Změna provozovatele osobní dopravy na trati 149

Autor: Miloslav Zítka • mzitka(at)dopravni.net
Téma: Články • Vydáno dne: 23. 01. 2007


VT 32 V souvislosti se zavedením nového jízdního řádu na tratích v České republice v prosinci loňského roku došlo ke mnoha změnám. O uzavření některých tratí, omezení provozu na jiných tratích i o obnovení provozu na části tratě 144 z Lokte do Lokte-předměstí se na tomto webu již psalo. Tak trochu mimo pozornost všech médií došlo ke stejnému datu ke změně provozovatele osobní dopravy na jiné trati v Karlovarském kraji – trati 149 z Karlových Varů do Mariánských Lázní.


Trať 149 měří 53 kilometrů. Mimo koncové stanice Karlovy Vary dolní nádraží /zde navazují tratě 142 do Potůčků a trať 141 do Merklína/ a Mariánské Lázně /zde je trať přípojná k trati 170 Praha – Cheb/ je na ní ještě 8 dopraven a 9 zastávek. V dopravně Krásný Jez odbočuje trať 144 do Nového Sedla – již řadu let však ve velké části bez dopravy – viz články na Dopravním webu. V dopravně Bečov nad Teplou začíná odbočná trať 161 do Rakovníka.

Karlovarský kraj v roce 2005 vyhlásil výběrové řízení na provozovatele trati 149 z Karlových Varů do Mariánských Lázní s cílem zlepšení kvality cestování mezi oběma městy již od platnosti grafikonu 2005/2006. Bohužel si úředníci kraje nepřečetli všechny zákony a přestože z výběrového řízení vyšla vítězně společnost VIAMONT, neměla zajištěnu kapacitu dopravní cesty. Tu měla naopak zajištěnu a.s. České dráhy. A protože pro dvojnásobné množství vlaků na této trati kapacita není, jezdily ČD ještě celý rok. Ke cti Českých drah dodejme, že po dodání nových jednotek řady 814 Regionova byly tyto jednotky nasazovány na některé spoje této trati až do konce platnosti předešlých jízdních řádů.

Ke změně provozovatele tak došlo až od prosince 2006. Společnost VIAMONT zajišťuje v tomto GVD 8 párů spojů v celé trati, 6 párů v úseku Karlovy Vary – Bečov a jeden pár v úseku Mariánské Lázně – Bečov. Jízdní doba v celém úseku dlouhém 53 km je 80 minut. Přesto je tato trať hojně využívána. Jízda v motorových soupravách řady VT 32 je více než příjemná. Přímá silnice mezi oběma městy nevede, a zvláště úsek silnice mezi Bečovem a Mariánskými Lázněmi je v zimě obtížně sjízdný. Turistický potenciál tratě, která mimo naše nejznámější lázně prochází i přímo pod hradem a zámkem v Bečově. Zde se mohou turisté zastavit na prohlídku známého relikviáře Svatého Maura. Téměř celá trať vede z Mariánských Lázní v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, je na ní několik tunelů a mnoho mostů přes řeku Teplou. Zajímavý je i vysoký kamenný viadukt v klesání do zastávky Karlovy Vary-Doubí i následný sjezd do údolí Ohře do konečné stanice vlaku.

Tolik fakta, a doplním poznámkou.
Bohužel cestu po této trati mnohým znemožňuje katastrofální návaznost spojů ČD v Mariánských Lázních. Na náš dotaz, zda se chystá nějaká změna, nám bylo z ČD odpovězeno stručně, že nikoliv. Vysvětluji si to tím, že nechtějí dodávat cestující jinému dopravci (ale zároveň je ani oni od něj nedostanou) na trať, kterou neprovozují. Smutné je, že pracovníci odboru dopravy na Krajském úřadu tyto nepřipoje nezjistili sami v předstihu. Věřím, že náprava bude zjednána.