Vlečka do zóny bude obnovena

Autor: Pavel Kuzebauch • Pavel_Kuzebauch(at)seznam.cz
Zdroj: Žatecký a lounský deník - Petr Kinšt
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 24. 01. 2007


Ožít by mohla již v závěru roku. Vlastník průmyslové zóny Triangle u Žatce, počítá s obnovou železniční vlečky. Sloužit by měla hlavně k přepravě zboží do a ze zóny, využít ji bude možné i pro osobní dopravu.


“Územní a stavební povolení pro rekonstrukci vlečky pro nákladní dopravu v zóně Triangle je vydáno a připravuje se vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Je předpoklad, že rekonstrukce by mohla být zahájena v závěru letošního roku a dokončena v roce příštím,” uvedl František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Podle jeho slov bude provozování osobní dopravy na vlečce možné. Musí se ale najít dopravce.

Železniční vlečka v délce 8,5 km se používala k přepravě hlavně pohonných hmot na letiště. Začíná na nádraží v Postoloprtech. V roce 2005 byl její svršek odstraněn. ”Staré kolejnice a pražce neodpovídaly normám pro moderní vlečku. Dalo se tam jezdit maximálně 30 km/h, ale potřeba zóny je alespoň 60 km/h. Proto se počítá s modernizací vlečky, včetně položení nových pražců i kolejnic,” vysvětlil Jan Sixta, vedoucí odboru hospodářské strategie kraje Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Vlečka vede poblíž silnice Praha – Chomutov, část bude položena v nové trase.

Před několika lety vypracovaly České dráhy studii o možném využití vlečky, jež by se změnila na regionální trať. Ta dokonce už obsahovala návrh jízdního řádu. Studie zmiňovala i možnost napojení tramvajových linek v Mostě na koleje Českých drah. Moderní dvou systémové tramvaje, schopné jezdit pod elektrickým vedením s různým napětím, které by jezdily po Mostě a Litvínově, by dále pokračovaly po železnici až na letiště u Žatce. “Do budoucna by byly vytvořeny předpoklady pro zavedení tramvajové dopravy mezi Mostem, Chomutovem, Žatcem, Postoloprty a opačně,” uvádí studie.