Loket - trať 144 - obnova

Autor: Miloslav Zítka • mzitka(at)dopravni.net
Téma: Tratě • Vydáno dne: 08. 12. 2006


Dnes v 11. hodin byla v Lokti slavnostně přestřižena páska a jízdou zvláštního osobního vlaku byl zahájen provoz na obnovené části tratě 144 z Lokte do Lokte-předměstí.


Na místě jsme měli tři redaktory, na konci článku je obsáhlá fotoreportáž.

Devět let nejel přes Ohři v Lokti vlak. Na základě vyvolaných jednání, jejichž iniciátorem byla Rada sociální a hospodářské spolupráce sokolovska, došlo v létě letošního roku k dohodě o zprovoznění 800m dlouhého úseku z Lokte do Lokte předměstí. Hlavním důvodem bylo vytvoření lepšího přestupního místa na přestup z vlaku na autobusy směrem na Horní Slavkov.

V průběhu podzimu vlastník, SŽDC, provedla rekonstrukci traťového svršku, opravu mostu přes Ohři a opravu zabezpečovacího zařízení, v celkové hodnotě 2,8 milionu Kč. A završením této akce bylo páteční slavnostní zahájení provozu na tomto rekonstruovaném úseku.

Z Karlových Varů byl vypraven zvláštní osobní vlak, vedený soupravou 814.005-914.005 - karlovarskou regionovou. V něm do Lokte přijeli po půl jedenácté představitelé zhotovitelů, investora, kraje. Na loketském nádraží je přivítal starosta města. Poté po zahájení celé akce panem Koutným pronesli projevy starosta Lokte, představitel Rady sociální a hospodářské spolupráce sokolovska, SŽDC, ČD. Poté již došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky.

V 11:10 hodin se na odjezdovém návěstidle na první koleji po letech objevila návěst povolující jízdu vlaku a regionova se rozjela do loketského tunelu. Zde je zatím povolena rychlost 10km/hod., stejně jako na následujícím mostě přes řeku Ohři a silnici. Vjezd na zastávku Loket-předměstí sledovala skupinka studentů, a samozřejmě fotografové a novináři.

Na zastávce Loket-předměstí vlak zastavil u nově vybudovaného nástupiště, kde je i nový přístřešek. Původní budova zastávky byla na jaře letošního roku prodána bez omezení soukromé osobě a nelze ji již pro účely železniční dopravy použít. Novináři kladli funkcionářům otázky pro své deníky. My jsme vyfotili ještě kousek tratě za návěstí stůj, kde je na traťové koleji i na vedlejší koleji nákladiště zarážedlo. Z kuloárů jsme se dozvěděli záměr nákladiště zprovoznit pro nakládku dřeva z městských lesů. Takže šance na zprovoznění dalšího kousku zde je. Projede vlak i do Horního Slavkova?

Fotografie ze zahájení provozu 8.12.2006 - 11:00.