Tak ať je bohatý…

Autor: Štěpán Esterle • stepan.esterle(at)dopravni.net
Téma: Informace • Vydáno dne: 24. 12. 2006


Myslím tím na vašeho ježíška a i na nový rok, ať i ten nás obohatí o nové zážitky nejen z dopravního světa. Přejme si ať ti bohatí nahoře rozhodnou o nových začátcích zrušených tratí a dají amnestii těm, na které mají zamířeno. Ať si hromadná doprava zlepší veřejné mínění a ať se můžeme i my radovat z nějaké zásluhy plynoucí z našich služeb veřejné dopravě.


Redakce dopravního webu