Popelka (3)

Autor: Reg. čtenář • webmaster(at)dopravni.net
Téma: Tratě • Vydáno dne: 24. 03. 2007


Zatím typický osobní vlak trati 180 v DomažlicíchSamostatnou kapitolou je historie elektrizace. Tato trať (v celém úseku z Prahy) byla dána do první vlny elektrizace našich tratí za socializmu. Tzn, že se měla elektrifikovat již na přelomu 50. a 60. let. Kdy se elektrifikoval úsek z Prahy do Plzně každý ví a může si udělat obrázek.


Další vážný pokus o elektrizaci tratě byl na přelomu 70. a 80. let, kdy se dokonce německá strana rozhodla zafinancovat elektrifikaci z Brodu n/Lesy do Plzně. Přípravy na elektrifikaci byly zahájeny, ale jediné, co se uskutečnilo bylo to, že se zboural unikátní akvadukt nad výhybnou Pasečnice, který elektrifikaci překážel. Probleskovaly zprávy, že tato elektrifikace se neuskutečnila jen pro to, že nějaký vysoko postavený soudruh odmítl vzít peníze od špinavých kapitalistů. Skutečný důvod však je ten, že se nepodařilo technicky vyřešit úrovňové křížení trolejbusové a železniční trati na Domažlické ulici v Plzni. Tento technický problém koneckonců brání elektrifikaci dodnes. Zatím poslední vážný pokus o zkapacitnění této trati se uskutečnil na přelomu 80. a 90. let. V plánu bylo tuto trať kompletně přestavět, zdvoukolejnit a elektrifikovat. Díky plánované dlouhodobé (několikaleté) výluce trati 180 z důvodu její rekonstrukce se v první řadě měla elektrifikovat odklonová trasa přes Klatovy po tratích 183 a 185. K tomuto účelu se jednalo v plzeňské Škodovce o objednávce 6 nových lokomotiv S458/210 (žehlička/jezevec), které měly vozit nákladní vlaky v úseku Klatovy - Domažlice. V tomto úseku mělo být jen lehké trolejové vedení tramvajového typu a osobní doprava měla být nadále v dieselové trakci. Nové poměry po převratu však veškeré tyto snahy zhatily a jediné, co se z tohoto plánu podařilo uskutečnit, je elektrizace tratě do Klatov. I když oficiálním důvodem k této stavbě byla elektrizace tratě přes Železnorudské sedlo z důvodu znečišťování hor dieselovými lokomotivami. Ani tento projekt se však nepodařilo dotahnout do konce a tak se elektrifikace Klatov stala synonymem plýtvání peněz a zbytečných investic.

V posledním odstavci bych se rád zmínil o budoucnosti. Již delší dobu se hovoří o potřebě rychlodráhy Praha - Plzeň - Německo. Zatímco úsek mezi Prahou a Plzní je víceméně jasný a už se řeší jen otázka konkrétního vedení trasy, kudy dál, nikdo neví. Nabízí se tři možné varianty. Dvě do Norimberka a jedna do Regensburgu (tzv Donau-Moldau Bahn). První varianta do Norimberka má vést přes Cheb a stopou současné tratě 170 podél členitého údolí Mže. Troufnu si tvrdit, že tato varianta je vzhledem k terénu, kterým má procházet a z důvodu velké zajížďky přes Cheb, víceméně neuskutečnitelná. Navíc do Stříbra v současné době probíhá velká rekonstrukce trati, z čehož usuzuji, že tímto směrem se už s rychlodráhou nepočítá, protože tím by se současná investice stala ještě větším mementem hlouposti, plýtvání a nekoncepčnosti než zmiňovaná elektrifikace Klatov. Trať se totiž rekonstruuje na maximální rychlost 120km/h, což je pro rychlodráhu poněkud nízká rychlost. Druhá norimberská varianta počítá s přímou linkou přes Rozvadov v trase dálnice D5. Tato varianta je sice pro plnohodnotnou rychlost pro rychlodráhu schopná, ale předhraniční úsek pod Přimdou se dá překonat jen několikakilometrovým tunelem a ani zbytek trasy nevede zrovna Podunajskou nížinou. Třetí varianta do Regensburgu je schopna splnit všechny požadavky na plnohodnotnou rychlodráhu jako varianta rozvadovská, ovšem s nepoměrně nižšími stavebními náklady. Možná právě pro její všestrannou výhodnost se o ní prakticky vůbec neuvažuje a je preferována varianta rozvadovská. Donau-Moldau Bahn (jak si ji pojmenoval největší propagátor této trasy z Plzeňského kraje) celou trasu z Plzně do Regensburgu vede jen mírně členitým terénem, prakticky bez nutnosti stavění tunelů. Vedla by Českokubickým sedlem, které je jediným místem v Českém lese a na Šumavě, kterým se dá překročit hranice železnicí bez tunelu. Už tuto nejvýhodnější trasu využili stavitelé naší první železniční spojnice do Německa. Znalci jistě namítnou, že tam tunel je, ale je natolik krátký, že nestojí prakticky za řeč. Navíc i směrování na Regensburg je mnohem výhodnější než do Norimberka. A to z důvodů možnosti snadného rozvětvení v Řezně na 2 směry: Norimberk - Francie - V.Británie a Mnichov - Innsbruck - Itálie/Švýcarsko. Navíc Z Regensburku do Norimberka Němci plánují rychlotrať spojující Německo s Rakouskem, takže by nebyl problém vlaky směřující západně, prohánět po této trati. Vzhledem k tomu, že naší republice je z hlediska Evropského dopravního rozdělení přisouzen tranzitní směr sever-jih, je „Donau-Moldau Bahn“ opravdu nejideálnější směr.

Příště vám tu povyprávím pro změnu o jiné dopravě než železniční. A nebude to ani o silnici. Zabrousím do dopravy na tomhle webu dosti opomíjené - vodní. Ale od mé „popelky“ nepůjdu daleko. Zmiňovaný akvadukt, aby byl akvaduktem, musí na své mostovce nést koryto vodního toku a právě o tomto zajímavém toku s bohatou historií vám povyprávím.