dokáži tyto členy Vaší vlády snad alespoň tolerovat.

Toto však bohužel neplatí o jednom z členů Vaší vlády za Vaši vlastní stranu, tedy za ODS, konkrétně ministru dopravy Aleši Řebíčkovi. Již jen tvrzení, že Aleš Řebíček je úspěšným podnikatelem, je v prostředí monopolizonané a výrazně netržní české železnice velmi pitoreskní. Volil jsem ODS v předminulých i v minulých parlamentních volbách, neboť si myslím, že lepší volba pro inteligentního člověka, který smýšlí svobodomyslně a čestně a nemá zájem nikoho okrádat, ale ani se nechat okrádat, zkrátka neexistuje (čímž fakt neexistence konkurence Vaší strany na pravém křídle politického spektra nijak nehodnotím). Bohužel je to právě ministr dopravy Řebíček, který již v minulé vládě pošlápaval základní ideje uvedené Franklinovy these - je to právě on, kdo chce obětovat essential liberty výměnou za pofidérní little temporary safety. Jak jinak si mám vyložit jeho mediální snahu o uzákonění povinnosti vybavení vozidel zimními pneumatikami, o němž hovořil po té, co se téměř před třemi měsíci ocitla republika na jediný den pod sněhovou pokrývkou?

Jenže to není zdaleka to nejhorší. Ministr dopravy Řebíček nevyvinul žádnou snahu o to, aby bylo pozměněno znění zákona č. 80/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, konkrétně ono velmi diskutované ustanovení §21b o zkrácení platnosti dálničních známek. Poté, co několik odvážných spoluobčanů, jejichž čin obdivuji a schvaluji, umístilo podle českých dálnic a rychlostních silnic cedule, oznamující nezpoplatnění uvedených komunikací, nechal dokonce svého tiskového mluvčího vyhrožovat těmto neohroženým a čestným občanům, kteří se pouze nebyli ochotni smířit s tím, že stát retroaktivně mění smlouvy, které se svými občany již uzavřel, přestupkovým řízením, v němž by jim měla hrozit pokuta až 300000 Kč. Již staří Římané uznávali právní princip pacta sunt servanta, tedy smlouvy se mají plnit, který český stát přijetím platného znění zákona č. 80/2006 Sb. zcela pošlapal. Obávám se jen, co přijde příště.

Ale ani to není to nejhorší. Ministr dopravy Řebíček také nepodnikl nic pro zmírnění tvrdosti zákona č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Slušnému řidiči, který jen neuznává fakt, že na dálnici v ČR neplatí rozdílné fysikální principy a jede tedy po ní stejně, jako po dálnici v sousední Spolkové republice (jež má dálničních komunikací podstatně více a tedy nepoměrně rozsáhlejší zkušenosti s jejich provozováním, než naše země), tedy zejména plynule a bezpečně bez ohledu na nepodstatnou momentální rychlost jízdy, tak hrozí odebrání řidičského průkazu a vysoké pokuty. Podřízený jihého ministra za ODS, ministra vnitra Ivana Langera, pplk. Bambas pak hodlá zneužít mýtné brány k průběžnému měření rychlosti jízdy a tedy k dalšímu šikanování českých řidičů. Ty mýtné brány, díky nimž na všech dálnicích a rychlostních silnicích byla (a na 40. km dálnice D11 u Poděbrad stále ještě je) v jejich okolí zcela bezúčelně snížena nejvyšší povolená rychlost na 80 km/h. Samozřejmě chápeme nezbytnost výběru elektronického mýtného od vozidel těžších, než 12 tun, ovšem nikoli za cenu, s prominutím, buzerace a omezování řidičů a provozovatelů osobních vozidel. Dále pochopitelně považuji za neakceptovatelný útok na svobodu občana sledování jeho pohybu, k němuž využívání mýtných bran pro měření rychlosti vozidel na dálnicích a rychlostních silnicích nevyhnutelně povede.

Ovšem ani to není to nejhorší. Ministr dopravy Řebíček dále nedávno navrhl zrušení nezpoplatněných úseků na českých dálnicich. Už jen zpoplatnění dálničního obchvatu Plzně, který byl po mnoha peripetiích loni konečně dobudován, považuji za nekoncepční a nesmyslné. Ono by bylo v pořádku, kdyby byl zpoplatněn průjezd po každé existující pozemní komunikaci v zemi (ovšem pak by bylo správné zrušení spotřební daně z pohonných hmot a minerálních olejů), nicméně pokud je jízda zpoplatněna jen spotřební daní z pohonných hmot a jízda po dálnici dálniční známkou či elektronickým mýtným ještě jednou, je stav neúnosný a vede k jedinému - k návratu nejen místní dopravy, ale také těžké nákladní dopravy, zpět na komunikace, jež měly být nahrazeny právě úseky dálnic a rychlostních silnic a to se všemi negativními důsledky, jež z takové skutečnosti vyplývají. Fakt, že mluvčí ministerstva dopravy pan Hanzelka označil tuto skutečnost za správnou, neboť prý "...výstavba toho úseku něco stála a stát by rád tyto peníze získal zpátky", nelze než považovat za skandální a uvedené tvrzení za nejapné - proto si přeci občané stát ze svých daní financují, aby jim poskytoval jisté veřejné služby, které komerční subjekt poskytovat (údajně) není schopen.

Apeluji na Vás jako na slušného a rozumného člověka, jemuž jsem dal důvěru a svůj hlas v minulých parlementních volbách. Odvolejte nebo alespoň pacifikujte pana Aleše Řebíčka, t.č. ministra dopravy, v jeho výrocích a činech. Má důvěra není neoblomná. Platím tomuto státu nemalé daně a z nich jak Vás, tak ministerstvo dopravy. Za peníze, které na svých daních odvádím, očekávám služby, z nichž budu mít nějaký užitek - zajisté uznáte, že platit něco, co poškozuje mé zájmy a omezuje mé možnosti, je poněkud hloupé. Pokud mými daněmi stát, který řídíte, opovrhuje, stále je zde možnost, že začnu platit daně raději některému jinému státu. Také Vám pochopitelně v dalších volbách nemusím svěřit svoji důvěru a volit jinou stranu, ač uznávám, že její výběr by pro mne rozhodně nebyl lehký. Pacifikace ministra dopravy je proto v zájmu jak mém, coby občana, tak Vašem, coby předsedy vlády.

Děkuji

Jméno Příjmení
Adresa


Tak, vážení čtenáři, pokud se mnou alespoň z části souhlasíte, uvedený text si zkopírujte do textového editoru, zaměňte text "Jméno Příjmení" za své ctněné jméno a příjmení, pak jej vytiskněte, vložte do obálky a ministerskému předsedovi pošlete buď doporučeně, nebo jej předejte osobě, která její doručení na podatelnu Úřadu vlády zaručí.