Řada 831 ČD: Dunění lodních motorů v Jeseníkách

Autor: pepa_kox • railmedia(at)centrum.cz
Téma: Vozidla • Vydáno dne: 23. 01. 2007


831 110-2Regionální trať a motorový vůz, to patří k sobě. Bohužel na našich železnicích stále zaskakují více jak 40 let staré motorové vozy za své chybějící, nebo neprovozní mladší kolegy. Tak je tomu i u řady 831 vzniklé rekonstrukcí původního spalovacího motoru. Jejich posledním turnusovým působištěm jsou Jeseníky a jejich překrásné tratě.


Stručně z historie této řady:

Motorové vozy řady M262.0 (dnes 830) nikdy nedosahovaly kýžené spolehlivosti, zvláště pak jejich často přetěžované motory. Situace se ještě více zhoršila začátkem 70. let, kdy se na Slovensku přestaly vyrábět spalovací motory 12 V 170 DR, montované v té době do lokomotiv řady T334.0 (710). Tím totiž došlo k nedostatku náhradních dílů pro motorové vozy. Proto bylo koncem 70. let schváleno rekonstruovat menší počet vozů řady M262.0 za použití motorů 6 S 150 PV 2A původně určených do tlačných remorkérů. Jelikož se motor ve zkušebně rekonstruovaném voze M262 .0199 osvědčil, bylo do roku 1991 rekonstruováno celkem 41 vozů. Prvních 23 vozů bylo ještě přeznačeno na řadu M.262.1, další však s přechodem na nové číselné označení dostaly řadu 831 s ponecháním původního inventárního čísla (řada M262.0 dostala nové označení 830).

Provoz:

Od reknostrukce bylo všech 41 vozů přiděleno do dep Břeclav, Klatovy, Šumper a Zdice, tzn. že na Slovensko nebyl přidělen žádný vůz této řady. Řadu 831 zatím nezasáhla tak silná rušící pohroma, jako v případě jejich nerekonstruovaných kolegyň řady 830, ale i přesto je snaha tyto vozy vyřadit z pravidelného provozu. V posledních letech se tyto vozy soustředily do dep Klatovy a Šumperk. GVD 2004/2005 byl poslední turnusový pro klatovské vozy, od té doby je v okolí Klatov můžeme vidět pouze jako náhrady za vozidla jiných řad, např. 810,814 nebo 842. V Šumperku je však dodnes udržován dvoudenní turnus řady 831, který se však se "spolehlivostí" olomouckých krokodýlů řady 851 může i zvýšit o nějaký ten vůz nasazený do krokodýlího turnusu. Svojí spolehlivost i přes pokročilý věk dokázaly tyto vozy např. v GVD 2000/2001, kdy zaskakovaly za odstavené vozy řady 843 v turnusech, které čítaly až 550 km denně. Letošní dvoudenní turnus zahrnuje osobní vlaky Šumperk - Olomouc a dále ze Šumperka přes Bludov a Hanušovice do Branné. Na těchto výkonech je lze spatřit s přívěsným vozem řady Btx (dříve Bix).

Na konci minulého roku byl stav vozů řady 831 v Šumperku následovný:

provozní: 831.105, 110, 113,182, 233, 234
neprovozní(zrušené): 831.109, 143, 150, 179,186, 199

Vozy 831.143,150 a 186 nejsou původní šumperské vozy, jde o vozy předané z Klatov z důvodu ztráty jejich výkonů v Klatovech.

Na závěr si dovolím malou úvahu. Slyšel jsem na tyto vozidla řadu rozdílných názorů: ...že měly dávno proletět Tlumačovem, že nemají na regionálních tratích co dělat, ale také že jsou to vcelku spolehlivá a oblíbená vozidla. Problém řady 831 však netkví v řadě samotné, jako spíš v jejich nástupcích. Motorové vozy řad 842,843 a 854 jsou nedostatkové zboží a nahrazují spíše lokomotivy s klasickými soupravami, než starší motorové vozy. Regionovy řady 814 nahrazují spíše řadu 810 a ta také zrovna neodpovídá kapacitě a kultuře cestování 21. století. Chtělo by se říct Quo vadis naše regionální tratě...

831 109-4 831 143-3 831 150-8
831 v Šumperku 831 182-1 831 186-2
  831 199-5