Elektromobily útočí

Autor: Miloslav Zítka • mzitka(at)dopravni.net
Zdroj: MfD
Téma: Články • Vydáno dne: 12. 01. 2007


V souvislosti s malou ropnou krizí, která tento týden zasáhla Evropu, jsme si opět museli uvědomit naší závislost na ropě. A vzhledem k tomu, že v naší zemi zdroje této suroviny nejsou, tak i závislost na jiných zemích. A to mnohdy politicky nestabilních nebo všeho schopných. Alternativní palivo pro plechové miláčky - plyn - se však dováží z podobných zdrojů, a je tedy stejně nejistým řešením.
Málo se v naší zemi mluví o elektromobilech, a tak se na ně pokusíme podívat.


Ve včerejším vydání MfD vyšel článek o zřízení prvního veřejného "tankovacího" místa pro elektromobily v Desné v Jizerských horách. Náklady na vybudování jednoho "stojanu" jsou poměrně nízké, dle vyjádření starosty Desné se pohybují kolem 15.000,- Kč. Kromě elektromobilů si zde budou moci dobít svůj vozík i invalidní občané a návštěvníci.

V ČR existuje sdružení majitelů elektromobilů, dle jejich vyjádření je v současné době v provozu asi 20 elektromobilů. Síť dobíjecích míst je jednou z podmínek rozšíření těchto ekologických vozidel.

Věříme, že počin z Desné zaujme i další obce, města i soukromé firmy, a budeme moci v budoucnu potkávat těchto vozidel více. Plné znění článku z MfD najdete zde.