Málem konec tratí 164 a 165

Autor: Reskátor • info(at)dopravni.net
Téma: Tratě • Vydáno dne: 12. 12. 2006


Poslední setkání tentokrát 5 vozů ve Vilémově V sobotu 9.12.2006 byla za velkého zájmu veřejnosti ukončena pravidelná osobní doprava v režii ČD a Ústeckého kraje na tratích 164 a 165 z Kadaně do Kaštic s odbočkou z Vilémova u Kadaně do Kadaňského Rohozce. Tím bylo završeno úsilí o likvidaci této strategické železniční spojnice. Naštěstí život na trati neustal zcela a v dohledné době se sem vlaky vrátí.


Největší ranou pro železnici a přilehlý region byly nekoncepční škrty v jízdním řádu v rámci jeho změny k 12.6.2005. Tehdy byly zrušeny klíčové spoje a ze značné části byly cestující vyhnáni z veřejné dopravy zcela, nezbytnou dopravu do zaměstnání si začali obyvatelé organizovat sami vlastními automobily, popřípadě zaměstnavatelé začali své zaměstnance svážet vlastními autobusy. Náhradní autobusová doprava sice byla ve spolupráci se starosty obcí zajištěna, ale u obyvatel si přílišnou oblibu nezískala. Autobusy, krom zanedbatelné školní frekvence, jezdily prázdné.

Železnice ovšem žila dál. Vlaky v úseku Kadaň předměstí – Poláky – Pětipsy bývaly obsazené 50 až 70 cestujícími. Na ostatních úsecích již v pracovní dny jezdily takřka prázdné, s výjimkou úseku do Krásného Dvora, kde bylo možno často potkat množství přijíždějících turistů. Ale o víkendu byl i velmi slušný provoz na ostatních úsecích, kdy byl využíván tranzit Kaštice - Kadaň. Ale jak už tak bývá při současném přístupu k problematice dopravní obslužnosti, tyto záležitosti na trati respektovány nebyly. Vše se u statistik vložilo do globálních čísel a basta. Protože jak jinak si vysvětlit, že při návrhu jízdního řádu sice vlaky jezdily až do Kadaňského Rohozce, kam je opravdu mizivá frekvence, ale byly zrušeny víkendové jízdy vlaků do Kaštic, využívající právě relativně ideálního spojení směrem do Podbořan a Plzně.

Jak bylo napsáno výše, i přes opravdu likvidační zásahy do jízdních řádů trať žila dál a byla i velice slušně využívána. I při politiky oblíbeném zprůměrování údajů na celou trať ekonomické výsledky nedopadaly nejhůře, tak zvanou prokazatelnou ztrátu České dráhy vyčíslily na 58,48 Kč na vlakokilometr. Pro porovnání uveďme, že pro trať 090 je tato částka 72,21 Kč/vlkm, pro trať 160 je 67,10 Kč/vlkm, na trati 140 je ztráta 38,35 Kč/vlkm a též zrušené trati 095 se uváděla ztráta 57,20 Kč/vlkm.

Poslední dobou však bývaly vlaky vytíženy velice slušně i v jiných úsecích. Po zveřejnění konečné verze jízdního řádu na trať vyrazili železniční fandové, ale i „železniční odborníci“, kteří houfně dokumentovali dle nich poslední chvilky života tratě. Na různých diskusních serverech se začali objevovat rádcové, kteří z pohodlí velkoměstského domova přesně věděli, co a jak funguje v kraji, kterým právě poprvé, maximálně podruhé v životě projeli.

Závěrečný den provozu vyjely na koleje lokálky smutečně vyzdobené vozy 810 opatřené černým praporkem. Spolu s obyvateli regionu, železničáři a příznivci lokálky truchlilo i počasí. tento den, zejména jeho odpolední část, byla zahalena do nepříjemných kapek pozdně podzimního deště. Motorový vůz 810.653 uzavřel poslední kapitolu této epochy. V 19:59 zastavil před výpravní budovou železniční stanice, která ještě 4 hodiny oficiálně nesla jméno Kadaň město (avšak nápis na budově i staniční razítka hlásaly již nějakou dobu nový název Kadaň).

Ve 20:05 však na koleje trati vyjel motorový osobní vlak vedený motorovým vozem M131.1405 pod taktovkou Doupovské dráhy. To je však začátek úplně jiné epochy, o které si napíšeme příště.

Vlak Doupovské dráhy čeká na odjezd z Kadaně města Poslední vlak přijel do Kadaně města. Vlak Doupovské dráhy ve Vilémově
  Vlak Doupovské dráhy ve Vilémově  Články o dopravě na Vilémovsku